Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Mírná zima přilákala do Velimi i německou legendu

Mírná zima přilákala do Velimi i německou legendu

24.2.2016 – autor: DANIEL LOS

Závěr roku ve Velimi bývá většinou poznamenán stavební činností, protože je očekáván nižší zájem o zkušební jízdy, zejména kolem vánočních svátků. Samozřejmě hrozí riziko nevyhovujících klimatických podmínek, což ale letos neplatilo, protože prosinec byl extrémně teplý. Tentokrát ale počet klientů i jejich zájem o zkoušení rozhodně nebyl zanedbatelný a proto bylo nutné zkoordinovat výluky s klasickým provozem.

Mírná zima přilákala do Velimi i německou legendu

Gigant Bombardier se po celý rok přetahoval se Siemensem v počtu projektů testovaných ve ZC. Před koncem roku se prvně jmenovaný dostal opět do těsného vedení. Po několikaměsíční pauze pokračovaly zkoušky elektrických jednotek Regio2N (R2N), které vyrábí ve čtyřech délkových variantách francouzský Bombardier v Crespin. Určeny jsou pro různé francouzské regiony a ve většině případů mají maximální rychlost 160 km/h. Na začátku listopadu byla ve ZC k vidění jedna desetivozová jednotka s délkou 135 metrů. Aby francouzský výrobce nezaostal za německo-švýcarskými kolegy, vyslal na konci listopadu ke zkouškám další, tentokrát osmivozovou, 110 metrů dlouhou jednotku, jejíž maximální rychlost je 200 km/h. Objednáno je zatím 13 kusů těchto rychlých jednotek. Ty by měly zajišťovat přepravu cestujících v regionu plném nádherných zámků Pays de la Loire, v jehož barvách se jednotka na zkušebním okruhu prohání.

Stroje Traxx s novým podvozkem

Také lokomotivy TRAXX si daly pauzu, přesto za necelý měsíc bylo provedeno několik rozličných zkoušek. V poslední třetině listopadu přijely do ZC dva kusy – AC3 147.002 a 147.004. Oproti dříve zkoušeným strojům ř. 187 nejsou vybaveny pomocným dieselagregátem, nesou barvy německého národního dopravce DB a mají nový typ podvozků, který umožňuje jízdu rychlostí až 200 km/h. Jelikož touto rychlostí v minulosti tyto lokomotivy nejezdily, museli specialisté Zkušební laboratoře VUZ nejprve provést vstupní zkoušky jízdních vlastností zjednodušenou metodou podle UIC 518, teprve poté dostal výrobce pomyslnou zelenou k provádění zkoušek touto rychlostí. Na přelomu listopadu a prosince proběhly dílčí zkoušky protiskluzových ochran. Při zkouškách trakční charakteristiky na začátku prosince byla použita jako pomocná i lokomotiva Siemens Taurus 182.515-7. 

Zkoušky elektrických jednotek TWINDEXX měly skončit začátkem listopadu, ale klient již dříve avizoval zájem o pokračování spolupráce. Ve zkouškách zůstávají dvě osmivozové jednotky. Výrobce uplatnil při jejich konstrukci některé nové prvky. Pro snazší nástup, výstup cestujících a pohyb v obou patrech jsou jednotky opatřeny širokými dveřmi, schody jsou výrazně osvětleny a je zajištěn bezproblémový přístup do všech částí vlaku. Velkorysé uspořádání sedadel v první a druhé třídě by mělo proměnit cestování těmito vlaky v relaxační zážitek. Všechny vozy jsou plně klimatizované.

Na testech i vozidla pro DB

Ve ZC Velim je v poslední době při zkouškách možné vidět více vozidel, která jsou určena pro německého národního dopravce DB. Kromě již zmíněných lokomotiv TRAXX ř. 147 se jedná hlavně o nejdelší vozidlo v historii VUZ, téměř 350 metrů dlouhou elektrickou jednotku ICx. U této nové generace vlaků, které jsou označovány také jako ICE4, je vidět úzká spolupráce výrobce vozidla firmy Siemens a budoucího provozovatele DB, kdy specialisté obou firem společně navrhli upravený koncept vlaků s použitím nových systémů diagnostiky a dalších konstrukčních prvků, přičemž uplatnili zkušenosti z konstrukce a provozu vlaků ICE3 a Velaro. Jednotky ICx by měly nahradit starší jednotky ICE první a druhé generace na Vysokorychlostních tratích, která spojují nejvýznamnější německá města Hamburk, Frankfurt a Mnichov. Návrhem nových technologií by se mělo dosáhnout nižších nákladů na provoz
a údržbu, což je pokládáno za hlavní výhodu těchto nových jednotek.

Na den výročí sametové revoluce 17. listopadu přijela do ZC nová jednotka. Tentokrát se nejednalo o žádný prototyp, ale o předchůdce výše zmíněného vlaku ICx. Dvorní zkušební laboratoř německých drah DB Systemtechnik provedla během následujících tří týdnů zkoušky modernizované elektrické jednotky Siemens ICE2. Jelikož se při modernizaci zasahovalo i do trakční části jednotky, byly zkoušky prováděny ve spolupráci se specialisty z Mitsubishi Electric, dodavatelem trakčních komponentů.

I když se mnoho dopravců už rozhodlo pořídit si pro vedení svých vlaků lokomotivy Vectron, německý národní dopravce jako by tomuto vábení stále odolával. Několik stejnosměrných strojů bylo sice pořízeno pro polskou odnož nákladního dopravce DB Schenker (DB Schenker Rail Polska), ale v osobní dopravě v Německu se zatím dává přednost jiným hnacím vozidlům. Je ale zřejmé, že výrobce Siemens má zatím dostatek zájemců o různé typy těchto modulárních lokomotiv a stále je na nich co zkoušet a upravovat. Ostatně za poslední dva měsíce roku 2015 se ve ZC uskutečnily zkoušky na všech možných verzích Vectronů.

Během listopadu bylo ve ZC k vidění až sedm kusů lokomotiv Siemens, postupně ale začaly jednotlivě odjíždět. Na svátek 17. listopadu odjela lokomotiva 193.902-4, která se přesunula do německého zkušebního centra Wegberg-Wildenrath, aby zde pokračovala ve schvalovacím procesu pro provoz v Holandsku. ZC Velim opustily i dvě stejnosměrné lokomotivy, nejprve to byla 19. listopadu lokomotiva 170.034-0 následovaná 18. prosince strojem 170.021-7, aby mohly být prezentovány dalším zákazníkům v Polsku. Tím se po delší době ustálil počet těchto lokomotiv na třech kusech.

Souprava Talgo trhá rekordy

Pomalu rekordmanem v opakovaných návratech ke zkouškám se stává dvacetivozová souprava Talgo. Tentokrát to mělo být pouze na tři jízdní směny, nakonec to bylo o jednu směnu více. Souprava přijela 19. listopadu z polského zkušebního okruhu Żmigród a ihned začali technici TÜV SÜD Rail a Patentes Talgo s náročnou přípravou zkoušek protismyku, kdy museli nainstalovat na všech 21 dvojkolí vstřikovací zařízení. Souprava odjela ještě před koncem listopadu do Německa, ale hned začátkem prosince klient požádal o další kapacitu VZO. Vzhledem k plánované výluce toto bylo odloženo až na leden.

Slovenský výrobce nákladních vozů Tatravagonka Poprad (TVP) byl v posledních měsících, co se týče zkoušek a různých činností na vozech, velmi aktivní. Technici TVP provedli začátkem listopadu převaz podvozků hlubinových vozů, které mají typové označení MTF 17 a MTF 24. Zkoušky na těchto speciálních vozech provádí VÚKV, ale některé dílčí činnosti technického rázu se provádí ve ZC s využitím hal HPZ a DZS. Začátkem prosince přijel vůz Snps, na kterém byly plánovány brzdové zkoušky ve třech stavech ložení. I když času na provedení těchto zkoušek bylo málo, vše se nakonec povedlo dokončit.Sice na jeden den, resp. jednu čtyřhodinovou směnu kvůli vykonání zkoušky TBZ, přijel do ZC Velim modernizovaný lůžkový vůz WLABmee/200/NG, jako hnací vozidlo byla použita okruhová elektrická lokomotiva 124.601-6. Celkem třicet těchto vozů vyráběných v 90. letech v Německu odkoupil od Ruských železnic (RŽD) slovenský dopravce Wagon Service Travel. Vozy byly dále podrobeny dílčím modernizacím v ŽOS Vrútky a mají být nasazeny kromě vnitrostátních linek i na nočních mezistátních vlacích z Prahy do Košic
a Humenného.

Z českých zástupců ještě zbývá jmenovat společnost CZ LOKO, která na přelomu listopadu a prosince společně se ZL VUZ provedla typové zkoušky na modernizované lokomotivě řady 723.7. Provedeny byly trakční, brzdové a hlukové zkoušky a další dílčí zkoušky.

Šumperská Pars nova pokračovala i v tomto období s vyvazovacími opravami lokomotiv řady 380. Po každé z dokončených oprav byla provedena zkušební jízda na VZO, lokomotiva byla převzata přejímačem ČD. Tečku za všemi zkouškami v roce 2015 obstarala dne 13. prosince lokomotiva 380.002-6. Mohlo by to být tak trochu symbolické ukončení roku, protože tento stroj byl úplně první z celé dvacetikusové série, který dorazil 5. září 2008 do ZC Velim, a otevřel rozsáhlou knihu plnou různých testů a 13. prosince 2015 pak jeden díl této knihy uzavřel.

Závěrem nezbývá než se poohlédnout za rokem 2015, který se zpočátku nevyvíjel dobře, co se týče počtu zákazníků a směn na zkušebních tratích, ale byly i měsíce, kdy poptávka převyšovala nabízenou kapacitu. Kromě velkých klientů, kteří zde zůstávali nebo zůstávají po delší období, tu proběhly zkoušky řady menších výrobců, v roce 2015 tu byla k vidění velká rozmanitost všech různých drážních vozidel. Vše, co jsme si předsevzali, se nakonec podařilo splnit a za to patří dík všem, kteří přispěli k vytvoření podmínek pro zkoušky zákazníků.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 5

Další články této rubriky

Chystá se rekonstrukce trati na HavlíčkobrodskuChystá se rekonstrukce trati na Havlíčkobrodsku

19.4.2024 - Rekonstrukce osmikilometrového úseku železnice mezi Přibyslaví a Pohledem na Havlíčkobrodsku přijde bezmála na 2,8 miliardy korun. Zhotovitelem, jehož vybrala SŽ, je společnost Chládek & Tintěra. Rekonstrukce umožní zvýšit rychlost… »

Historická budova nádraží v Teplicích má původní vzhledHistorická budova nádraží v Teplicích má původní vzhled

16.4.2024 - Správa železnic dokončila rekonstrukci památkově chráněného nádraží v Teplicích. Obnovou prošla fasáda a střecha objektu a také první nástupiště včetně litinového přístřešku. Stavba začala v srpnu 2022, její celkové… »

Startuje další nostalgická sezonaStartuje další nostalgická sezona

14.4.2024 - Nová sezona v ČD Muzeu Lužná u Rakovníka odstartuje v sobotu 27. dubna, kdy se letos prvně otevřou brány pro veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na premiérové jízdy na prodlouženém okruhu úzkorozchodné železnice a chybět… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika