Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

2.5.2014 – autor: MARTIN HARÁK

V roce 2010 byla na základě rozhodnutí vedení Českých drah a Moravskoslezského kraje vyčleněna dotační podpora EU na modernizaci dopravních terminálů a veřejné hromadné dopravy, jejíž součástí je i revitalizace nádražních budov v havířovské stanici. Po několika měsících začaly přípravy na stavbu nového havířovského terminálu. O jeho podobě rozhodli jednomyslně zástupci města i ČD po předložení a důkladném vyhodnocení několika prověřovacích studií.

Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

Podle původního plánu měla stavba terminálu nového havířovského nádraží začít v roce 2013. Jenže kvůli projektu a především demolici haly výpravní budovy protestovala skupina architektů i bývalý ministr dopravy Žák. Dnes je situace úplně jiná. Současný ministr dopravy Antonín Prachař odsouhlasil pokračování projektu v podobě, jak byl připraven. 

Společné projekty dopravce a města mají podporu EU

Stavba dopravního terminálu je společným projektem města Havířova a Českých drah. Podle původní dohody se dopravce měl postarat o přestavbu nádražní budovy a město o přednádražní prostor. Nový terminál má propojit železniční a autobusovou linkovou i městskou dopravu a na vlakové nádraží bude navazovat prostor pro autobusové zastávky a velké parkoviště. Po zpracování projektové dokumentace v roce 2012 se v roce následujícím žádalo o přidělení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, přičemž obě žádosti (tedy pro město Havířov i pro České dráhy) byly schváleny. 

Zachování současné haly by zvýšilo náklady trojnásobně

„V loňském roce zřídil bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák na základě iniciativy části odborné veřejnosti krizový štáb, který opět prověřoval diskutovaný projekt i další varianty – plus investiční náklady všech variant přestavby včetně zachování halové části. Zachováním současné haly by ale náklady na tuto stavbu vzrostly až trojnásobně a navíc by příprava nového projektu vyžadovala delší čas. České dráhy, ale i město Havířov, by tak přišly o možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Předloženou analýzu nikdo z členů na tehdejším zasedání štábu nerozporoval. Rekonstrukce haly ve stávajících rozměrech je z hlediska stavebních nákladů, ale i budoucích provozních nákladů, výrazně méně efektivní než vybraná varianta, která představuje optimalizaci prostoru nádraží odbouráním hlavní a rekonstrukcí vedlejší provozní budovy,“ říká ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele pro správu majetku ČD Milan Čermák.  

Obří prostory využijí jen tři tisíce lidí denně

Budova je z hlediska požadavků dnešní železnice předimenzovaná a neefektivní. V době jejího největšího rozkvětu jí prošlo denně okolo patnácti tisíc cestujících, dnes je to pouze pětina. Zároveň se v Havířově nachází řada nevyužitelných prostor a o využití komerčních prostor je minimální zájem. Budova si tak na investice a opravy svým provozem jednoduše nemůže vydělat. „Rekonstrukcí dojde jednoznačně k jejímu zefektivnění,“ říká vedoucí oddělení železničních stanic z Odboru správy nemovitostí Jan Vraný. Potvrzuje, že výstavba dopravního terminálu Havířov, tedy i demolice nádražní haly a rekonstrukce provozní části, je finančně výrazně levnější než rekonstrukce stávající budovy.

„Rozhodně nebylo naším přednostním cílem bourat, byť se názory na architektonickou hodnotu budovy docela různí. Musíme si uvědomit, že se prioritně jedná o nádražní budovu! Jako taková musí plnit určité funkce. Její vlastník, ať už je to kdokoli, potřebuje, aby byla provozně efektivní a poskytovala služby požadované cestující veřejností. V minulosti jsme vyzkoušeli řadu možností, jak současný objekt využít alternativně na komerčním základě. Bohužel se nenašel ani externí investor či subjekt, který by byl ochoten tento objekt odkoupit nebo dlouhodobě pronajmout a využívat jej adekvátním způsobem, například jako muzeum,“ dodává Vraný.

Základní údaje o rekonstrukci stanice

Dojde k odbourání předimenzované halové části – jen vestibul v přízemí má rozlohu 1 030 metrů čtverečních (téměř pětina celé plochy nádraží).

Přestavba a využití stávající levé části provozní budovy nabídne efektivní využití prostoru pro všechny železniční i autobusové dopravce včetně plochy pro komerční využití.

Bude se moci využít evropské dotace z Regionálního operačního programu.

Hlavní průčelí budovy bude orientováno do krytého autobusového terminálu jako převýšená nádražní hala přes dvě podlaží.

Krytý prostor s dynamickou střechou se vytvoří z plachtoviny na lanových konstrukcích a bezúdržbovými betonovými podporami tvaru „X“ s nočním osvětlením.

Součástí projektu je i rekonstrukce stávajícího silničního podjezdu a navýšení parkovacích míst pro automobily.

U vchodu do podchodu vznikne klidová zelená plocha.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 3.75

Fotogalerie

Další články této rubriky

České dráhy vrátily do provozu push-pull po nehoděČeské dráhy vrátily do provozu push-pull po nehodě

6.6.2023 - České dráhy vrátily na konci května po opravě ve výrobním závodě do provozu přes devět měsíců odstavenou třívozovou patrovou soupravu push-pull s číslem 002. Ta nyní opět jezdí na kmenové trati Ostrava – Frýd­lant nad… »

ČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému mořiČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému moři

4.6.2023 - Do polských prázdninových letovisek Leba, Hel a Kolobrzeg lze cestovat nočními vlaky provozovanými ve spolupráci ČD a polského dopravce PKP Intercity. Prodej jízdenek a rezervací na tyto vlaky byl zahájen právě v těchto dnech. »

Klub dopravní historie oslavil 20. výročíKlub dopravní historie oslavil 20. výročí

28.5.2023 - Už 20 let činnosti si na konci března připomněli stávající i bývalí členové Klubu dopravní historie (KDH) při Domě dětí a mládeže v Praze 5. Slavnostní výroční schůzka se uskutečnila v secesním historickém salonku Českých… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika