Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Přihlášení zaměstnance ČD

Přihlášení zaměstnance ČD

Intranetové stránky ČD (seznam.cd.cz) jsou nyní dostupné pouze zaměstnancům Českých drah. Zaměstnancům dceřinných společností ČD a jiných organizací (např. SŽDC) tedy nejsou přístupné.

Jak získáte heslo k Logserveru?

 • O prvotní přidělení hesla pro uživatele aplikací (uživatel dosud nepřistupoval k žádné aplikaci, které se ověřují přes LOGSERVER) požádá vedoucí pracovník uživatele, případně správce aplikace, je-li pro danou aplikaci určen (dále žadatel) a to mailem na adresu Help-Desku VPSND ( hotline@cdis.cz ). V mailu uvede jmenný seznam těchto uživatelů s jednoznačnou identifikací konkrétního uživatele (přihlašovací jméno do logserveru nebo zaměstnanecké číslo SAP) a svoje jméno, kontaktní telefon a funkci, kterou v rámci organizace zastává. V mailu může žadatel navrhnout text prvotního hesla.
 • Help-Desk přidělí prvotní heslo a to sdělí mailem žadateli. Žadatel následně zajistí distribuci tohoto hesla koncovým uživatelům a informuje je o nutnosti změny tohoto prvotního hesla.

   

   

  Pokud již má koncový uživatel heslo přidělené, Help-Desk jej ponechá, do mailu jej neuvádí, pouze tuto skutečnost do tohoto mailu uvede.

 • Koncový uživatel si po obdržení hesla před prvním přihlášením do aplikace změní toto heslo na nové a to na www stránkách logserveru (logserver.cd.cz).

Zapomněli jste heslo?

 • Pokud zapomenete heslo, nahlaste tuto skutečnost mailem na Help-Desk VPSND (výjimečně telefonicky).
 • Help-Desk Vám Vaše heslo zpětně oznámí na výhradně mailovou adresu, z které byl dotaz odeslán, (případně ve výjimečných případech na služební mailovou adresu, kterou uvedete při telefonickém ohlášení problému). V žádném případě se heslo uživateli nesděluje telefonicky.

Potřebujete heslo změnit?

 • Heslo si můžete změnit na www stránkách logserveru (logserver.cd.cz).

Uživatelskou podporu při práci s logserverem zajišťuje Help–Desk.

 

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika