Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Z Kút do Bratislavy se pojede až dvoustovkou

Z Kút do Bratislavy se pojede až dvoustovkou

1.2.2018 – autor: MARTIN HARÁK

Správce infrastruktury na Slovensku vypsal tendr na modernizaci úseků železniční trati z Bratislavy až k hranicím s Českou republikou. Po rekonstrukci tam budou moci vlaky jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, což významně zkrátí jízdní dobu mezi oběma zeměmi. Stavba se má financovat jak z evropských fondů, tak i ze státního rozpočtu Slovenska. Modernizace dvou úseků o délce něco přes 30 km by měla být hotova do roku 2020.

Z Kút do Bratislavy se pojede až dvoustovkou

Jedna z důležitých mezinárodních tras, po níž jezdí nejen vlaky EuroCity, ale rovněž řada regionálních spojů včetně nákladní dopravy, vede z Břeclavi přes Kúty a Malacky do Bratislavy. Trať je součástí sítě takzvaných Panevropských koridorů a v minulosti byla klíčovou spojnicí pro osobní dálkovou a rychlou nákladní dopravu ze severovýchodu Německa směrem na Balkán. Začátkem devadesátých let minulého století dosahovala relativně slušných parametrů, neboť byla vybavená tehdy moderním zabezpečovacím zařízením. Od poloviny devadesátých let se začalo uvažovat o postupné modernizaci celé trasy, která byla v prvních letech nového milénia na české straně upravena až po česko-slovenskou hranici až na rychlost 160 km/h. Na Slovensku se traťová rychlost od hranic až po Bratislavu pohybuje v rozmezí 120 až 140 km/h, na některých úsecích je však dovoleno jet pouze stovkou. Východní sousedé se proto rozhodli velkou část této trasy uvést do odpovídajících parametrů moderní doby a navrhované technické, ekonomické a provozní standardy modernizace byly v roce 2015 ověřeny studií proveditelnosti.

Součást dopravní sítě TEN-T

Trať z významné pohraniční stanice v Břeclavi do Bratislavy je součástí základu (core net­work) Transevropské dopravní sítě TEN-T jako část Baltsko-jaderského koridoru, jenž by měl být zmodernizovaný do roku 2030. Proto bylo v roce 2015 rozhodnuto zmodernizovat traťový úsek z Kútů do Devínské Nové Vsi. Z technického hlediska a plánování organizace výstavby je tento úsek rozdělen do několika samostatných úseků, které se budou postupně rekonstruovat. První z nich o délce 24,2 km vede z Devínské Nové Vsi do Malacek, druhý, měřící 42,4 km, z Malacek do Kútů a zbývající, takřka sedmikilometrový z Kút na česko-slovenskou hranici. Navíc vznikne zcela nový železniční most přes řeku Moravu, která tvoří státní hranici. V první etapě, která by měla být hotová do roku 2020, se zrekonstruuje úsek od státní hranice po Kúty a z Malacek do Devínské Nové Vsi. V této etapě se nejen kompletně zrenovuje samotná trať, ale také se zavede zabezpečovací systém ETCS level 2 včetně globálního systému mobilní komunikace GSM-R. Ten by měl být do roku 2020 k dispozici i na úseku Malacky – Kúty, jehož komplexní modernizace se plánuje až v druhé etapě v pozdějším období.

Dálkové vlaky až dvoustovkou

Modernizace trati přinese zvýšení rychlosti až na 200 km/h, kterou budou moci využívat vlaky Euro nebo InterCity, u rychlíkových spojů se počítá se stošedesátkou. Nákladní doprava bude moci jezdit běžně rychlostí až 140 km/h. Rychlostní výjimku má tvořit úsek z Kútů na státní hranici, kde se i po modernizaci počítá maximálně se stovkou. Důvodem jsou oblou­ky menších parametrů. Přeložka trati, a tím výraznější zvýšení rychlosti prozatím není možné kvůli existenci chráněné krajinné oblasti NATURA 2000, kterou trať vede. V rámci stavby se plánuje modernizace celé řady mostů a propustků, úrovňové přejezdy budou nahrazeny podjezdy nebo nadjezdy podle místních poměrů. Součástí bude i náhrada stávajícího traťového i staničního zabezpečovacího zařízení, plná peronizace zastávek a železničních stanic včetně podchodů pro cestující. Počítá se i s novým informačním systémem, výtahy na nástupiště či dohledovým kamerovým systémem. Nová trať by rovněž měla splňovat přísná kritéria na ochranu přírody a obyvatel, především co se týká hluku a vibrací. Nezanedbatelným efektem bude i výstavba přestupních terminálů u železničních stanic včetně záchytných parkovišť Park+Ride, které by mohly podpořit větší zájem o železniční dopravu.


Průměrné hodnocení (15 hlasů): 4.67

Další články této rubriky

Rocktainery: nové řešení pro přepravy sypkých materiálůRocktainery: nové řešení pro přepravy sypkých materiálů

23.9.2019 - ČD Cargo patří k lídrům v používání nových přepravních technologií, zejména pak technologie Innofreight. Již řadu let je tento systém různých nástaveb využíván pro přepravy dřevní štěpky, uhlí nebo hutních výrobků či… »

Flotilu ČD doplní dva TaurusyFlotilu ČD doplní dva Taurusy

20.9.2019 - Vozidlový park Českých drah doplní dvě moderní lokomotivy Siemens Taurus. Národní dopravce je nasadí na mezinárodní linky. V Česku nejsou lokomotivy neznámé, u ČD v současnosti jezdí například se soupravami railjet. První z nich… »

Lidé s handicapem cestují častěji. ČD jim nabídnou další bezbariérové vlakyLidé s handicapem cestují častěji. ČD jim nabídnou další bezbariérové vlaky

19.9.2019 - Českým drahám roste počet osob se zdravotním postižením, které chtějí cestovat vlaky. V prvním pololetí letošního roku dopravce eviduje čtrnáctiprocentní meziroční nárůst registrovaných cestujících s handicapem vyžadujících… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika