Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / MD zveřejnilo plán liberalizace

MD zveřejnilo plán liberalizace

10.7.2017 – autor: ÚSEK OSOBNÍ DOPRAVY ČD

Problematika otevírání tuzemského trhu v železniční osobní dopravě pro období po roce 2019 dostává v posledních týdnech další konkrétnější obrysy. Ministerstvo dopravy zveřejnilo kompletní harmonogram liberalizace dálkové dopravy, postup v jednotlivých krajích je však různorodý. Někteří objednatelé již mají notifikováno, jiní vyčkávají nebo notifikovali pouze některé provozní soubory. Souvisí to i s čekáním na vypsání podmínek pro čerpání evropských peněz, za něž by byly nakupovány nové vlakové soupravy.

MD zveřejnilo plán liberalizace

Letos v březnu schválila vláda harmonogram otevírání trhu pro první provozní soubory: motorovou linku R 27 Olomouc – Krnov (–Opava) od JŘ 2020/21, motorové linky R 14+R 15 Pardubice – Liberec – Děčín – Ústí n. Labem od JŘ 2020/21 a elektrický provozní soubor sestávající z linek R 9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno, R 10 Praha – Hradec Králové a R 23 Kolín – Nymburk – Ústí nad Labem od JŘ 2021/22.

V dubnu poté ministerstvo dopravy coby objednatel výkonů dálkové dopravy oznámilo i řešení způsobu zajištění výkonů dálkové dopravy v závazku veřejné služby po roce 2019, tedy počínaje JŘ 2019/20. Jde o první jízdní řád následující po tom, kterým národnímu dopravci končí stávající desetiletá smlouva z roku 2009. Objednatel provedl, v souladu s platnou legislativou, pro zajištění závazku veřejné služby notifikaci přímého zadání u všech linek dálkové dopravy, kromě linky R 13 Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc, kterou již operují České dráhy podle nové desetileté smlouvy až do prosince 2025. Ta bude předmětem soutěže až od roku 2026.

Brzy už podle nových smluv

Provedenou notifikací je tak zřejmé, že objednatel dálkové dopravy počítá s uplatněním už nového typu smluv podle Nařízení EU 2007/1370 novelizovaného Nařízením EU 2016/2338. Na zveřejnění konkrétního obchodního partnera má ministerstvo dopravy oficiálně čas ještě několik měsíců. Notifikace je provedena tak, že uvažuje pro počáteční období – tedy JŘ 2019/20 – s přímým zadáním nejprve celého rozsahu nyní objednávané dálkové dopravy, avšak tak, že v příslušných letech bude z výkonu „odkrojen“ vždy příslušný provozní soubor, který už bude předmětem nabídkového řízení – viz grafika. Objednatel tak signalizuje, patrně jako první členský stát Evropské unie, konkrétní podrobný postup v krocích k plné liberalizaci výkonů ve veřejném zájmu, v duchu nedávno přijatého 4. železničního balíčku.

 Ten jasně stanovuje, že je povinností všech členských států mít nejpozději od prosince 2033, tedy od JŘ 2033/34, provedený výběr dopravce k zajišťování výkonů ve veřejném zájmu výhradně na základě nabídkového řízení, přičemž doba kontraktu je až 15 let. V podmínkách České republiky se tak tedy bude dít v jistém předstihu – prvních pět linek bude tendrováno dle již dříve schváleného vládního materiálu k JŘ 2020/21, respektive 2021/22, další trh bude postupně otevírán již od roku 2023.

Citovaný 4. železniční balíček také jasně stanoví, že do prosince 2023 lze výkony zadat rovnocenným způsobem formou přímého zadání kterémukoli dopravci, přičemž takový způsob je naprosto regulérní formou objednávky, avšak pro období nejvýše 10 let. Možnost případného prodloužení takto uzavřeného kontraktu není vyloučena, ale pouze u smluv uzavřených přímým zadáním do 2. prosince 2019, a je nutno po dohodě smluvních stran splnit několik podmínek. Smlouvy uzavřené přímým zadáním po 3. 12. 2019 již nebude možno prodloužit vůbec.

Od konce roku 2023 už jen soutěže

V mezidobí od prosince 2023 do prosince 2033 všichni objednatelé musí využívat již formy nabídkového řízení pro zadání výkonů v závazku veřejné služby, tedy zjednodušeně řečeno soutěže uchazečů. V tomto přechodném období však lze ve výjimečných a odůvodnitelných skutečnostech využít také institut přímého zadání. 

Uvedené termíny a pravidla pro otevírání trhu jsou závazné pro všechny objednatele výkonů ve veřejném zájmu v naší zemi, tedy jak pro ministerstvo dopravy, tak jednotlivé krajské úřady a hlavní město Prahu. Jde tedy o dalších 14 objednatelů regionální dopravy, jež budou vybírat dopravce pro výkony ve svých regionech. Stávající smluvní zajištění u většiny linek platí rovněž do prosince 2019.

Tito objednatelé budou mít možnost pro zkvalitnění služby regionální dopravy využít i dotačních prostředků Evropské unie ve formě čerpání Operačního programu doprava (dále jen „OPD2“). V některých případech regionální dopravy lze na několik málo let po roce 2019 řešit zajištění jízdy spojů objednávaných kraji i podle dikce stávajících tzv. desetiletých smluv, jež by pro příslušný provozní soubor mohly být prodlouženy.


Průměrné hodnocení (11 hlasů): 2.64

Další články této rubriky

S jednotkami ComfortJet se seznamuje provozní personál S jednotkami ComfortJet se seznamuje provozní personál

15.4.2024 - Okamžik, kdy se moderní vlaky ComfortJet stanou vysokým standardem dálkových linek Českých drah, se rychle blíží. Aktuálně mají ČD k dispozici čtyři soupravy různého řazení s ohledem na předepsané zkoušky, které nyní… »

ČD oficiálním dopravcem MS v ledním hokeji 2024ČD oficiálním dopravcem MS v ledním hokeji 2024

11.4.2024 - Národní dopravce zajistí během letošního světového šampionátu v hokeji v Česku přepravu hokejových týmů, rozhodčích, organizátorů i fanoušků mezi místy konání zápasů v Praze a v Ostravě. V květnu vypraví sedm párů… »

Začala obnova vjezdové části depa v Michli Začala obnova vjezdové části depa v Michli

8.4.2024 - Výměna 21 výhybek, tří kilometrů kolejí a 5,5 kilometru trakčního vedení – to vše se uskuteční při letošní komplexní modernizaci vjezdové části Centra údržby Praha jih v pražské Michli. Jedná se o dosud největší obnovu… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika