Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / První koridor v Praze roste v Holešovicích a Bubenči

První koridor v Praze roste v Holešovicích a Bubenči

6.5.2013 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Poslední únorový den oficiálně odstartovala stavba, která prodlouží součet zmodernizovaných úseků 1. tranzitního koridoru o čtyři a půl kilometru. Optimalizace úseku mezi pražskými čtvrtěmi Holešovice a Bubeneč, vedoucí přes známý lesopark Stromovka, přinese i zcela novou zastávku s přestupem na tramvaj. Osobní vlaky ČD zde budou zastavovat od roku 2015, kdy má koridorizace tratě skončit.

První koridor v Praze roste v Holešovicích a Bubenči

O prvním tranzitním koridoru většinou hovoříme jako o téměř dokončeném. Slovíčko téměř má ale v tomto případě klíčový význam. Skrývají se za ním totiž nejen zatím nerekonstruované důležité uzly (např. Kralupy nad Vltavou, Česká Třebová), ale i některé traťové úseky. Pomineme-li kauzu oddalované koridorizace trojkolejky z Běchovic do Úval nebo rekonstrukci tratě v údolí Tiché Orlice, podobnou prioritu získala také optimalizace úseku z Holešovic do Bubenče v Praze, na kterém se mělo začít pracovat již v letech 2006 až 2007.  Stromovkou by vlaky měly projíždět rychleji po nových kolejích a zastavovat v nové zastávce Praha-Podbaba již v roce 2015. To vše za cenu 1,3 miliardy korun včetně DPH. 

Začalo se v Holešovicích

Stavební práce se nejdříve rozeběhly ve stanici Praha-Holešovice. V současné době je vyloučena sudá kolejová skupina nejen kvůli sanaci kolejového spodku a pokládce nového svršku, ale také z důvodu rekonstrukce třetího nástupiště. To bude zvýšeno na standardizovanou výšku 550 mm nad temenem kolejnice a dočká se také nového zastřešení. Po dokončení prací se stavbaři přesunou na lichou kolejovou skupinu a obdobně by mělo prokouknout také druhé a první nástupiště.

Čilý stavební ruch panuje současně na mostě přes Vltavu a také v části kolejiště směrem k odbočce Stromovka. Výluka sudé kolejové skupiny v Holešovicích by měla dle plánu skončit 7. června 2013, přičemž se práce již 17. června přenesou na lichou stranu. Ta by měla být dokončena 20. září letošního roku. Omlazení se dotkne také zabezpečovacího zařízení. Nově budou výpravčí zabezpečovat provoz pomocí elektronického stavědla ESA, v případě dopravny Praha-Bubeneč půjde o dálkové řízení z Holešovic. SŽDC počítá s dálkovým řízením celé tratě z Prahy až do Děčína z nově vybudovaného pražského Centrálního dispečerského pracoviště. 

Po novém svršku devadesátkou

Na podzim letošního roku se rozběhne další etapa stavby dotýkající se traťového úseku Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč včetně bubenečské stanice. Díky směrovým úpravám se po novém kolejovém svršku bude jezdit rychleji – ze současných 80 km/h vzroste rychlost pro konvenční soupravy na 90 km/h. Nejmarkantnější bude ale zrychlení ve dvojici ostrých oblouků při vjezdu do Prahy-Bubenče ve směru z Holešovic. Číslice 60 na rychlostníku, která je mimochodem nejnižší na celé trati 090 (pomineme-li 2. staniční kolej v Ústí nad Labem hl. n.), bude nahrazena osmdesátkou.

Další pozitivní zprávou (alespoň z pohledu estetického) je rozhodnutí, že protihlukové zdi kolem tratě ve Stromovce zatím nebudou stavěny. Pokud však nebudou po dokončení stavby splněny hlukové limity, s jejich dodatečnou instalací se počítá. Protihlukové stěny ale určitě vyrostou v obydlených oblastech Holešovic a Podbaby, a to v celkové délce 1 465 metrů. 

Zastávka v Podbabě zlepší přestup na MHD

Na cestující v pražské příměstské dopravě čeká i vznik zcela nové zastávky Praha-Podbaba. Ta bude situována v těsné blízkosti tramvajové smyčky, která sem byla přemístěna už v roce 2011. Vznikne zde i přestup na vytížené autobusy mířící do Suchdola, kde sídlí Zemědělská univerzita. Zastávka s 220 metrů dlouhými nástupišti a podchodem by měla přinést výrazně lepší dostupnost této lokality než dosavadní více než kilometr vzdálené nádraží v Bubenči. To bude zrušeno pro nástup a výstup cestujících, jako dopravna však zůstane zachováno.

Modernizace 4,5kilometrového úseku ve Stromovce a jejím okolí je možná malým krůčkem pro tranzitní dopravu, ovšem velkým skokem pro Prahu a její městskou železnici. Ještě větší význam ale přinese nákladní dopravě, jejíž průjezdnost je v tomto úseku ve špičce radikálně omezena. Pokud budeme brát vážně výroky, že první vysokorychlostní trať v ČR vznikne v úseku Praha – Lovosice, tak tento modernizovaný úsek přes Stromovku opustí dálkové vlaky v horizontu do dvaceti let. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ KORIDORU NA SEVERU PRAHY

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a Operační program Doprava (Fond soudržnosti)
Zhotovitel: Sdružení Bubeneč – Holešovice (Metrostav, Subterra)
Celkové investiční náklady: 936 583 000 korun bez DPH
Celková délka modernizovaného kolejového svršku: 10 630 metrů
Nové výhybky: 27 kusů
Protihlukové zdi: 1 465 metrů
Délka modernizovaného trakčního vedení: 23 000 metrů


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Fotogalerie

Další články této rubriky

České dráhy vrátily do provozu push-pull po nehoděČeské dráhy vrátily do provozu push-pull po nehodě

6.6.2023 - České dráhy vrátily na konci května po opravě ve výrobním závodě do provozu přes devět měsíců odstavenou třívozovou patrovou soupravu push-pull s číslem 002. Ta nyní opět jezdí na kmenové trati Ostrava – Frýd­lant nad… »

ČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému mořiČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému moři

4.6.2023 - Do polských prázdninových letovisek Leba, Hel a Kolobrzeg lze cestovat nočními vlaky provozovanými ve spolupráci ČD a polského dopravce PKP Intercity. Prodej jízdenek a rezervací na tyto vlaky byl zahájen právě v těchto dnech. »

Klub dopravní historie oslavil 20. výročíKlub dopravní historie oslavil 20. výročí

28.5.2023 - Už 20 let činnosti si na konci března připomněli stávající i bývalí členové Klubu dopravní historie (KDH) při Domě dětí a mládeže v Praze 5. Slavnostní výroční schůzka se uskutečnila v secesním historickém salonku Českých… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika