Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / VUZ zacílil na další rozvoj společnosti

VUZ zacílil na další rozvoj společnosti

31.3.2021 – autor: JOSEF HOLEK

Na konci loňského roku rozšířil tým Výzkumného Ústavu Železničního Jaroslav Brabec. Zastává novou pozici development manažera. Na starosti má rozvoj a další zlepšování firmy. V těchto dnech dojednává dodávku systému řízení dokumentů a systému Digitální dvojče. Co to znamená? Kopii reálných provozů. Ve VUZ s příchodem Jaroslava Brabce začíná nikoliv revoluce, ale významná evoluce.

 VUZ zacílil na další rozvoj společnosti

Výzkumný Ústav Železniční hodlá dál zkvalitňovat služby zákazníkům tak, aby měl navrch před rostoucí konkurencí, zvýšil zisk a vůbec povědomí o kvalitní společnosti. Pomoci by tomu měla i nedávno zřízená funkce development manažera. Ten má za úkol VUZ ještě více – obrazně řečeno – rozhýbat, zlepšit jeho vnitřní fungování a zefektivnit procesy. S managementem již řadu projektů řeší.
Jaroslav Brabec má železnici v krvi. Dědeček pro ČSD pracoval dlouhá léta, strýc sloužil na lokomotivách všech trakcí. A mladého Jaroslava to v mládí také táhlo k technice. Nejdříve se vyučil instalatérem ve smíchovské Tatře. Poté si dodělal při zaměstnání průmyslovku a po maturitě nastoupil na Strojní fakultu ČVUT, kde vystudoval technologii. Studoval také na strojní fakultě dánské technické univerzity. Diplomovou práci psal na téma Svařování laser hybridem kolejových vozidel ve firmě Siemens. Nejen to mu pak otevřelo dveře právě do
Siemensu, kde dokončil postgraduální studium svářečského inženýra. Odtud se vypracoval na šéfa svářečské školy a defektoskopie. „Spolupracoval jsem ve zličínské pobočce Siemensu na projektech pro ÖBB, Izraelské dráhy, SBB, ČD a další,“ podotýká Jaroslav Brabec.

Do kanceláře jen občas
Po uzavření pražské fabriky od fochu neodešel, zakotvil ve firmě Schäfer-Menk. Opět se stal svářecím inženýrem a měl na starosti výrobu všemožných konstrukčních celků. Například podvozků autojeřábů, výložníků pro obří jeřáby anebo komponent pro kolejová vozidla. Ze svářecího inženýra ale postupoval výše. Ve společnosti se stal postupně manažerem jakosti, manažerem kvality, hlavním svářečským inženýrem. V současné době dokončuje doktorské studium na strojní fakultě UJEP v oblasti mate­riálového inženýrství.
Jaroslav Brabec není typický člověk z kanceláře. Naopak. Najdete ho spíše ve výrobní hale. „Projekty, které řídím, jsou vždy týmové. Spolupracuji s kolegy, kteří s nimi mají co dočinění. Vždy jde o týmovou práci.V celém týmu musí být zejména ochota spolupracovat uvnitř i vně týmu,“ konstatuje s tím, že jeho problematika úzce souvisí s obchodem. „Spolupracuji na zakázkách i produktových listech. S kolegy řešíme, kam se posunout, ptáme se zákazníků na spokojenost a podobně.“

Digitalizace
Manažerské i praktické zkušenosti a dovednosti nyní přetavuje právě ve VUZ, kde má na starosti rozvoj firmy. A byť je na pozici jen pár měsíců, dokázal, že se nebojí složitých výzev, které potřebují zlepšování všech procesů. Po nástupu do společnosti byl ustanoven do role projektového manažera systému DMS (Document Management System, systém řízení dokumentů). „Jsme ve výběrové fázi dodavatele. Cílem je zefektivnit správu a řízení dokumentů ve všech střediscích VUZ,“ připomíná základní cíl projektu. Chce zlepšení fungování archivace, průtok dokumentů i jednoduchou práci s nimi.
Postupný rozvoj digitalizace s sebou nese i další projekt – Digitální dvojče. Představte si přesnou, elektronickou kopii pracoviště. V případě VUZ se jedná o halu Dynamického zkušebního stavu (DZS) v areálu Zkušebního centra Velim (ZC). „Pomocí počítačového systému budeme plánovat kapacity a zajišťovat efektivitu práce lidí. Snížíme tím například chybovost při realizaci zakázek a zvýšíme bezpečnost. Cílem je hlavně zvýšit produktivitu pracoviště. Vše si totiž připravíme virtuálně a poté trojrozměrně implementujeme do reality,“ popisuje Jaroslav Brabec základní smysl.

Zlepšování, zlepšovánía zase zlepšování
Digitální dvojče chce společnost využít i pro řízení kapacity na kolejišti v rámci ZC Velim. Tentokrát má zrychlit přistavování testovaných vozidel pro zákazníky. VUZ by to mělo přinést zefektivnění práce, snížení nákladů na energie a přípravu techniky ve chvíli, kdy ji zákazník potřebuje. V neposlední řadě by se mělo předcházet složitým přemisťováním vozidel v rámci omezené kapacity kolejiště a současně preventivně snižovat nehodovost.
Ve spolupráci s vedením společnosti už Jaroslav Brabec uvedl do života systém distribuce úkolů pro vedoucí středisek. Postupně ho však chce rozšířit do celé firmy. Řídí se přitom akčním plánem, cyklem PDCA (Plan – Do – Check – Act , tj. Demingův zlepšující cyklus: naplánuj – proveď – ověř – jednej). Zaměstnanec nese odpovědnost za úspěšné dokončení úkolu. Pracovník je odpovědný za sebekontrolu plnění a prezentuje splnění úkolu. V rámci PDCA sám si úkoly zapisuje, aktualizuje a sám úkoly ukončuje. Nadřízený pouze monitoruje plnění a reaguje na případné požadavky. Cíl je propojit odpovědnost s konkrétními pozicemi, dokončovat úkoly ověřitelným způsobem a snížit operativu.
Dalším projektem, který byl zahájen loni, je měření uhlíkové stopy a snižování CO2. VUZ se tak hodlá stát odpovědnou firmou nejenom pro hospodaření s odpady nebo ropnými látkami, ale i v oblasti nákupu energií a jejich spotřeby.

Bezpečnost a standardizace
Další oblastí development manažera je společně s vedoucími zaměstnanci najít možnosti zlepšování na jednotlivých pracovištích společnosti. Zjednodušeně řečeno jde o vylepšování pracovišť tak, aby například veškeré procesy anebo obyčejné využívání pracovních pomůcek měly jasný řád. Jde o projekt standardizace 5S a TPM (Total Productive Maintenance), což jsou prvky z prostředí výroby automobilů. „V 5S třídíme, srovnáváme, uklízíme, standardizujeme a pak auditujeme a zlepšujeme. 5S metodika slouží k zajištění standardu pracoviště, zvýšení produktivity, zvýšení kvality a především zvýšením bezpečnosti práce. TPM slouží ke zvýšení hospodárnosti a předcházení poruchovosti strojů a zařízení, tzn. k preventivní údržbě. Touto metodikou se například snažíme snížit poruchovost strojů tak, aby je nebylo nutné neustále opravovat. Přenášíme více odpovědnosti na zaměstnance, na obsluhu. Je to potom i úkol pro naše oddělení údržby a pro externí firmy, které budou preventivní péči též zajišťovat.“ Veškeré dění má svůj hlubší smysl a moderní firmy se bez těchto prvků řízení neobejdou. Tři čtvrtiny zákazníků VUZ jsou zahraniční společnosti, které jsou v těchto metodikách zvyklé pracovat.
A jak vypadá časová osa dalšího rozvoje VUZ? Ambicí je, že DMS by měl být funkční v roce 2021. Práce na vývoji Digitálních dvojčat je opět záležitostí zhruba jednoho roku. Ve VUZ máme ambici, že pokud se systémy úspěšně rozjedou, nabídnou získané zkušenosti k využití v rámci Skupiny ČD. „Spolupracuji i s development manažerem ČD. Předáváme si informace o projektech, týkajících se například 3D tisku dílů v oblasti kolejových vozidel,“ uzavírá Jaroslav Brabec.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

 Flotilu Vectronů ČD posílilo dalších šest strojů Flotilu Vectronů ČD posílilo dalších šest strojů

4.5.2021 - České dráhy převzaly v březnu od společnosti Rolling Stock Lease do nájmu všech šest vícesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron. Dopravce tím rozšířil flotilu těchto strojů ze stávajících jedenácti na sedmnáct… »

 Pendolina si dopřávají velkou údržbu Pendolina si dopřávají velkou údržbu

3.5.2021 - Za běžného provozu patří jednotky řady 680 Pendolino k nejvytíženějším vlakům Českých drah. Šest ze sedmi souprav je obvykle nasazeno každý den a denní průměrný běh dosahuje přes 1 100 km. Teď jsou však kvůli snížené… »

Rok železnice připomene zvláštní vlak Rok železnice připomene zvláštní vlak

30.4.2021 - Letošní rok je pro železničáře zcela mimořádný. Začal Evropský rok železnice – událost, která zde doposud nebyla a v následujících desetiletích nepochybně hned tak nebude. Poprvé v historii Evropské unie je takto vyznamenán… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika