Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / ČD hledají dodavatele bateriových vlaků

ČD hledají dodavatele bateriových vlaků

3.2.2023 – autor: PETR SLONEK

Krátce před koncem roku České dráhy vypsaly zadávací řízení na dodání a servis vlaků napájených z trakčního vedení a také z velkokapacitních baterií. Pro potřeby provozu v Moravskoslezském kraji dopravce hledá patnáct vlaků s dojezdem nejméně 80 kilometrů v bateriovém režimu. V budoucnosti navíc plánuje pořízení dalších bateriových vlaků pro různé regiony Česka.

ČD hledají dodavatele bateriových vlaků

Jedním z hlavních důvodů, proč České dráhy tyto vlaky hledají, je skutečnost, že mezi objednava-teli dopravy v jednotlivých regionech roste zájem snižovat emise skleníkových plynů a zároveň zkvalitňovat dopravní obslužnost. „Oboje splňují elektrické jednotky s bateriemi. Na elektrifikovaných úsecích jsou napájeny přímo z troleje a na neelektrifikovaných tratích zajiš-ťuje pohon elektřina akumulovaná v baterii. Plán nasadit bateriové vlaky je nejdále v Moravskoslezském kraji, pro který se nyní chystáme nakoupit patnáct bateriových jednotek,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Dopravce pak hodlá s novými vozidly jezdit bez nutnosti přestupu mezi elektrifikovanými i neelektrifikovanými tratěmi. „Cestujícím díky tomu odpadnou přestupy mezi elektrickou a motorovou soupravou. Zároveň nabídneme přímé spoje bez přestupu z různých koutů kraje, na-příklad z Krnova nebo Budišova nad Budišovkou, přímo do centra Ostravy a kromě toho nahra-díme motorové vlaky a snížíme emise skleníkových plynů,“ vysvětlil výhody bateriových vlaků Michal Krapinec.

Elektřina i baterie
České dráhy hodlají koupit 15 jednotek ve dvousystémovém provedení pro napájení z troleje 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC a navíc z baterie (BEMU 140 AC/DC). V budoucnu plánují pořizovat také další typ bateriových vlaků s napájením pouze 25 kV 50 Hz AC a z baterie (BEMU 140 AC) pro regiony s jednou napájecí soustavou. 
„Bateriové jednotky nabídnou cestujícím veškerý komfort, který je u našich moderních vlaků běžný. Půjde o bezbariérová, nízkopodlažní vozidla s klimatizovanými oddíly, nejméně 135 místy k sezení v 1. a ve 2. třídě, prostorem pro osoby na vozíku, kočárky a jízdní kola, vybavená moder-ním audiovizuálním informačním systémem, zásuvkami pro napájení elektroniky cestujících nebo wi-fi,“ upřesnil člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta, požadavky na komfort nových vlaků.
Bateriové jednotky budou vybaveny zabezpečovacím a komunikačním systémem ETCS a GSM-R. Při napájení z troleje budou mít maximální rychlost 160 km/h a z baterie 120 km/h. Baterie mu-sí umožnit dojezd nejméně 80 kilometrů. Jednotky výrobce vybaví systémem rekuperace, který umožní elektřinu vyrobenou při brzdění vracet zpět do trakční sítě nebo do baterií. Díky tomu se sníží energetická náročnost nových vlaků. Požadovaná je schopnost provozu několika spojených jednotek v jednom vlaku řízeném jedním strojvedoucím. 
Nasazení prvních bateriových vlaků se předpokládá v roce 2025. Odhadovaný objem investice zahrnující pořízení vlaků, vybraných náhradních dílů a servis po dobu patnácti let činí 3,4 miliardy Kč.
České dráhy plánují v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 mi-liard korun. V současné době mají objednáno 110 elektrických jednotek RegioPanter, 76 motoro-vých jednotek PESA, 20 devítivozových expresních souprav ComfortJet a 50 elektrických loko-motiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km/h. Naposledy vypsaly tendr na až 47 dvousystémo-vých elektrických jednotek pro regionální dopravu s maximální rychlostí 160 km/h. Více o tom si přečtete na straně 13. Na linkách s novými vozidly je patrný rostoucí zájem lidí o cestování. 
 


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.67

Další články této rubriky

Národní dopravce převzal další lokomotivu VectronNárodní dopravce převzal další lokomotivu Vectron

2.6.2023 - Česká dráhy převzaly na začátku května do nájmu od společnosti RSL první z letošních 12 lokomotiv Siemens Vectron. Jde o stroj s označením 193.566. Lokomotiva byla nasazena do provozu hned následující den a už 4. května… »

České dráhy upravily tarify pro přepravu jízdních kolČeské dráhy upravily tarify pro přepravu jízdních kol

23.5.2023 - České dráhy letos zjednodušily cenové tarify pro přepravu jízdních kol na dvě pásma. Vypravují zároveň i několik speciálních cyklovlaků do turisticky vyhledávaných oblastí v ČR. Jízdní kolo lze přepravit prakticky ve všech… »

České dráhy upozornily na špatný stav slovenských kolejíČeské dráhy upozornily na špatný stav slovenských kolejí

19.5.2023 - České dráhy a Asociace železničních dopravců Slovenska (AROS) upozornily správce slovenských kolejí Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na špatný stav infrastruktury v zemi. Vyzvaly společnost k rychlé nápravě. ŽSR v reakci na… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika