Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Bezdružice s Teplou čekají na lepší spojení

Bezdružice s Teplou čekají na lepší spojení

17.1.2017 – autor: JOSEF HOLEK

Řada obyvatel měst a obcí na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje by uvítala nové železniční spojení Bezdružic a Teplé. Krajské úřady však jeho vznik příliš neiniciují a Správě železniční dopravní cesty chybí jistota investice a studie proveditelnosti vedoucí k získání evropských dotací. Trasování je ale jasné, a dokonce existuje ve třech variantách.

Bezdružice s Teplou čekají na lepší spojení

Několikrát do roka se vydává parta železničních nadšenců z občanského sdružení Plzeňská dráha na pěší túru ze západočeských Bezdružic do Teplé. Snaží se tak rozhýbat vybudování trati spojující obě sídla. Chodit ale budou ještě dlouho, úřady se k výstavbě nemají, a to i přes to, že existují tři varianty trasování a železnice by přinesla do jinak řídce osídleného regionu s mnoha kulturními i přírodními památkami více života. Stát argumentuje vysokou počáteční finanční zátěží a nejistou efektivitou. „Není jasné, zda se tato investice vyplatí,“ konstatoval Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Dostavbu naopak podporuje mikroregion Konstantinolázeňsko, Město Bezdružice a Teplá. Podle nich by železnice byla významným dopravním spojením pro obyvatele Karlovarského kraje a hlavně Teplé, která by tak získala přímé a rychlé spojení s Plzní. „Třeba současnou trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary lidé hodně využívají,“ zhodnotil starosta Karel Herman. Podobně se vyjádřil i jeho bezdružický kolega Jan Soulek. V Bezdružicích totiž trať č. 177 z Pňovan končí. Město tedy dokáže lidem nabídnout jen obstojné železniční spojení s Plzní, nikoli však s Vary nebo Mariánskými Lázněmi.

Plzeňský kraj má spojnici ve svém územním plánu zanesenou. Ovšem podle SŽDC nemá stavba zpracovanou studii proveditelnosti, která by mohla zabezpečit evropské finanční zdroje. Dále není prokázána ekonomická efektivita projektu. Jen pro zajímavost: první plány na dostavbu trati jsou datovány okolo roku 1912.

Oba kraje by měly ve spolupráci se SŽDC vyřešit především otázku investiční náročnosti a posouzení ekonomické efektivnosti, a to včetně zhodnocení potřeby rekonstrukce stávající železniční trati z Pňovan do Bezdružic. Podle ministerstva dopravy je nezbytná analýza přepravních vazeb včetně stanovení případného nárůstu počtu cestujících ve veřejné dopravě mezi oběma krajskými městy. Jinými slovy, zjištění potencionálního počtu cestujících a efektivnost záměru. „Jsme si vědomi, že by trať posílila regionální vazby na úrovni obou krajů,“ uvedl mluvčí resortu dopravy Tomáš Neřold.

Podle územně technické studie z roku 2009, kterou redakci poskytla SŽDC a již připravilo sdružení firem SUDOP Praha, SUDOP Brno a MCO Olomouc, by výstavba měla smysl a splňovala by podmínku celospolečenské a finanční efektivity. „Prodloužení trati z Bezdružic do Teplé by turistům otevřelo dveře do dalších částí tohoto regionu. Mnoho sezonních, ale i lázeňských návštěvníků by uvítalo možnost návštěvy kláštera v Teplé, zámku v Bezdružicích nebo snadnou dostupnost lázeňských center Karlovarského kraje,“ píše se v ní.

Zkrácení jízdy znamená nižší cenu

Navíc se v této oblasti nepočítá ani s výstavbou významné silniční spojnice. Kromě toho jsou tu komunikace úzké a mnohde v dezolátním stavu. Dálková autobusová doprava téměř neexistuje. „Problémem pro rozvoj silniční sítě je terén. Komunikace musí překonávat 80 až 120 metrů hluboká údolí,“ vysvětlili projektanti. Z oblasti je také obtížné dopravovat větší množství nákladů. Propojení by významně napomohlo, kromě rozvoje turismu a kvalitní dopravní obslužnosti, i k obnovení nákladní dopravy mezi Pňovany, Bezdružicemi a Teplou. Nezkrátily by se jen jízdní doby, ale i cena za přepravu osob i nákladu. Nutná je studie, jež by určila předpokládané vytížení trati včetně rozložení přepravních objemů nákladů nebo cestujících v čase, stanovila základní parametry vlaků a vytvořila představu o technologii drážního provozu. 

Existují Tři varianty

Nová trať má řešit základní dopravní obslužnost regionu, proto je nutné co nejvíce přiblížit vedení trasy obcím Pačín, Zahrádka, Křepkovice a klášteru Teplá.  Existují tři možnosti napojení na železniční trať Mariánské Lázně – Bečov n. Teplou – Karlovy Vary.

A

 • napojení na konec stávající vlečky
 • bývalého závodu Jitona v Teplé
 • po překonání koryta říčky Teplé,
 • přibližně po 350 metrech od 
 • železničního přejezdu u Křepkovic,
 • trať přiléhá silnici III. třídy č. 20165
 • až ke klášteru poblíž Teplé
 • zastávka Teplá Klášter je vzdálena
 • zhruba 400 metrů od vstupní brány,
 • celková délka trati je 12,376 km

B

 • trať je vedena odklonem mimo pozemky podniku
 • konec úseku je vzdálen 622 metrů směrem na Mariánské Lázně, od výhybky pro vlečku do bývalé Jitony
 • vzdálenost zastávky Teplá – klášter od kláštera by se zvětšila na 750 m a musel by se vybudovat o jeden oblouk více než ve variantě A. Délka trati vzrostena 12,945 km, vzniklo by 5 přejezdů

C

 • nepočítá se vznikem zastávky Teplá – klášter
 • stáčí se údolím říčky Teplé, které ale záhy opouští a napojuje se na trať Mariánské Lázně – Karlovy Vary ve stejném místě jako varianta A
 • celková délka trati v této variantě by činila 13,062 km, návrh počítá se také s vybudováním 16 směrových oblouků a 5 železničních přejezdů

Průměrné hodnocení (10 hlasů): 5

Další články této rubriky

České dráhy vrátily do provozu push-pull po nehoděČeské dráhy vrátily do provozu push-pull po nehodě

6.6.2023 - České dráhy vrátily na konci května po opravě ve výrobním závodě do provozu přes devět měsíců odstavenou třívozovou patrovou soupravu push-pull s číslem 002. Ta nyní opět jezdí na kmenové trati Ostrava – Frýd­lant nad… »

ČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému mořiČD zahájily prodej jízdenek na sezonní spoje Pirat a Widmy k Baltskému moři

4.6.2023 - Do polských prázdninových letovisek Leba, Hel a Kolobrzeg lze cestovat nočními vlaky provozovanými ve spolupráci ČD a polského dopravce PKP Intercity. Prodej jízdenek a rezervací na tyto vlaky byl zahájen právě v těchto dnech. »

Klub dopravní historie oslavil 20. výročíKlub dopravní historie oslavil 20. výročí

28.5.2023 - Už 20 let činnosti si na konci března připomněli stávající i bývalí členové Klubu dopravní historie (KDH) při Domě dětí a mládeže v Praze 5. Slavnostní výroční schůzka se uskutečnila v secesním historickém salonku Českých… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika