Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Téma / 200 km/h? Z Brna do Přerova v roce 2023

200 km/h? Z Brna do Přerova v roce 2023

16.3.2016 – autor: MARTIN HARÁK, vizualice SUDOP Brno

Dvousetkilometrová rychlost na tuzemské železnici dostává hmatatelnější obrysy. Ministerstvo dopravy schválilo studii proveditelnosti modernizace trati Brno – Přerov přes Vyškov a Kojetín. Celková délka dosahuje 67 kilometrů a dvoustovkou budou vlaky jezdit po dvou traťových kolejích prakticky v celém úseku. Pro stávající jednokolejnou trať jde o radikální proměnu, která přinese zásadní průlom v kvalitě a rychlosti cestování, stejně jako v propustnosti. Přesto se už nyní objevují hlasy, že v dlouhodobém výhledu budou dvě traťové koleje nedostačující.

200 km/h? Z Brna do Přerova v roce 2023

První studie na vysokorychlostní úsek významné, leč z větší části jednokolejné moravské magistrály pochází již z roku 2004. Od té doby bylo nastíněno několik projektových variant, u nichž se generálně počítalo s rekonstrukcí železničního svršku a spodku, s prodloužením vybraných stanic pro nákladní vlaky o délce až 740 metrů, sanací mostních objektů, zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 a přesunem stykového bodu střídavé a stejnosměrné soustavy z Nezamyslicka až do úseku Chropyně – Přerov. Sedm navrhovaných variant (viz box) se od sebe liší rychlostmi, podíly novostaveb a rozsahem zdvoukolejnění současné tratě, přičemž všechny obsahovaly novou dvojkolejnou trať v úseku Brno – Blažovice. Favoritem byla ale po celou dobu varianta M2, která počítá nejen se zdvoukolejněním v celé délce, ale také nejvíce akceptuje požadavek obcí, aby se modernizovaná nádraží nevzdálila pokud možno od jejich současné polohy.

Superlativy se můžou za 20 let rozplynout

I přesto jde ale o kompromisní řešení. Stopa trati bude sice vedena částečné v odlišné trase a většina současných nádraží zůstane zachována a následně modernizována, na trati nebudou úrovňová křížení s pozemními komunikacemi a kromě několika míst, kde bude traťová rychlost snížena (před Přerovem 140 km/h v délce cca 1 km – oblouk u Bochoře a 100 km/h v délce něco přes 2 km  – průjezd přednádražím v Přerově), bude dvoustovka využitelná v převážné délce z celkových 67 kilometrů. Pokud však dojde k proklamované výstavbě vysokorychlostní trati z Prahy do Brna, může znamenat takto modernizovaný úsek Brno – Přerov úzké hrdlo. Po VRT by totiž měly jezdit vlaky relace Praha – Ostrava, resp. Olomouc či Zlín a z Brna využívat spojnici dnešní trati číslo 300. Zároveň se počítá i s návratem regionální dopravy do úseku Vyškov – Blažovice, která dnes stávající stanice a zastávky Luleč, Komořany vůbec neobsluhuje a v Rousínově zastavuje jen zanedbatelné procento spojů. Jinými slovy: dvě koleje, byť s rychlostí 200 km/h, by mohly být už za cca 20 let pro tak hustý provoz nedostačující.

Vlaky pojedou i šesti novými tunely

Výhledově se počítá s rozšířením expresních spojů mezi Prahou, Brnem a Ostravou v půlhodinovém intervalu, do Zlína a Olomouce by měl být hodinový interval a po dvou hodinách by měly jezdit vlaky mezi Vídní, Brnem a polskými Katowicemi. Pochopitelně, že přesné podmínky vedení expresních spojů záleží na budoucím konceptu sítě rychlých spojení. Takže možná by problém vyřešila čtyřkolejná varianta. Ta je prozatím počítána pouze z přestavěného železničního uzlu Brno směrem k Ponětovicím. Dvě koleje by patřily dnešní vlárské dráze a zbývající dvě nové trase, vedené jižněji v sousedství letiště Brno-Tuřany. V úseku Ponětovice – Blažovice se plánuje rekonstrukce stávající dvoukolejné vlárské dráhy a souběžně by jí měla následovat dvoukolejná novostavba varianty M2. Modernizovaná trať pak povede z Blažovic až ke Kojetínu převážně na přeložkách, vzhledem k zvlněnému terénu bude potřeba vyhloubit i šest nových dvoukolejných tunelů. Od Kojetína po Přerov povede trať v přímém směru, takže postačí její revitalizace a zdvoukolejnění bez přeložek. Pokud všechno dobře dopadne a stavět se začne v roce 2019, mohli by se první cestující svézt po nové trati už v roce 2023.

Celkem pět staveb

Pro další projektovou přípravu a následnou ­realizaci byla celá trať o délce 67 km rozdělena ­­na pět staveb:

1. Blažovice – Vyškov na Moravě

2. Vyškov na Moravě – Nezamyslice

3. Nezamyslice – Kojetín

4. Kojetín – Přerov

5. Brno – Blažovice

Cíle projektu

● výrazné zvýšení propustnosti trati pro dálkovou i regionální dopravu

● zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou s přiblížením zastávek sídlům

● vhodnější obsluha území se zařazením do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a dostatečná kapacita pro vedení regionálních vlaků ve špičkovém intervalu 30 minut

● vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost při spojení Brna, Ostravy, Olomouce a Zlína

● zvýšení bezpečnosti železniční dopravy

● umožnění zapojení trati do systému takzvaných rychlých spojení – zajištění návaznosti na vysokorychlostní trati Brno – Praha a Přerov – Ostrava

● optimalizace trati pro nákladní dopravu – umožnění průjezdu vlaků délky až 740 metrů

Zvažované varianty

● O2+  – optimalizace pro rychlost 100 – 160 km/h

● M1 – modernizace pro rychlost 160 km/h

● M2 – modernizace pro rychlost 200 km/h

● K3 – kombinace (modernizace pro rychlost 200 km/h ve většině délky, pouze v úseku Vyškov – Ivanovice n. H. optimalizace pro rychlost 105 – 120 km/h)

● S5 - N1 – kombinace (optimalizace současné jednokolejné trati v úseku Vyškov – Ivanovice n. H., dále novostavba trati pro rychlost 200 km/h s parametry VRT v úseku Vyškov – Přerov modernizace pro rychlost 200 km/h)

● N1 – novostavba pro rychlost 200 km/h v parametrech VRT v trase podle zásad územního rozvoje

● N2 – novostavba pro rychlost 200 km/h v parametrech VRT v trase souběžné s dálnicí D1


Průměrné hodnocení (20 hlasů): 4.6

Fotogalerie

Další články této rubriky

Kapacita železniční sítě? Na hraně Kapacita železniční sítě? Na hraně

14.8.2019 - Cestování vlakem zažívá nebývalý boom. Jen České dráhy loni převezly více než 179 milionu lidí, přičemž najezdily 8,225 miliardy kilometrů. Jenže neustále se zvyšující počet vlaků síť zahustil do posledního místa, což… »

IC v Německu: Nový vítr do plachetIC v Německu: Nový vítr do plachet

26.7.2019 - Před 40 lety odstartoval ve Spolkové republice Německo nový koncept dálkové dopravy, který se v dalších letech prosadil i jinde v Evropě. Rychlé, komfortní a především v pravidelném taktu jedoucí expresy s vozy 1. i 2. třídy… »

Léto na železnici: Zážitky s jízdenkou ČD v kapseLéto na železnici: Zážitky s jízdenkou ČD v kapse

5.7.2019 - Čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. I letos můžete vyrazit vlakem do přírody, na zahraniční rekreaci, na cyklovýlet anebo na velké letní festivaly. České dráhy, podobně jako každý rok, vypraví také řadu… »

 

Všechny články rubriky Téma

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika