Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

11.5.2018 – autor: PETR CHLUM Foto:VRATISLAV ŠUK, MICHAL SVOBODA

Akreditovaná zkušební laboratoř VUZ dokáže zákazníkům nabídnout různorodé spektrum služeb zejména v oblasti zkoušek drážních vozidel. Díky statutu pověřené právnické osoby také nabízí poradenský servis a podporu při schvalování vozidel v České republice a na Slovensku včetně vypracování závěrečných stanovisek ke schválení typu vozidla příslušným národním úřadem.

Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

V rámci úzké spolupráce s Autorizovanou osobou dokáže laboratoř poskytnout komplexní servis při homologaci železničních vozidel. Důkazem toho je široké spektrum zákazníků, jejichž produkty pokrývají vše, co po zejména tuzemských, ale nejen tuzemských kolejích jezdí. Experti zkušební laboratoře se zabývali zkouškami od nejmenších traťových vozíků, přes dvoucestná vozidla a traťovou mechanizaci, nákladních vozů různorodého určení, osobních vozů zejména pro dálkovou dopravu, příměstských jednotek až po zkoušky vysokorychlostních vozidel pro dálkovou dopravu. Každému zákazníkovi je zkušební laboratoř připravena nejprve poskytnout konzultaci, jakým způsobem dosáhnout potřebné homologace, a sestavit zkušební program doslova „na míru“ pro jeho konkrétní potřebu.

Základem je měřicí technika

Experti zkušební laboratoře při zkouškách využívají moderní měřicí techniku založenou na průmyslově vyráběných měřicích počítačích a specifická zařízení vycházející z požadavků na konkrétní typ zkoušek. K nezbytnému vybavení zkušební laboratoře patří čtyři speciálně upravené měřicí vozy, které poskytují zázemí pro realizaci zkoušek až do rychlosti 160 km/h – konkrétně:

Měřicí vůz MV1, který slouží zejména pro zkoušky změnami napájecího napětí osobních vozů a pro zkoušky brzd tažených vozidel. Během zkoušek změnami napájecího napětí je využívána jeho vysokonapěťová výzbroj, která dokáže zkoušený vůz napájet buď z trakčního vedení pomocí sběračů, anebo ze stojanu EPZ přes dva vypínače, které mohou být řízeny měřicím počítačem. Tím lze dosáhnout efektu krátkodobých přerušení napájecího napětí na vlakové sběrnici prakticky v libovolném časovém rozsahu. Při zkouškách brzd tažených vozidel je zase využívána jeho kompletní brzdová výstroj, která je navíc upravena tak, aby bylo možno za jízdy zkoušený vůz odvěsit, aniž by došlo k zabrzdění zbytku soupravy.

Měřicí vůz MV2 slouží zejména pro trakční a výkonové zkoušky a zkoušky dynamické brzdy zejména lokomotiv. Lze říci, že tento vůz ve své prapůvodní podobě založil základ zkoušení drážních vozidel v tehdejším Československu. Disponuje totiž dnes již nepoužívaným dynamometrem od firmy Amsler z roku 1924, který za svoji měřicí kariéru byl zabudován postupně do tří vozů. V roce 1991 byl odpojen a nahrazen tenzometrickým snímačem podélných sil do 500 kN. Vůz však stále využívá mechanismus provahadlování nárazníků spojené s hákem. Tento mechanismus umožňuje měření tažných a tlačných sil též v oblouku.

Měřicí vůz MV4 je určen pro zkoušky brzd zejména tažených vozidel a za tím účelem je vybaven příslušnou vzduchovou výzbrojí podobně jako MV1. Spolu s vozem MV1 se jedná v posledních letech o nejvíce využívané měřicí vozy, a proto na něm byla loni provedena vyvazovací oprava spojená s obnovou historického laku.

Měřicí vůz MV5 byl původně určen jako pojízdná laboratoř pro zkoušky jízdní bezpečnosti, nicméně s tím, jak se za poslední dvě desetiletí zmenšily prostorové nároky na měřicí techniku, přestal být pro tyto zkoušky využíván. Proto byl pro provoz v rámci zkušebního centra Velim vybaven nekovovými špalky a je využíván jako oddělovací vůz pro hlukové zkoušky.

Zkušební laboratoř VUZ má v současné době akreditováno celkem 40 zkoušek a mezi její hlavní aktivity patří: 

  • Zkoušky jízdních vlastností: zjištění bezpečnosti proti vykolejení, chodových vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy.
  • Trakčně energetické zkoušky: zjištění trakčních charakteristik a charakteristik dynamické brzdy hnacích kolejových vozidel, měření jízdního odporu, měření energetických parametrů a oteplovací zkoušky.
  • Brzdové zkoušky: stacionární a jízdní zkoušky pneumatické brzdy, zkoušky součinnosti jednotlivých druhů brzd a zkoušky protismykového zařízení kolejových vozidel.
  • Hygienické zkoušky: měření akustických parametrů (hluku) a vibrací působících na člověka.
  • Elektrotechnické zkoušky – silnoproud: zkoušky elektrických a napájecích systémů kolejových vozidel, pantografů a rozvodného systému elektrifikovaných tratí.
  • Elektrotechnické zkoušky – slaboproud: elektrické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) drážních vozidel.
  • Pevnostní a únavové zkoušky – pevnostní zkoušky rámu podvozku, pevnostní zkoušky kol, únavové zkoušky náprav, termomechanické zkoušky kol, zkoušky šroubovek a nárazníků, pevnostní zkoušky svárů kolejnic, defektoskopické zkoušky. Tyto zkoušky jsou prováděné výhradně na dynamickém zkušebním stavu, který je součástí zkušebního centra Velim.

Specialisté zkušební laboratoře se snaží vyslyšet požadavky zákazníků. Jednak v rámci flexibility, kdy lze při zachování principu zkoušky provádět zkoušky i v souladu s normami, které nejsou přímo v rozsahu akreditace, tak rozvíjením zkušebních metod a rozšiřováním rozsahu nabízených zkoušek.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 4

Další články této rubriky

Lidé VUZ: Kdo se v dnešní době zastaví, tak couvá…Lidé VUZ: Kdo se v dnešní době zastaví, tak couvá…

17.4.2019 - Na pozici člena představenstva a technického ředitele Výzkumného Ústavu Železničního byl v září jmenován Ondřej Fanta. Zkušený manažer, který po práci mění padnoucí oblek za motokrosové oblečení a vyráží na trať. Do… »

Nový překladač v terminálu LovosiceNový překladač v terminálu Lovosice

15.4.2019 - Služeb už třetího moderního překladače mohou od loňského podzimu využít v lovosickém intermodálním terminálu, který provozuje společnost ČD-DUSS. Terminál leží v průmyslové oblasti severozápadních Čech, kde je velice silná… »

JLV slaví šedesátku. Nabízí speciality mladých kuchařůJLV slaví šedesátku. Nabízí speciality mladých kuchařů

26.3.2019 - Cestující si v jídelních a bistrovozech Českých drah pochutnají na vybraných kulinářských specialitách. Sezonní nabídky JLV letos sestavil úspěšný Juniorský národní tým Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Přehlídku chutí a… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika