Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Přepravy uhlí v kombinaci vlak – loď

Přepravy uhlí v kombinaci vlak – loď

22.7.2020 – autor: MICHAL ROH FOTO: AUTOR, BUDAMAR SOUTH, MARINETRAFFIC.COM

Bohatství a prosperita Čech a Moravy byly od 19. století založené na rozsáhlých ložiscích uhlí. K nejkvalitnějšímu hnědému uhlí patří to těžené v dole Bílina. Postupnou modernizací české ekonomiky a přechodem k ekologičtějšímu vytápění pozvolna klesá jeho spotřeba u nás. Zájem o něj ale stále projevují zahraniční odběratelé, mimo jiné na jihovýchodě Evropy. Zde náš vysoce výhřevný bílinský ořech s nízkým obsahem síry a popela vytlačuje méně kvalitní uhlí z místních zdrojů, popřípadě ze zámoří. A jak je uhlí na Balkán dopravováno?

Přepravy uhlí v kombinaci vlak – loď

V květnu tohoto roku se ČD Cargo podílelo na zcela novém obchodním případu. Jednalo se o vývoz 8 tisíc tun hnědého uhlí ze Severočeských dolů do Srbska. Zcela nová byla i přepravní technologie, při které byla zvolena kombinace železniční a vodní dopravy.

Celý kontrakt byl rozdělen na dvě části. Každá část představovala přepravu tří ucelených vlaků o netto hmotnosti 4 tisíce tun v relaci Světec – Bratislava-Pálenisko, překládku na tlačnou říční sestavu (tlačný remorkér + 4 čluny) v bratislavském přístavu společnosti Slovenská plavba a prístavy a následnou přepravu po Dunaji ke konečnému odběrateli. Plavba do Srbska trvá zhruba pět dní, až do přístavu Constanta na břehu Černého moře se bratislavské čluny dostanou za necelé dva týdny. Na přepravu byly nasazeny vysokostěnné vozy ČD Cargo s kovovou podlahou, aby byla umožněna bezproblémová překládka drapáky v přístavu. S ohledem na termín odplutí lodě musela být přeprava realizována v režimu just in time. Sledovat zásilku při její přepravě po železnici problém není, ale méně známý je fakt, že stejným způsobem lze sledovat i říční čluny (www.marinetraffic.com).

Omezení na území Srbska

Kombinovaná technologie železnice – voda byla zvolena z několika důvodů. Tím hlavním byla asi výrazná dopravní omezení na síti Srbských železnic. V současné době probíhají rozsáhlé stavební práce na hlavním koridoru mezi Suboticí a Bělehradem, a přepravit tak zboží tímto směrem je komplikované. Nákladní vlaky musí při výluce využívat méně kapacitní jednokolejné a neelektrifikované tratě, což nejen že prodlužuje čas přepravy, ale má to samozřejmě i nepříznivý vliv na oběh souprav. Nezanedbatelnou roli při rozhodování sehrál i fakt, že Srbské železnice mají velice špatnou platební morálku ve vztahu k poplatkům za používání vozů.

Obchodní případ byl zrealizován díky výborné spolupráci ČD Cargo se  společností CARBOUNION BOHEMIA, respektive Carbosped. Ta se ročním přepravním objemem okolo 4 mil. tun řadí ­k našim nejvýznamnějším zákazníkům. Spolupráce se dnes neomezuje jen na přepravy pevných paliv, ale i dalších komodit, jako například dřeva a dalších. Ani tentokrát ČD Cargo nezklamalo a obchod mohl být zrealizován k plné spokojenosti zákazníka.

Nejednalo se však o první přepravu tohoto typu. Již několik let je s ČD Cargo přes bratislavský přístav expedováno do Srbska černé uhlí z Ostravsko-karvinského revíru. Technologie je tedy životaschopná a cenově i technologicky konkurenční k přímé železniční přepravě. Je možné ji využít nejen pro přepravy hromadných substrátů, ale i dalších druhů zboží. Omezení na srbské infrastruktuře budou totiž železniční provoz ovlivňovat ještě několik let.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi

5.8.2020 - České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo založily Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM. Cílem je podporovat železničáře, kteří při výkonu svého zaměstnání utrpěli úraz nebo se nikoli vlastní… »

Posázavský pacifik oslavil 120. výročíPosázavský pacifik oslavil 120. výročí

27.7.2020 - Vyhlášená železniční trať nazývaná jako Posázavský pacifik letos oslavila 120. výročí. Dráha se stavěla a zprovozňovala po částech a jako celek byla dokončena v roce 1900. Proslavila se také díky českému trampingu, který se v… »

Rakouská Westbahn získá čtyři kolejeRakouská Westbahn získá čtyři koleje

24.7.2020 - ÖBB Infrastruktur AG pokračuje v modernizaci nejvytíženější rakouské železnice z Vídně na západ země, která je známá jako Westbahn. Cestu k jejímu rozšíření na čtyřkolejnou trať mezi Lincem a Welsem nyní otevřel Spolkový… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika