Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

15.1.2015 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

Během téměř stoleté existence nosila různé přívlastky, její hlavní náplň – dopravní literatura – však zůstává. Co se týká knižních titulů a časopisů, je tuzemskou jedničkou v oboru. Řeč je o Ústřední technické knihovně dopravy, jejíž poklady ukrývá známá budova žižkovského nákladového nádraží. Její dvě zaměstnankyně pomáhají dvakrát týdně odhalovat badatelům zapomenutá tajemství nejen železniční dopravy, ale zapůjčují i horké zahraniční oborové novinky.

Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

Ústřední technická knihovna dopravy, která se v roce 2007 přestěhovala ze Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici do památkově chráněné budovy Nákladového nádraží Žižkov, za čtyři roky oslaví neuvěřitelných 100 let fungování. Vznikla totiž prakticky hned po ustavení československého ministerstva železnic, v jehož původních objektech v Dlážděné ulici také našla první azyl. Poté se přestěhovala do nově postavené budovy ministerstva na Petrském nábřeží.

Z této doby také pochází příběh dvou glóbusů, které má knihovna v inventáři. „Prý když se na ministerstvu železnic za doby prezidenta Masaryka měnil nábytek, knihovna získala kožená křesla a právě tyto glóbusy. Od předchozích generací knihovnic se traduje, že gló­busy pocházejí právě od T. G. M.,“ říká knihovnice Eva Rubková a její kolegyně Monika Vitnerová ukazuje na trojrozměrný předmět – obrovský model portálového jeřábu, který někdy v 60. letech vytvořil známý modelář velkých měřítek pan Quadrát. „Občas se o něj zajímají děti tatínků, kteří sem přijdou studovat,“ čímž paní Vitnerová poukazuje na nový fenomén knihovny, a to „dětský knižní koutek“. „Musíme podchycovat a vychovávat i novou generaci dopraváků,“ říká a Eva Rubková si hned na jednoho nadějného mladého čtenáře vzpomíná: „Nezapomenutelným juniorským čtenářem tu byl asi patnáctiletý nadšený student, který si už tehdy četl v němčině ve švabachu. No a časem se z něj vyklubal známý historik a specialista Národního archivu.“

Někteří zde našli své předky

Základem knihovního fondu jsou tuzemské a zahraniční odborné knihy, časopisy, skripta, normy, resortní předpisy včetně historické sbírky, předpisy UIC a OSŽD, výzkumné zprávy, sborníky z konferencí, mapy, jízdní řády, disertační a diplomové práce a další písemnosti. Půjčují se staré odborné knihy, ročenky, ale i novinky z oboru dopravy nebo jízdní řády. Zájem o platné jízdní řády díky internetu poklesl, navíc některé železniční společnosti jízdní řády v knižní podobě již nevydávají. Přibývají i návštěvníci, kteří dohledávají své předky. Knihovnice mi ukazují několikacentimetrové svazky úředních listů a schematismů, které obsahují seznamy železničních zaměstnanců.

Vyhledávání usnadňuje elektronický systém

Stálými čtenáři knihovny jsou převážně zaměstnanci Českých drah, ministerstva dopravy, SŽDC, ČD Cargo. Knihovnu však využívají i čtenáři, kteří sledují aktuální dění v dopravě, zájemci o historii, železniční fanoušci, železniční modeláři nebo cestovatelé, kteří si mohou půjčit různé mapy a cestovní průvodce. Tady se jasně ukazuje platnost rčení: co dopravák, to cestovatel. Vyhledávání ve svazcích usnadňuje elektronický knihovnický systém, který je dostupný všem uživatelům ve studovně knihovny a současně je zobrazován také na internetu (http://odis.cd.cz/knihovna). 

Nezanedbatelnou skupinu čtenářů tvoří profesoři a studenti z dopravních fakult či Vysoké školy ekonomické. Významnou skupinou jsou badatelé-historici, kteří získávají v knihovně důležité podklady pro vydávání svých publikací. „Autoři nám pak většinou knihu darují i s podpisem,“ říká paní Rubková. Ale poptávány nejsou jen prastaré archiválie. Knihovní fond je proto pravidelně doplňován knižními novinkami s dopravní tematikou a vybranými technickými obory. Zapomenout bychom neměli ani na časopisy tuzemských i zahraničních vydavatelů. 

Jako každá knihovna i ta dopravní se potýká s nedostatkem prostoru. Nicméně tento neutuchající boj o místo se alespoň částečně podařilo vyřešit. „Oceňujeme možnost získat v budově další prostory, kam se může knihovna rozšířit. Již jen vymalovat a knihy se mohou stěhovat do prostor vonících novotou,“ dodávají knihovnice, které se společně s bedlivě střeženými, ale vstřícně zapůjčitelnými papírovými poklady těší třeba i na vaši návštěvu.

Ústřední technická knihovna dopravy

Adresa
Nákladové nádraží Žižkov
Jana Želivského 2, Praha

(vchod pro čtenáře z boku pravé strany hlavní budovy)

Spojení tramvají
9, 10, 11, 16, 26

Otevírací doba
pondělí 9.00 až 12.30
středa 12.30 až 15.30

web: http://odis.cd.cz/knihovna


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 5

Další články této rubriky

Budoucí železničáři úspěšně absolvovali zkoušky dospělostiBudoucí železničáři úspěšně absolvovali zkoušky dospělosti

14.6.2024 - Studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy SŠES Praha 10 absolvovali 14. května praktické maturitní zkoušky, přičemž jedna z částí se konala i v prostorech OCÚ Střed ve Vršovicích. Žáci znalosti předvedli na čtveřici hnacích… »

Lužná plnohodnotně rozjela novou parní sezonuLužná plnohodnotně rozjela novou parní sezonu

12.6.2024 - O víkendu 11. a 12. května se v Lužné u Rakovníka uskutečnil letošní první parní víkend. Po oba dny se konalo tradiční komentované představení nejzajímavějších strojů na tamější točně. »

Do Polska pohodlně vlaky Českých drah Do Polska pohodlně vlaky Českých drah

11.6.2024 - Podle statistik je Polsko jednou z nejvíce navštěvovaných zemí v Evropě. A těší se zájmu i u českých turistů, jejichž počty rekordně rostou i letos. Polsko nabízí kromě příznivé cenové hladiny i vysokou úroveň služeb,… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika