Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Závěr roku ve znamení uhelných přeprav

Závěr roku ve znamení uhelných přeprav

27.12.2021 – autor: MICHAL ROH

Potřeba rychlé a levné přepravy pevných paliv byla v druhé polovině 19. století jedním z důvodů rychlého rozvoje železniční sítě. Vlaky s uhlím pak dlouhá léta patřily ke každodennímu koloritu nejen v bývalém Československu, ale po celé Evropě. Časy se však mění. Postupný přechod od fosilních zdrojů energie ke zdrojům obnovitelným je realitou, která postupně nějakým způsobem zasáhne snad všechny obory včetně těch pro železniční nákladní dopravu nejdůležitějších, tedy mobilitu a energetiku. Zatím nicméně situace na dopravním trhu svědčí o tom, že konec doby uhelné ještě nenastal.

Závěr roku ve znamení uhelných přeprav

Na to, že současná doba je poměrně turbulentní, jsme si už zvykli. Ale to, co se v posledních měsících děje na energetickém trhu, překonává asi všechny představy. Raketově stoupající ceny elektrické energie a zemního plynu jsou již několik týdnů vděčným námětem všech médií. Zatímco první pololetí se neslo na vlně Green dealu a s ním související co nejrychlejší náhradě uhlí jinými palivy, ve druhém pololetí se rétorika změnila a nyní všichni překotně objednávají vlaky s uhlím a přemýšlejí, jak teplo vyrobit co nejefektivněji.
Letošní podzim se tak nese ve znamení zvýšených objednávek proti loňskému roku. V září jsme přepravili o 100 tisíc tun hnědého uhlí více než v roce 2020, v říjnu přepravy meziročně narostly o téměř 80 tisíc tun. Pro ČD Cargo to znamená nemalé tržby, ale bohužel i řadu problémů. „ČD Cargo se ocitlo ve složité situaci, kdy jsme v souvislosti s poklesem poptávky nastartovali proces optimalizace kapacit a najednou jsme nebyli schopni pokrýt bezprecedentní požadavky zákazníků na přepravy hnědého uhlí,“ říká předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a dodává: „Každopádně jsme podnikli všechny kroky, abychom se s nárůstem poptávky poprali. Uhelné vlaky dostaly prioritu, přenastaveny byly i priority interního opravárenství, operativně se nám podařilo najmout další vozy.“
Podívejme se nyní na dva zajímavé obchodní případy, které si i přes současnou agresivní kritiku spalování pevných paliv zaslouží od ČD Cargo „Pečeť společensky odpovědné firmy“, a to za příkladné využití synergií mezi železniční a silniční dopravou. Železniční je určena pro přepravu větších objemů na delší vzdálenosti, silniční pak na rozvoz uhlí na poslední míli.

Spolupráce železnice – silnice
Přepravu hnědého uhlí do teplárny v Klatovech dlouhodobě zabezpečuje ČD Cargo ve spolupráci se společností Carbosped. Poslední míli zajišťuje firma KDS Cargo. Ročně se jedná o přibližně 10 tisíc tun paliva. Uhlí je v úpravně této suroviny v Ledvicích nakládáno do skupin osmi vozů řady Faccs, které jsou na tuto přepravu vyčleněny. Pravidelnou vlakotvorbou je skupina vozů dopravena do stanice Švihov u Klatov. Klatovská teplárna totiž nedisponuje vlastní vlečkou, proto je stanicí určení Švihov u Klatov a poslední míle je řešena nákladními automobily. Do teplárny je to odtud necelých 10 kilometrů po silnicích vedoucích mimo obytnou zástavbu. Negativem nasazení výsypných vozů řady Faccs je menší ložný objem oproti vozům Falls, naopak pozitivem je jednoduchý systém vykládky uhlí přímo na pás, po kterém je uhlí přeloženo rovnou do nákladního automobilu. Po automatickém zaplachtování pak automobil míří k vykládce do teplárny.
Další zajímavou přepravu realizujeme pro zákazníka EXPOL TRADE, do jehož uhelných skladů v Šenově u Nového Jičína míří ročně okolo 25–30 tisíc tun hnědého uhlí ze severních Čech. Ucelené vlaky sestavené z vysokostěnných vozů řady Eas jsou v elektrické trakci dopraveny do Suchdola nad Odrou a odtud po částech přistavovány na vlečku uhelných skladů v nákladišti-zastávce Šenov u Nového Jičína. Vykládka uhlí je prováděna „drapákem“ a palivo je buďto uloženo na skládku, nebo zde již čekají nákladní automobily, které ho ihned odvážejí k cílovým odběratelům. Důležitá je proto kvalita přeprav, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením a komplikacím.
Realizací přeprav v relacích Světec – Švihov u Klatov a Světec – Šenov u Nového Jičína po železnici jsou naše silnice ušetřeny jízdy 1 600 kamionů a společně ušetříme přibližně 550 tun CO2 ročně.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 5

Další články této rubriky

Prvky automotive implementované ve společnosti VUZ Prvky automotive implementované ve společnosti VUZ

27.7.2022 - Standardizace a zlepšování, které jsou běžné v oblasti automobilového průmyslu (například KAIZEN, 5S, TPM, OEE), nejsou zcela obvyklé v oblasti železniční dopravy. Prvky KAIZEN v automobilovém průmyslu vznikaly desetiletí… »

Zkušební laboratoř VUZ rozšiřuje portfolio zkoušekZkušební laboratoř VUZ rozšiřuje portfolio zkoušek

28.6.2022 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) a jeho Zkušební laboratoř si klade za cíl neustále se rozvíjet a rozšiřovat rozsah své akreditace. Nyní můžeme s radostí oznámit, že naše práce byla úspěšná a do našeho portfolia přibyly… »

VUZ potvrzuje pozici na špici v oblasti certifikaceVUZ potvrzuje pozici na špici v oblasti certifikace

1.6.2022 - V roce 2021 vydal Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) celkem 485 certifikátů a zůstal stejně jako v předchozích letech největším železničním certifikátorem v Evropě. Na druhém místě žebříčku vydaných certifikátů… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika