Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

20.3.2014 – autor: VĚRA MARKOVÁ

Na stránkách časopisu Železničář jste se již v minulosti mohli dočíst o realizaci kurzů, které se uskutečnily v rámci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“. Do těchto kurzů, organizovaných Odborem personálním, byli zaměstnanci vybíráni ve spolupráci s organizačními složkami. Na ně navazovalo jazykové vzdělávání v anglickém a německém jazyce. Jazykové výuky se zúčastnili jak začátečníci, tak pokročilí; podle znalostí byli účastníci rozděleni do skupin, aby byla výuka efektivní a získané dovednosti co nejvíce využitelné v každodenní praxi.

Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

Výuka přes počítač i s lektorem

Od října 2013 do ledna 2014 probíhaly jazykové kurzy. Účastníci se vzdělávali v anglickém a německém jazyce v tematických oblastech: Praha – centrum dění, komunikace se zákazníkem a zvládání krizových situací. Kurzy probíhaly formou e-learningu. Na e-learning navazovala čtyřhodinová výuka s lektorem, v rámci které zaměstnanci probírali správné použití frází a slovních vazeb, procvičovali si výslovnost. Po výuce s lektorem následovalo opakování ve formě e-learningového testu.

Jazykové vzdělávání úspěšně dokončilo celkem třicet zaměstnanců. Na závěr kurzu vyplňovali účastníci krátký dotazník a poskytli tak cennou zpětnou vazbu pro plánování dalších aktivit v této oblasti. Z dotazníků vyplynulo, že jazykové dovednosti jsou pro ně v jisté míře v práci nezbytné a jsou vděční za jakýkoli rozvoj a možnosti zvýšit svoje kompetence v této oblasti. Oceňovali praktičnost a zaměření na konkrétní modelové situace, s kterými se při výkonu svého povolání setkávají a kdy potřebují cizí jazyk k tomu, aby je lépe zvládali.

Kurzy anglického a německého jazyka byly poslední aktivitou v rámci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“ a tímto byl projekt v lednu 2014 po přibližně roce a půl ukončen. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hlavního město Prahy. 

Které kurzy pro zaměstnance proběhly v rámci projektu?

IT dovednosti, Brain jogging, Praha – centrum dění, Komunikační dovednosti, Zvládání krizových situací a Jazyková příprava – právě těmito kurzy prošlo více než 100 zaměstnanců ČD. Vzdělávací aktivity byly určeny zaměstnancům, kteří pracují na území hlavního města Prahy, pohybují se v provozu osobní dopravy a denně přicházejí do kontaktu se zákazníky. Dalším požadavkem bylo splnění jednoho z hlavních kritérií: věk do třiceti let, věk nad padesát let nebo neukončené středoškolské vzdělání. 

Z pozice ředitelky Odboru personálního si troufám tvrdit, že všechny vzdělávací aktivity projektu byly smysluplné a kvalitně realizované, což nám potvrzuje i zpětná vazba účastníků. Hlavní snahou bylo uskutečnit takové vzdělávání, které by zaměstnancům pomohlo v každodenní práci v provozu a usnadnilo jim zvládnout situace a překážky, se kterými se mohou setkat. Cíle i výstupy projektu byly naplněny, vzdělávaní i vzdělavatelé jsou spokojeni. Jen ať máme více takových projektů a více spokojených a motivovaných zaměstnanců s chutí se i nadále vzdělávat.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Nadace si spolupráci s ČD pochvalujeNadace si spolupráci s ČD pochvaluje

21.8.2020 - Nadace Okřídlené kolo (NOK) letos slaví 16. narozeniny. A za tu dobu se díky instituci, která pomáhá při záchraně železničních památek, podařilo zdárně dokončit několik velkých projektů. Jmenujme například rekonstrukci… »

Knihovna Českých drah pokračuje s digitalizacíKnihovna Českých drah pokračuje s digitalizací

18.8.2020 - Někdejší Ústřední technická knihovna dopravy, dnes Knihovna ČD, je svým způsobem unikátní a v republice nemá obdoby. Věnuje se odborníkům i veřejnosti. Část z více než sto dvaceti tisíc knih, časopisů, jízdních řádů, map… »

Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi Nadační fond Skupiny ČD pomůže železničářům v nouzi

5.8.2020 - České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo založily Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM. Cílem je podporovat železničáře, kteří při výkonu svého zaměstnání utrpěli úraz nebo se nikoli vlastní… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika