Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

13.3.2014 – autor: VLADIMÍR ZAPLETAL

Jednou z nejvíce postižených lokalit ve správě RSM Olomouc byl průmyslový areál bývalého Mostního obvodu v Brodku u Přerova. Nacházela se tam totiž dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy. Již v roce 2009 podaly České dráhy žádost o dotaci na sanaci staré ekologické zátěže z Operačního programu Životní prostředí. Jedna z podmínek Evropské unie zněla, aby současný majitel a jeho právní předchůdce nebyli původcem znečištění zeminy. To jsme splnili, protože masivní znečištění látkami sloužícími k impregnaci dřeva pochází z let 1920–1953, kdy lokalitu ještě nespravovaly Československé státní dráhy.

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Získali jsme evropskou dotaci přes sto milionů korun

Radou Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR byla žádost Českých drah o dotaci ve výši přesahující 100 milionů korun skutečně odsouhlasena a v červenci roku 2011 jsme oznámili zahájení veřejné zakázky. Koncem téhož roku bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace samotného díla ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vítězná firma v průběhu sanace mnohdy narážela na nečekané problémy. Bylo to například nalezení podzemních objektů historického původu (železobetonové jímky impregnačních máčecích van a cihelné základy již odstraněných budov), které realizační projekt prokazatelně neuváděl. Přes všechna možná i nemyslitelná úskalí se harmonogram prací dařilo dodržet, a tak v srpnu loňského roku byla sanace z 88 procent dokončena obnovou zpevněných ploch. Na konci roku 2013 stavbaři dílo předali. 

Zbývá ještě analýza rizik

O náročnosti celé akce svědčí fakt, že k odstranění ohnisek historického znečištění bylo z plochy o rozloze 6 540 m2 odtěženo 32 750 m3 zeminy. Do projektu patřila i demolice několika dílenských a skladových objektů stojících nad ohnisky kontaminace. Část zpevněné plochy musela být rozebrána. Část tovární vlečky stavbaři dočasně demontovali, a to včetně odstranění štěrku z železničního spodku. K uzavření celé kapitoly zbývá v letošním roce provést analýzu rizik, která vyplývají ze zbytkového znečištění v lokalitě. Musíme ještě ověřit, zda nehrozí znečištění podzemní vody a šíření kontaminace mimo areál s dopadem na přírodu a život obyvatel v jeho bezprostředním okolí.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Nadace si spolupráci s ČD pochvalujeNadace si spolupráci s ČD pochvaluje

21.8.2020 - Nadace Okřídlené kolo (NOK) letos slaví 16. narozeniny. A za tu dobu se díky instituci, která pomáhá při záchraně železničních památek, podařilo zdárně dokončit několik velkých projektů. Jmenujme například rekonstrukci… »

Knihovna Českých drah pokračuje s digitalizacíKnihovna Českých drah pokračuje s digitalizací

18.8.2020 - Někdejší Ústřední technická knihovna dopravy, dnes Knihovna ČD, je svým způsobem unikátní a v republice nemá obdoby. Věnuje se odborníkům i veřejnosti. Část z více než sto dvaceti tisíc knih, časopisů, jízdních řádů, map… »

Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi

5.8.2020 - České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo založily Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM. Cílem je podporovat železničáře, kteří při výkonu svého zaměstnání utrpěli úraz nebo se nikoli vlastní… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika