Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Elektricky vlaky jezdí přímo až do Kadaně

Elektricky vlaky jezdí přímo až do Kadaně

12.1.2023 – autor: PETR SLONEK

S novým jízdním řádem 2023 ČD v prosinci zahájily elektrický provoz na lince U1 z Děčína do Kadaně v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň předměstí. Umožnila to dualizace stejnosměrných jednotek RegioPanter řady 440 a elektrifikace odbočné tratě do Kadaně předměstí. Na rozdíl od zbytku provozu v Ústeckém kraji tato odbočka využívá soustavu 25 kV 50 Hz.

Elektricky vlaky jezdí přímo až do Kadaně

Až doposud museli cestující v Prunéřově přestupovat na jiný typ vlaku a díky této novince se výrazně zlepšil komfort na páteřní trati v regionu. „Na základě objednávky Ústeckého kraje a díky elektrifikaci odbočky z Prunéřova nyní zajistíme vlakové spojení z centra Kadaně do krajského města. Odpadne tak nutnost přestupu v Prunéřově, vzdáleném asi čtyři kilometry vzdušnou čarou,“ uvedl ředitel Oblastního centra obchodu Západ Českých drah Martin Hurajčík. Věří, že elektrifikace bude pokračovat i na dalších tratích.
Přímé osobní vlaky nyní spojují Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov a další města na Podkrušnohorské magistrále přímo s centrem Kadaně. V pracovní dny jezdí každou hodinu a o víkendech každé dvě hodiny. 
Trať z Kadaně-Prunéřova do Kadaně předměstí je v souladu s plány na konverzi napájecího systému v ČR už elektrifikovaná jednofázovou střídavou soustavou 25 kV 50 Hz AC, zatímco zbytek elektrifikovaných tratí Ústeckého kraje využívá dříve zavedenou stejnosměrnou soustavu 3 kV DC. V rámci plánované konverze trakčního napětí se postupně celá síť 3 kV DC přepne na soustavu 25 kV 50 Hz AC včetně tratí v Ústeckém kraji.    

Konverze RegioPanterů
Na konverzi trakčního vedení ze stejnosměrné soustavy 3 kV na střídavou 25 kV 50 Hz se České dráhy začaly připravovat před několika lety. „Součástí je úprava stejnosměrných vozidel s delší životností na vícesystémová a náhrada starších vozidel moderními dvousystémovými lokomotivami a elektrickými jednotkami. Díky tomu dnes můžeme provozovat bez omezení naše vlaky na prvních úsecích, které buď byly přepnuty ze stejnosměrného systému na střídavý, nebo které jsou už napájeny střídavou soustavou, přestože navazují pouze na stejnosměrný systém. To je případ krátkého elektrického úseku v Kadani,“ vysvětlil ředitel odboru servisu kolejových vozidel ČD Zdeněk Štěpánek.
ČD přistavily do podniku Škoda Pars k dualizaci, tedy k přestavbě z jednosystémové jednotky řady 440 na dvousystémovou typu 640.1, první RegioPanter v lednu 2021. Během uplynulých dvou let prošlo touto úpravou všech 12 třívozových jednotek řady 440. Poslední jednotka původní řady 440.006 byla v závěru roku 2022 dokončována u dodavatele. Hodnota kontraktu zajištěného společnostmi Škoda Transportation v Plzni a Škoda Pars v Šumperku byla 286,8 milionu Kč. Částkou 120 milionů Kč přispívá program OPD2.

Na Děčínsku i Pardubicku
Dvanáct jednotek RegioPanter původní řady 440, po dualizaci řady 640.1, vyrobených v letech 2012 až 2014, obsluhuje osobní a spěšné vlaky na Podkrušnohorské magistrále Děčín – Kadaň (7 jednotek) a na trati Pardubice – Jaroměř (5 jednotek). V JŘ 2023 je plánované nasazení pro 11 souprav denně, které ujedou denně 5 296 km. Tyto moderní jednotky jsou třívozové s délkou 79 metrů, mají maximální rychlost 160 km/h, výkon 2 040 kW a celkovou kapacitou 241 míst k sezení.
V souvislosti s plánovanou postupnou konverzí trakčního napájení z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz AC běží i další investice Českých drah. Jedná se například o pronájem a nákup elektrických lokomotiv Siemens Vectron, které nahrazují starší stejnosměrné lokomotivy, dodávky moderních elektrických jednotek RegioPanter v dvousystémovém provedení (řada 640.2 a 650.2) i do regionů, kde je zatím pouze stejnosměrná trakční soustava, nebo nedávno vypsané výběrové řízení na elektrické dvousystémové jednotky typu EMU 400, které doplní a následně nahradí CityElefanty. Ty lze provozovat pouze na stejnosměrné soustavě 3 kV DC. 


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 2.5

Další články této rubriky

Bardotky všech barev se setkaly v LužnéBardotky všech barev se setkaly v Lužné

20.11.2023 - I přes nepříliš vlídné počasí zamířily o víkendu 7. a 8. října stovky příznivců ladných tvarů do Lužné u Rakovníka. Měli dobrý důvod, do ČD Muzea totiž zamířili ti nejzajímavější dochovaní zástupci lokomotivních… »

Zájem o přepravy kol ve vlacích trváZájem o přepravy kol ve vlacích trvá

16.11.2023 - České dráhy hlásí trvalý zájem o přepravu jízdních kol ve svých spojích. V současnosti přepravují zhruba stejný počet cyklistů jako před pandemií COVID-19. Ročně se jedná o zhruba tři čtvrtě milionu zákazníků. Dopravce… »

ČD investují miliardy do oprav svých vozidelČD investují miliardy do oprav svých vozidel

13.11.2023 - Během nadcházejících čtyř let hodlají ČD uskutečnit výrobci předepsané periodické prohlídky a opravy u více než dvou tisíc železničních vozidel. Tento záměr však představuje značnou investici. Odhaduje se, že celkové… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika