Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

13.3.2014 – autor: VLADIMÍR ZAPLETAL

Jednou z nejvíce postižených lokalit ve správě RSM Olomouc byl průmyslový areál bývalého Mostního obvodu v Brodku u Přerova. Nacházela se tam totiž dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy. Již v roce 2009 podaly České dráhy žádost o dotaci na sanaci staré ekologické zátěže z Operačního programu Životní prostředí. Jedna z podmínek Evropské unie zněla, aby současný majitel a jeho právní předchůdce nebyli původcem znečištění zeminy. To jsme splnili, protože masivní znečištění látkami sloužícími k impregnaci dřeva pochází z let 1920–1953, kdy lokalitu ještě nespravovaly Československé státní dráhy.

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Získali jsme evropskou dotaci přes sto milionů korun

Radou Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR byla žádost Českých drah o dotaci ve výši přesahující 100 milionů korun skutečně odsouhlasena a v červenci roku 2011 jsme oznámili zahájení veřejné zakázky. Koncem téhož roku bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace samotného díla ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vítězná firma v průběhu sanace mnohdy narážela na nečekané problémy. Bylo to například nalezení podzemních objektů historického původu (železobetonové jímky impregnačních máčecích van a cihelné základy již odstraněných budov), které realizační projekt prokazatelně neuváděl. Přes všechna možná i nemyslitelná úskalí se harmonogram prací dařilo dodržet, a tak v srpnu loňského roku byla sanace z 88 procent dokončena obnovou zpevněných ploch. Na konci roku 2013 stavbaři dílo předali. 

Zbývá ještě analýza rizik

O náročnosti celé akce svědčí fakt, že k odstranění ohnisek historického znečištění bylo z plochy o rozloze 6 540 m2 odtěženo 32 750 m3 zeminy. Do projektu patřila i demolice několika dílenských a skladových objektů stojících nad ohnisky kontaminace. Část zpevněné plochy musela být rozebrána. Část tovární vlečky stavbaři dočasně demontovali, a to včetně odstranění štěrku z železničního spodku. K uzavření celé kapitoly zbývá v letošním roce provést analýzu rizik, která vyplývají ze zbytkového znečištění v lokalitě. Musíme ještě ověřit, zda nehrozí znečištění podzemní vody a šíření kontaminace mimo areál s dopadem na přírodu a život obyvatel v jeho bezprostředním okolí.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Cestujících na Pardubicku stále přibýváCestujících na Pardubicku stále přibývá

19.2.2020 - Na řadě tratí v Pardubickém kraji bylo podle výsledků sčítacích kampaní v jízdním řádu 2019 dosaženo rekordních počtů přepravovaných cestujících, mnohde nejvíce za poslední desetiletí. A nepřispěly k tomu jen státní… »

Akce ČD ve středních Čechách měly úspěchAkce ČD ve středních Čechách měly úspěch

18.2.2020 - Výlety vlakem pod hlavičkou Českých drah zaznamenaly ve Středočeském kraji a Praze opět velký úspěch. Návštěvnost se pravidelně pohybovala v řádech tisíců až desetitisíců, osvědčila se i zcela nová akce Párou Prahou.… »

Moderní vlaky pro Pardubický kraj Moderní vlaky pro Pardubický kraj

14.2.2020 - Pardubický kraj si objednal u Českých drah nové motorové jednotky a modernizaci osobních vozů pro regionální dopravu z počátku 90. let. »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika