Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zahraničí / EU uvolnila na evropské dopravní stavby rekordní sumu

EU uvolnila na evropské dopravní stavby rekordní sumu

30.12.2015 – autor: STANISLAV HÁJEK

Evropská unie dala k dispozici 13,1 miliardy eur na rozvoj evropské dopravní infrastruktury. Rozhodnutí o financování staveb schválil v červnu příslušný výbor pro víceletý program Connecting Europe Facility (CEF). Právě železnice z balíku získá nejvíc, na druhém místě je lodní doprava. Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová to považuje za největší investiční plán EU, který zde kdy v oblasti dopravních staveb vznikl. Do roku 2020 Unie podpoří 276 projektů, ve druhém kole pak vypíše soutěže s podporou dalších 11 mld. eur.

EU uvolnila na evropské dopravní stavby rekordní sumu

Celkem do Bruselu přišlo přes 700 návrhů na částku 36 miliard. Přednost dostaly velké projekty překračující hranice zemí a také ty, které odstraňují „úzká“ místa a mezery u transevropské dopravní sítě. Projekty byly vyhodnocovány na základě důležitosti, kvality a připravenosti. Dále se hledělo na to, aby všechny regiony byly pokryty rovnoměrně. Výplata prostředků má začít do konce roku.

Drahé projekty tunelů

Peníze z EU mají přilákat další veřejné i soukromé investory. Unie dala k dispozici celkem 28,8 mld. eur. Finanční pomoc je podle druhu jednotlivých projektů poskytována v rozpětí od 20 do 85 procent celkových nákladů. Všechny projekty a jejich vyhodnocení byly zveřejněny v samostatné brožuře. Dohled nad plněním bude mít Agentura pro inovaci a sítě (INEA). Hlavní podíl má podpora velkých projektů, které jsou často kontroverzní – základové tunely Brenner a Mont-Cenis, Stuttgart 21 či pevné spojení přes Fehmarn-Belt. Někteří členové Evropského parlamentu kritizovali, že pro tyto velké akce nezbývají peníze na malá díla obnovující přeshraniční spojení a také na projekty ERMTS. Nejvíce peněz směřuje do Německa a Francie (vždy 1,7 mld. eur), následuje Itálie (1,2 mld. eur).

Miliardy pro Němce i Rakušany

Německo dostane přibližně miliardu jen na přestavbu trati Stuttgart – Wendlingen – Ulm a na projekt Stuttgart 21, když původně žádalo 1,6 mld. eur. Na zkapacitnění trati Karlsruhe – Basilej bude poskytnuta podpora 354 mil. eur. Na zdvojkolejnění, elektrifikaci a zavedení ETCS Level 2 na trati Knappenrode – Horka poskytne unie 33 milionů eur. Na připojení k pevnému spojení Fehmarn-Belt do Německa zamíří dalších 34 milionů, zatímco Dánsku na podobnou stavbu bude poskytnuta podpora jen 589 milionů eur.

Rakousko společně s Itálií získá na výstavbu základového tunelu Brenner 1,2 mld. eur. Ten umožní vozbu těžších a delších nákladních vlaků a odstraní jedno z „úzkých“ míst osobní i nákladní železniční dopravy. Kapacita trati by se mohla zvýšit z dnešních 240 na 591 vlaků za den. Tunel Koralm místo požadovaných 444 mil. obdrží 57,6 mil eur.

Francie s Itálií si rozdělí 800 mil. eur na základový tunel Mont-Cenis (osa Lyon – Turín). Itálie obdrží 41 milionů na obnovu zabezpečení jízd vlaků zavedením ETCS Level 2 na trati Milán – Chiasso, což by mělo zvýšit i její kapacitu. Francie na odstranění úzkých míst v oblasti Štrasburk obdrží 22,6 mil. eur. Španělsko se může těšit na 459 mil. eur pro zkapacitnění  koridoru Bayonne (F) – San Sebastian – Bergara, na změnu rozchodu na normální rozchod trati Valencia – Barcelona (489 km) je vyčleněna podpora 124 mil. eur.

Projekt „Rail Baltica“ – výstavba dvoukolejné normálněrozchodné elektrifikované trati Varšava – Riga – Talin – Estonsko, Lotyšsko a Litva má příslib 80% podpory, tedy 442 mil. eur. Portugalsko získá 129 mil. eur na výstavbu trati Evora až španělská hranice, což je část plánované vysokorychlostní trati Lisabon – Madrid.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Italské železnice loni hospodařily se ziskemItalské železnice loni hospodařily se ziskem

29.5.2023 - Ferrovie dello Stato Italiane SpA (FS), tedy Italské státní dráhy, vykázaly za rok 2022 čistý zisk ve výši 202 milionů euro. Představuje to významné oživení v železniční dopravě oproti covidovým rokům, kdy se v zemi přistoupilo… »

Francie hodlá do železnic do roku 2040 investovat 100 miliard eurFrancie hodlá do železnic do roku 2040 investovat 100 miliard eur

3.5.2023 - Pro cestující je to skvělá zpráva. Francie se do roku 2040 chystá vynaložit celkem 100 miliard eur, tedy v přepočtu zhruba 2,4 bilionu Kč, na železniční dopravu. Investice souvisí se snahou země snížit svou uhlíkovou stopu. Plán… »

Dopravce PKP Intercity koupí dvacet lokomotiv GriffinDopravce PKP Intercity koupí dvacet lokomotiv Griffin

1.5.2023 - Společnost PKP Intercity podepsala smlouvu s firmou NEWAG Nowy Sącz na nákup 20 elektrických lokomotiv. Polský národní železniční dopravce na základě smlouvy zakoupí stroje Griffin. Kontrakt v hodnotě přes 500 milionů polských… »

 

Všechny články rubriky Zahraničí

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika