Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Zdeněk Škvařil: Lidé z obchodu a provozu musí víc spolupracovat

Zdeněk Škvařil: Lidé z obchodu a provozu musí víc spolupracovat

18.12.2014 – autor: MARTIN HARÁK

Vedení společnosti ČD Cargo by rádo více investovalo do obnovy svého vozidlového parku. Do dvou let by tak mohly na české koleje vyjet moderní výkonné vícesystémové lokomotivy, které by národní nákladní dopravce koupil nebo pronajal. Mimo to se nové vedení snaží o užší propojení úseků obchodu a provozu. Se Zdeňkem Škvařilem, jedním ze tří nových členů představenstva ČD Cargo, který je pověřený řízením úseku provozu, jsme hovořili o aktuálních tématech, která se bytostně dotýkají každého provozního zaměstnance.

Zdeněk Škvařil: Lidé z obchodu a provozu musí víc spolupracovat

Kam se ubírá po několikeré výměně vedení společnosti ČD Cargo?

Hlavním úkolem nového vedení je vytvoření takových podmínek, aby naše společnost byla v příštím roce v kladném hospodářském výsledku. Osobně mohu říci, že svěřený úsek provozu považuji v současné chvíli za stabilizovaný. Kapacity jsou optimálně nastavené, a jsme proto schopni operativně reagovat na jednotlivé obchodní případy a všechny pak našimi silami zajistit. Musím ale zdůraznit, že cesta k tomu, abychom zůstali v kladných číslech, nebude jednoduchá. Obchodní válka stále tlačí ceny za přepravy nákladů níž, čímž se snižují marže a náklady naopak rostou. To už samo o sobě je velký nepoměr. Naším cílem je tedy nejen přeprava ucelených vlaků, tak jako dosud budeme vozit i jednotlivé zásilky, jejichž kapacitu však budeme optimalizovat. Co je rozhodující – chceme zvýšit naše úsilí při přepravách na zahraničních trzích. To je však otázka spíše pro náš obchodní úsek. 

Můžete tedy říci, jak úsek provozu, který je jakousi hybnou pákou firmy, spolupracuje s obchodníky? Jde přece jen o dva odlišné světy…

Máte pravdu, to tak trochu ano. Právě proto základní změnou našeho vedení bude užší a kvalitnější spolupráce obchodního úseku a samotného provozu, který má řadu jednotek po celé České republice. Jde hlavně o to, aby obchodníci ČD Cargo už při sjednávání podmínek některé z přeprav okamžitě spolupracovali se zástupci provozu tak, aby byly zakalkulovány veškeré náklady. To proto, aby jednotlivé obchodní případy nebyly ztrátové. Podotýkám, že dosud v tomto směru leckdy chyběly obchodníkům informace od provozu a naopak. Vzhledem k tomu, že nákladní vlaky jezdí poměrně operativně podle požadavků zákazníků, dochází často ke vzniku vícenákladů. Proto jsme s úsekem obchodu vytipovali konkrétní obchodní případy, které podrobíme analýze, a pokud zjistíme, že v nich nejsou zahrnuty vícenákladové položky, budeme je rázně řešit. 

Co jsou to vícenáklady? Můžete uvést nějaký příklad pro názornost?

Jde o položku, která nebyla zakalkulována v obchodním případu. Tak například každé úterý odjíždí jeden konkrétní vlak z místa A do místa B. Má objednanou a zaplacenou dopravní cestu a lokomotivu včetně strojvedoucího. Pokud se přeprava z nějakého důvodu neuskuteční, strojvedoucí dostane přesně určenou náhradní práci a lokomotiva je předisponována na jiné místo. S tím se počítá. Pokud ale navíc takový vlak pojede ještě ve středu, tak může nastat problém. Musíme navíc objednat všechny popsané náležitosti a znovu zaplatit dopravní cestu. A to jsou právě vícenáklady, které firmu zatěžují, pokud nebyly v ceně přepravy zakalkulovány. V takovém případě může být efekt z celé přepravy v závěru na nule. Proto vše musí být včas ošetřeno například příplatkem nebo paušálním poplatkem v ceně. 

Neuvažuje vedení ČD Cargo o nákupu nových vozidel? Ta stávající mají z větší části už ta nejlepší léta za sebou.

Pochopitelně že bychom potřebovali nové a výkonné lokomotivy, což by se nám do dvou let mohlo podařit. Dnes se dají takové stroje pořídit jako skládačka, kdy si koupíte například stejnosměrnou lokomotivu a později se dosazením dalšího boxu z ní stane vícesystémový stroj. Zvažuje se pochopitelně nákup do vlastní režie nebo jen na krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Tyto stroje bychom potřebovali především na přeshraniční vozbu do sousedních států, ale i leckams jinam. Nicméně bychom při koupi či pronájmu zvažovali jejich stoprocentní využití, jinak by se nám nevyplatily. Když se vrátím k stávajícímu vozidlovému parku našich lokomotiv, musím bohužel říci, že v posledních letech se leckteré stroje jen udržovaly při životě, ale neprocházely zásadními modernizacemi či velkými opravami. Úsek obchodu právě v současné době zpracovává plán na obnovu lokomotiv a vozů na základě našeho požadavku o skutečných potřebách těchto vozidel a jejich technickém stavu. 

Když mluvíte o zahraničí, jste tam schopni jezdit už dnes se stávajícím vozidlovým parkem?

Určitě ano. Máme například polonizované Hrbouny řady 130, které jako dvojičky umějí jezdit do sousedního Polska, nebo naopak na střídavé trakci Laminátky řady 230, které zajíždějí přes Slovensko a Maďarsko až do rumunské pohraniční stanice Curtici. Pochopitelně se po Evropě pohybují i naše modernizované vícesystémové stroje řady 363.5. Cílem zahraničních výkonů jsou hlavně kontejnerové vlaky a soupravy na přepravu osobních automobilů. V případě dlouhých tras jedním strojem získáváme jednu velkou výhodu, a tou je úspora času a peněz. Nemusíme nikde zbytečně přepřahat, mění se jen strojvedoucí na hranicích jednotlivých států. A to je to, co naši zákazníci od nás očekávají. Rychlost a operabilitu.   

ZDENĚK ŠKVAŘIL

Po studiích na břeclavské SPŠD (obor Doprava a přeprava) v roce 1978 odešel studovat do Žiliny Vysokou školu dopravní. Po jejím absolvování pracoval od roku 1983 šest let jako výpravčí na různých stanicích v Brně, později jako dispečer. V roce 1994 nastoupil na brněnské ředitelství ČD jako vedoucí oddělení řízení provozu a od roku 1995 se pohybuje ve vedoucích funkcích v segmentu nákladních regionálních přeprav ČD Cargo. Od 1. listopadu 2014 je členem představenstva ČD Cargo pověřený řízením úseku provozu.


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 2.13

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika