Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zahraničí / Propad nákladní dopravy zasáhl i největšího hráče v Evropě

Propad nákladní dopravy zasáhl i největšího hráče v Evropě

3.10.2013 – autor: HALINA MARŠÁLKOVÁ

Globální finanční krize, která vypukla v roce 2008, měla dramatický vliv na nákladní kolejovou dopravu v Evropě. Propad se projevil i na velkých trzích, jakými jsou Francie nebo Německo. Krize zasáhla i největšího nákladního železničního dopravce na kontinentu – společnost DB Schenker Rail. V současnosti se však tento dopravce už dostal z nejhoršího a dokonce začal expandovat.

Propad nákladní dopravy zasáhl i největšího hráče v Evropě

V roce 2011 se společnost DB Schenker Rail podílela na celkovém obratu skupiny DB Schenker – dceřiné společnosti Deutsche Bahn – pěti miliardami eur. Celkový obrat skupiny DB Schenker přitom činil 19,5 miliardy eur. V evropské nákladní dopravě během posledních několika let panuje značná nestabilita a v nedávné době stagnovaly nebo klesaly přepravy prakticky ve všech zemích. Snad jedinou výjimkou je Velká Británie, kde byl zaznamenán mírný nárůst přeprav. 

Ve Francii trh klesl o pětinu

DB Schenker Rail vidí potenciál růstu pro evropskou nákladní dopravu v dlouhodobém horizontu. Věří, že při zachování nárůstu přeprav v hodnotě 1,5–2 procenta ročně v celé Evropě je ještě možné současně zachovat vysoce kvalitní panevropské sítě. Kromě nestabilní situace na trhu čelí nyní operátoři nákladní kolejové dopravy explozi finančních nákladů na energie, přepravní poplatky za dopravní cestu, ale i na mzdy. Společnost DB Schenker Rail provedla důkladnou analýzu struktury svých nákladů za poslední léta, což jí nyní pomáhá zlepšit finanční výsledky v posledních několika čtvrtletích. A to navzdory propadu objemu dopravy ve většině ostatních zemí.

Ve Francii a Polsku, kde je mimochodem DB Schenker druhým nejvýznamnějším nákladním dopravcem, objemy přeprav v poslední době jen klesaly. Francouzský trh je nyní o dvacet procent menší než v roce 2008. Návrhy francouzské vlády na harmonizaci podmínek v nákladní dopravě jsou přijímány s rozpaky. Důvod je jasný: francouzská dceřiná společnost DB Schgenker – Euro Cargo Rail – nemá v současné době dostatek příjmů na podporu investic. Naopak francouzský poskytovatel logistických služeb, společnost Gefco, byl nedávno koupen Ruskými drahami (RŽD), což mu přineslo stabilizaci a současně to mělo kladný vliv i na skupinu DB Schenker. 

Důvěra v polský trh

Co se týká přepravy jednotlivých vozů, DB Schenker Rail má na ni odlišný pohled než francouzská SNCF Geodis, která tuto službu přestala absolutně poskytovat. Schopnost naložit jednotlivý vůz nebo třeba jen několik vozů považuje totiž za klíč k růstu přeprav. Dopravce může udělat mnohem více než jen vypravovat ucelené vlaky. To celé vedlo k rozhodnutí utvořit alianci Xrail, jejímiž členy jsou DB Schenker Rail, Rail Cargo Austria, SBB a Green Cargo ze Švédska. Cílem je vypravovat jednotlivé zásilky na celoevropské síti tak, aby železnice byla schopna konkurovat nákladním automobilům.

I v Polsku, které přečkalo globální pokles roku 2008 mnohem lépe než další země EU, došlo v roce 2012 k meziročnímu poklesu trhu o zhruba devět procent. Dceřiná společnost DB Schenker Rail Polska již zakoupila první dvě z 23 objednaných elektrických lokomotiv Vectron od firmy Siemens, které mají nahradit staré a nevyhovující polské stroje. Ze strany mateřské společnosti jde o vyjádření absolutní důvěry v polský trh, protože zmíněné lokomotivy, které jsou uzpůsobeny pouze na 3 000 V stejnosměrného napětí, nelze použít v Německu nebo v jiných zemích, kde se používá střídavý trakční proud. 

Přesun lokomotiv po celé Evropě

DB Schenker Rail také sleduje vývoj ve východní Evropě, kde je na prodej několik státem vlastněných národních společností provozujících nákladní kolejovou dopravu. Rumunská DB Schenker Rail Romania například provozuje téměř desetkrát více vozů než před pěti lety, tedy před vypuknutím krize. Schopnost přesouvat majetek po Evropě je jednou z výhod firmy DB Schenker Rail. Má k dispozici více než 3 500 lokomotiv a může je přesouvat podle své potřeby.

Mateřská společnost DB vyhlásila výběrové řízení na dlouhodobé rámcové smlouvy na dodávku nových elektrických lokomotiv. Některé z nich by mohly být získány i společností DB Schenker Rail, ale je třeba zachovat jistou opatrnost při posuzování protichůdných požadavků. Je sice nutné snižovat provozní náklady, ale zároveň se chovat ekologicky. Většina nových elektrických lokomotiv je ale příliš drahá a relativně nízké provozní marže nemohou generovat dostatek finančních prostředků na odpovídající vozidla. Proto se očekává, že v budoucnu dojde k rozšíření nové generace hybridních lokomotiv s dvojím pohonem, které by mohly protikladné požadavky na provozní úspory a ochranu životního prostředí zmírnit.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 2.5

Další články této rubriky

Stadler uspěl v Arábii, dodá až 20 vlaků saúdskoarabským železnicímStadler uspěl v Arábii, dodá až 20 vlaků saúdskoarabským železnicím

27.3.2024 - Stadler dodá státním saúdskoarabským železnicím (SAR) minimálně 10 dieselelektrických jednotek z rodiny Next Generation. Součástí smlouvy, kterou společnost podepsala v únoru, je také desetiletá údržba vozidel a opce na… »

SBB objednaly dalších pět rychlovlaků Giruno pro spoje do Itálie SBB objednaly dalších pět rychlovlaků Giruno pro spoje do Itálie

26.3.2024 - Švýcarské spolkové dráhy (SBB) potvrdily objednávku dalších pěti vysokorychlostních vlaků řady RABe 501 známých pod obchodních značkou Giruno s maximální rychlostí 250 km/h od firmy Stadler Rail. Chtějí tak podpořit… »

Na Slovensku vyjely patrové jednotky KISSNa Slovensku vyjely patrové jednotky KISS

24.3.2024 - Cestující na Slovensku začali v únoru využívat nové patrové elektrické jednotky KISS od společnosti Stadler Rail. Železniční společnost Slovensko (ZSSK) objednala v roce 2020 čtyři šestivozové vlaky za bezmála 77 milionů eur,… »

 

Všechny články rubriky Zahraničí

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika