Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Zkušební laboratoř VUZ rozšiřuje portfolio zkoušek

Zkušební laboratoř VUZ rozšiřuje portfolio zkoušek

28.6.2022

Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) a jeho Zkušební laboratoř si klade za cíl neustále se rozvíjet a rozšiřovat rozsah své akreditace. Nyní můžeme s radostí oznámit, že naše práce byla úspěšná a do našeho portfolia přibyly zkoušky nové.

Zkušební laboratoř VUZ rozšiřuje portfolio zkoušek

Začátkem tohoto roku se ve Zkušební laboratoři VUZ uskutečnila dozorová návštěva, chcete-li audit, Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Součástí posuzování bylo kromě auditu stávajících zkoušek i začlenění zkoušek nových z oblasti měření dveřních systémů, teplot a umělého osvětlení do systému akreditace. Odborní auditoři a posuzovatelé se zaměřovali nejen na používanou měřicí techniku, její vlastnosti a metrologickou návaznost, ale i na odborné znalosti všech pracovníků, kteří provádějí a vyhodnocují jednotlivé zkoušky. S hrdostí můžeme říci, že Zkušební laboratoř Výzkumného Ústavu Železničního úspěšně absolvovala, ostatně jako vždy, tento několikadenní audit a získala Osvědčení o akreditaci na další období.

Zkoušky dveřních systémů
První z nově nabízených zkoušek, které provádí specialista Martin Košťál, jsou zkoušky dveřních systémů. Ty si kladou za cíl ochranu cestujících, jak při běžném provozu, tak při mimořádných událostech, a to na všech typech drážních vozidel. Ověřují se jednotlivé parametry, jako jsou například detekce překážek ve dveřích, síla, s jakou se dveře dovírají, funkce ochran, stanovení síly, kterou je nutné vyvinout na stisknutí tlačítka. Dále se testuje schopnost dveří odolat náporovým silám vyvolaným cestujícími nebo také stanovení akustických parametrů výstrah při zavírání, otevírání či odblokování dveří. Všechny tyto parametry se následně vyhodnotí a porovnají s předpisy a normami, například s ČSN EN 14 752 „Železniční aplikace – Boční vstupní systémy kolejových vozidel“, Nařízení evropské komise č. 1302/2014 „o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob“ (TSI LOC &PASS), Nařízení evropské komise č. 1300/2014 „o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ (TSI PRM) a dalšími. Zkušební laboratoř je pro tyto zkoušky vybavená moderním zařízením německého výrobce Herbert Gehrisch Elektrotechnik GmbH, které je schopné vyhodnotit naměřené hodnoty bezprostředně po měření a hned informovat, zda vyhovují požadavkům ve výše uvedených předpisech.

Teplotechnické zkoušky (HVAC)
Další z nově nabízených zkoušek jsou teplotechnické testy, prováděné specialistou Davidem Literákem. Součástí tohoto souboru zkoušek je měření vytápění, chlazení (klimatizace), proudění vzduchu, měření množství vzduchu a stanovení součinitele prostupu tepla. Tato oblast zkoušek si klade za cíl ověřit vlastnosti klimatizačních či topných jednotek, schopnost vychladit, respektive vytopit interiér vozu i během náročných vnějších klimatických podmínek a tím zajistit tepelnou pohodu jak pro cestující, tak pro vlakový personál.
Během zkoušení se předmětné vozidlo nebo vůz vybaví příslušenstvím, které má za úkol simulovat zaplnění cestujícími, popřípadě vzít v úvahu meteorologické podmínky, jako například vnější teplotu, ekvivalentní sluneční zatížení, a jejich schopnost ovlivnit výkon systému chlazení nebo vytápění. Příslušenství zahrnuje například vyhřívané podložky, které představují vnímané teplo vydávané lidským tělem, dále vyvíječe páry, které vnášejí do interiéru vlhkost vydechovanou cestujícími (tzv. latentní teplo), ale také topné prvky, které mají za úkol rovnoměrně vyhřívat interiér jako simulace slunečního svitu, a mnohé další.
Při měření využíváme modulární měřicí systém od renomované firmy Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, který umožňuje připojit desítky teploměrů a čidel relativní prostorové vlhkosti, čímž jsme schopni pokrýt široké spektrum zkoušených vozidel, vozů nebo jednotek. Hodnoty jsou zpracovávány měřicí ústřednou a následně přeneseny do počítače, ve kterém dochází k přehlednému zobrazení naměřených dat v reálném čase, a to jak ve formě číselné, tak i ve formě grafu. Během zkoušky jsou měřená data průběžně sledována našimi odborníky, díky čemuž můžeme již během zkoušky odhalit případné nestandardní chování zkoušeného systému. Výsledná data jsou porovnávána s požadavky norem ČSN EN 14 750-1 „Železniční aplikace – Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla – Část 1: Parametry pohodlí“ a ČSN EN 14 813-1 „Železniční aplikace – Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče – Část 1: Parametry pohodlí“.
Nedílnou součástí této velmi obsáhlé skupiny zkoušek je i měření rychlosti proudění vzduchu a jeho množství. To má za cíl ověřit, že na sedadlech pro cestující nebude překročena rychlost proudění vzduchu stanovená v ČSN EN 13 129 „Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Parametry pohodlí a typové zkoušky“, a tím pádem zda bude dodržen komfort pro cestující. Na tuto část zkoušek jsme vybaveni přesnými anemometry, a to jak vrtulkovými, tak všesměrovými, od firmy Testo SE & Co. KGaA, která je předním výrobcem měřicí techniky v oblasti neelektrických veličin.

Vnější osvětlení
V neposlední řadě nesmíme opomenout zmínit měření vnějšího umělého osvětlení, a to hlavně v dnešní době, kdy je kladen stále větší důraz na jeho kvalitu. Ve Zkušební laboratoři provádí tuto zkoušku opět specialista Martin Košťál.
Při měření se zkouší nejenom svítivost v různých úhlech od optické osy svítidla, ale například i teplota chromatičnosti vyzařovaného světla. Ke stanovování těchto veličin používáme kvalitní měřicí zařízení od renomovaného německého výrobce v oblasti fotometrie GOSSEN Foto-und Lichtmesstechnik GmbH. Výsledné hodnoty se nicméně musí ještě zpřesnit pomocí koeficientů (například koeficientu na typ zdroje světla). Následně se konečné hodnoty porovnávají s požadavky již výše uvedeného Nařízení evropské komise č. 1302/2014 (TSI LOC&PASS),  respektive v případě železničních vozidel ČSN EN 15 153-1 „Železniční aplikace ‒ Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení ‒ Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla“ nebo pro městské dráhy ČSN EN 15 153-3 „Železniční aplikace ‒ Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení ‒ Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy“.
Zkušební laboratoř si zakládá na prozákaznickém přístupu, a proto je možné postupy zkoušek přizpůsobit zákazníkovi na míru. Zkoušky lze provádět nejen jako schvalovací, ale i jako zkoušky vývojové. Zkušební laboratoř umožňuje také vytvořit individuální harmonogram zkoušek i nad rámec rozsahu akreditace.
„V dnešním konkurenčním prostředí je důležité posouvat se dále a reagovat nejen na nové požadavky zákazníků, ale i na vývoj v oblasti drážní techniky, předpisů či norem. Proto již připravujeme další rozšíření rozsahu akreditace a přidání dalších zkoušek do našeho portfolia,“ prohlásil Petr Chlum, ředitel Zkušební laboratoře VUZ.
 


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 1

Další články této rubriky

Podílíme se na vytváření moderní železniční infrastrukturyPodílíme se na vytváření moderní železniční infrastruktury

1.12.2023 - Železniční infrastruktura se neobejde bez spolupráce řady profesí. Pokud všichni plní své úkoly, jde o sehraný orchestr, který zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou funkci železnice jako celku. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) plní… »

Rozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnostiRozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnosti

11.11.2023 - Inspekční orgán č. 4056 Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) má oprávnění od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k nezávislému posuzování bezpečnosti technických změn v evropském železničním systému v subsystémech… »

Nová zkušební zařízení pro stanovení svislých kolových sil ve VUZNová zkušební zařízení pro stanovení svislých kolových sil ve VUZ

1.11.2023 - Výzkumný Ústav Železniční jakožto evropský lídr v železničním zkušebnictví neusíná na vavřínech a neustále inovuje a rozšiřuje své portfolio služeb. V průběhu prvního a druhého kvartálu letošního roku pořídila… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika