Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Využijte práva volby

Využijte práva volby

31.10.2018 – autor: REDAKCE

Zaměstnanci Českých drah mohou nyní rozhodnout o tom, kdo je bude v příštích pěti letech zastupovat v dozorčí radě ČD, tedy důležitém firemním orgánu. Volební místnosti se otevřou ve dnech 13. až 15. listopadu v řadě míst v rámci organizačních složek.

Využijte práva volby

Čtyři kandidáti jsou letos na listině pro volby do dozorčí rady Českých drah. Zaměstnanci tak mají možnost prostřednictvím přímé volby v tajném hlasování rozhodnout, kdo na dalších pět let usedne na dvě uvolněná místa. „Vzhledem k tomu, že z celkového počtu tří členů dozorčí rady volených zaměstnanci, dvěma členům dozorčí rady, pánům Vladislavu Vokounovi a Antonínu Leitgebovi, skončí v prosinci funkční období, je třeba zvolit dva nové členy. Třetí člen, Jaroslav Pejša, je zhruba v polovině funkčního období,“ uvedl Ivo veselý, ředitel odboru personálního ČD.

Vlastní volby jsou organizovány v souladu s volebním řádem a na jejich řádný průběh dohlíží Hlavní volební komise, kterou tvoří zástupci zaměstnavatele a odborových organizací působících u ČD. „Firma je rozdělena do volebních okrsků, kde pod dohledem okrskových volebních komisí probíhá vlastní volební akt. Zaměstnanec, který je uveden ve voličském seznamu jako oprávněný volič příslušné organizační složky, obdrží ve volební místnosti volební lístek se jmény kandidátů. Volba se provede tak, že volič na volebním lístku zakroužkuje pořadové číslo těch dvou kandidátů, kterým dává svůj hlas a volební lístek před okrskovou volební komisí vhodí do volební urny,“ popsal Veselý systém volby. A ze kterých jmen mohou pracovníci národního dopravce vybírat? Na jedničce je Robert Benda, dvojku obsadil Jindřich Berounský, trojku Antonín Leitgeb a čtyřku Vladislav Vokoun. 

Volební seznamy zaměstnanců organizační složky zveřejní okrsková volební komise nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb k nahlédnutí, případným opravám anebo doplněním. Okrsková volební komise vhodným způsobem seznámí zaměstnance s kandidáty na člena dozorčí rady nejpozději sedm dnů před konáním voleb. „Jde o právo zaměstnance, nikoliv povinnost. Zaměstnanec volí především ve své pracovní době a účast ve volbách je považována za výkon práce, stejně jako účast ve volebních komisích nebo při organizaci voleb,“ uzavřel ředitel.


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 4.43

Další články této rubriky

Legendární Albatros se vrátí do provozuLegendární Albatros se vrátí do provozu

17.5.2024 - Legendární rychlíkové lokomotivě někdejších ČSD z roku 1947 se začalo blýskat na lepší časy. Modrý Albatros 498.022 se brzy bude moci vrátit do činné služby. České dráhy totiž využily nabídku společnosti Steam Story Agency… »

Novinka v e-shopu: Vytížení spojů ukáže semaforNovinka v e-shopu: Vytížení spojů ukáže semafor

13.5.2024 - Cestující využívající dálkové vlaky nyní mohou snadno zjistit předpokládanou obsazenost konkrétního spoje. Umožňuje to novinka, kterou ve svém e-shopu na www.cd.cz České dráhy spustily v pilotním provozu na konci března. Systém… »

Léto v jídelních vozech ČD začíná už v květnuLéto v jídelních vozech ČD začíná už v květnu

9.5.2024 - Přestože je astronomické léto ještě relativně daleko před námi a s tím meteorologickým si nikdy nemůžeme být úplně jistí, do jídelních vozů a bistrovozů Českých drah dorazilo gastronomické léto již na začátku května. Na… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika