Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Zákazník dostane komplexní službu pro homologaci vozidla

Zákazník dostane komplexní službu pro homologaci vozidla

29.12.2022

Na podzim roku 2021 Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) v rámci dlouhodobé strategie dovršil vstup na slovenský trh prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti VUZ Slovakia. Ta nyní poskytuje slovenským klientům především služby posuzování interoperability, takzvané služby DeBo, a dále služby certifikace ECM. Řízením rozvoje VUZ Slovakia a jejím jednatelem byl jmenován technický ředitel a člen představenstva VUZ Ondřej Fanta. Druhým jednatelem a zároveň výkonným ředitelem se stal Miroslav Klich.

Zákazník dostane komplexní službu pro homologaci vozidla

Loni na podzim VUZ dokončil vstup na slovenský trh prostřednictvím stoprocentní dceřiné společnosti VUZ Slovakia. Naplnila se od tohoto kroku očekávání? 
Ondřej Fanta (OF): Ano. Povedlo se nám získat oprávnění k certifikování subjektů ECM a posuzování shody s národními požadavky pro Slovensko, takzvané DeBo. Nyní pracujeme na tom, abychom oslovili i další zákazníky. 
Miroslav Klich (MK): Získání certifikátů samozřejmě předcházela i poměrně intenzivní provozně-ekonomická činnost, kdy jsme museli zřídit sídlo společnosti, vybrat dodavatele základních služeb a následně uzavřít dodavatelské smlouvy a v neposlední řadě probíhala intenzivní obchodní činnost. Naše očekávaní a stanovené plány se tak daří naplňovat.

Co je hlavním cílem v rámci podnikání této dceřinky?
OF: Nejdůležitějším záměrem bylo rozšířit produktové portfolio o služby, které jsou slovenskou legislativou umožněny. V oblasti vozidel pak chceme zákazníkům nabídnout plnohodnotné podklady pro schválení pro provoz v České republice i na Slovensku tak, jak tomu bylo před IV. železničním balíčkem. 
MK: Zásadní je pro nás to, že Slovensko považujeme za vstupní bránu na východní trhy, jelikož Česká republika je více orientovaná směrem na západ. Z tohoto důvodu bylo žádoucí, aby na Slovensku vznikla slovenská společnost, která bude primárně zaměstnávat slovenské pracovníky, pro které jsou východní trhy bližší. Jinak řečeno, z Bratislavy je to na východ blíže než z Prahy.  

Jak to konkrétně vypadá s posuzováním interoperability, tzv. službou NoBo?
OF: Služby NoBo poskytuje primárně Výzkumný Ústav Železniční, slovenská pobočka v této oblasti působí pouze jako obchodní zastoupení.
MK: V obecné rovině zajišťujeme všechny služby v rozsahu jako VUZ a k nim i řadu doplňkových služeb – management consulting; zpracování odborných analýz a studií; dotační management a další.

Daří se prostřednictvím VUZ Slovakia poskytovat zákazníkům lepší služby?
OF: VUZ Slovakia dokáže slovenským zákazníkům nabídnout mnohem kvalitnější služby. Hodláme být našim zákazníkům blíže a věnovat místní železniční infrastruktuře ještě větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Zásadně nepracujeme pouze od stolu a bližší dojezdová vzdálenost na posuzované stavby výrazně zvýšila naši konkurenceschopnost.
MK: Kromě toho jsme již během našeho relativně krátkého působení zjistili, že slovenský správce železniční dopravní infrastruktury teprve začíná vyžadovat některé certifikáty a ne všechny požadavky jsou správně definované. Zde vidíme naši příležitost v přenesení know-how z této oblasti na Slovensko, což nejen zvyšuje konkurenceschopnost skupiny VUZ, ale zároveň tím můžeme přispět ke zlepšení stavu realizace dopravních staveb, zejména z pohledu jejich bezpečnosti.

Co jim konkrétně nyní nabízíte?
OF: Našim klientům nabízíme obchodní zastoupení, dále oprávnění k certifikování subjektů ECM a DeBo SK.
MK: Zároveň poskytujeme další doplňkové služby, kde mohu zmínit realizaci projektu pro Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvem „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“, což jsou činnosti zaměřené na zpracovávání a vyhodnocování statistických údajů, které v rámci našeho produktového portfolia spadají pod činnosti zpracování odborných analýz a studií.

Vzrostla díky působnosti na Slovensku konkurenceschopnost celé společnosti?
OF: Určitě, zákazník dostane komplexní službu pro homologaci vozidla nejen pro Českou republiku, ale i pro Slovensko.
MK: A jak jsem již zmínil, dostáváme se blíže východním trhům, což by bez zřízení sídla společnosti na Slovensku bylo daleko hůře dosažitelné.

Počítáte s rozšiřováním i na další trhy?  
OF: V nejbližší době, ve střednědobém horizontu, o další expanzi neuvažujeme.
MK: Je to způsobeno zejména náročností zřízení sídla společnosti v dané zemi, ale hlavně zajištěním dostatečně kvalifikovaných pracovníků a odpovídajícího zázemí. Vybudovat soběstačnou společnost s kvalifikovaným týmem a potřebným zázemím není otázka krátkodobého nebo střednědobého horizontu. Nicméně, z hlediska dlouhodobého lze o expanzi směrem na východní trhy uvažovat.

Co v praxi přinesla dohoda o vzájemné spolupráci mezi Žilinskou univerzitou a VUZ Slovakia z ledna 2022?
OF: Jednoznačně lze říci, že nejdůležitějším přínosem je zejména možnost spolupráce odborníků z akademické obce.
MK: Žilinská univerzita je moderní univerzitou s více než 70letou historií, která je odborným profilem a zaměřením jedinečnou univerzitou na Slovensku. Významné výzkumné a zahraniční aktivity univerzity skvěle zapadají do činnosti VUZ. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Žilinskou univerzitou a VUZ Slovakia umožňuje dlouhodobě spolupracovat v oblasti vědy a výzkumu i na konkrétních projektech, jako je problematika certifikace subjektů nebo organizací zodpovědných za údržbu železničních vozidel.

VUZ Slovakia nedávno získala pověření Ministerstva dopravy a výstavby SR jako určený orgán DeBo. Jaké výhody z toho pro ni vyplynuly?
OF: Jedním z hlavních přínosů je skutečnost, že společnost může posuzovat shodu s národními předpisy pro Slovensko.
MK: Jde o posuzování ve smyslu tzv. národního referenčního rámce. Co je však zásadní nejen pro skupinu VUZ, ale zejména pro její zákazníky je to, že na Slovensku existuje další subjekt, který zabezpečuje činnosti DeBo, díky čemuž mají zákazníci možnost volby.

Nedávno uspořádala skupina VUZ historicky 1. Česko-slovenskou železniční konferenci. Co bylo důvodem, respektive motivem pro její uskutečnění?
MK: Důvodem bylo zejména to, že nám na trhu dlouhodobě chyběl takovýto typ konference, kdy jsme ji chtěli pojmout zejména jako diskusní panel pozvaných odborníků a předních představitelů oslovených společností a ministerstev. Smyslem je vést živou diskusi, jejíž průběh se odvíjí od odpovědí jednotlivých interpretů, a toto se nám, myslím, podařilo. Základním motivem pak bylo zejména to, že ČR od 1. července 2022 předsedá Radě EU. Protože ČR i Slovensko řeší v oblasti železniční dopravy podobné problémy, chtěli jsme dát účastníkům konference možnost vyměnit si své postřehy, nápady.

Proč se konference uskutečnila v Bratislavě, a ne v Praze?
MK: V budoucnu, u dalšího ročníku, nevylučujeme, že se bude konference konat v Praze, ale pro 1. ročník jsme zvolili Bratislavu, protože jsme místo konání chtěli symbolicky propojit se založením VUZ Slovakia, která má sídlo právě v Bratislavě. Dalším důvodem bylo to, že od samého počátku vzniku VUZ Slovakia prezentujeme, že VUZ Slovakia přináší na slovenský trh zejména bohaté zkušenosti, vysokou kvalitu a lepší dostupnost služeb VUZ, evropského lídra v železničním zkušebnictví a certifikaci, s výhodami sídla v Bratislavě. Jednoduše chceme být našim slovenským zákazníkům blíže, a proto byla Bratislava jasnou volbou.

Proč byla zařazena daná témata?
MK: Nosným tématem bylo téma „Budoucnost Česko-slovenské železnice“. V rámci tohoto bloku jsme se zaměřili na diskusi o roli železnice v době předsednictví ČR v Radě EU, o legislativě a také o liberalizaci v železniční dopravě. Jak zmínil ve svém video projevu premiér Petr Fiala: „To, že nejsme plnohodnotnou součástí evropské železniční sítě, nás omezuje. Pomalé vlaky nás brzdí s tím, že česká vláda vrací dopravě prioritu.“ A to jsme chtěli akcentovat i v rámci konference.

Naplnila konference vaše očekávání?
MK: Konference naše očekávání vysoce předčila, a to nejenom ve vztahu k celkovému počtu účastníků, který dosáhl za oba dny 240, ale zejména ve vztahu k samotnému diskusnímu panelu. Nejenom, že pozvání přijali přední představitelé významných společností z oboru, ale podařilo se zajistit i účast ministra dopravy Martina Kupky a státního tajemníka Jaroslava Kmeťa za SR. Diskusní panel tak měl vysoce odbornou a reprezentativní úroveň. Máme mnoho pozitivních ohlasů. Dokonce jsme obdrželi řadu dotazů na to, kdy a kde se bude konat další ročník. Lze říci, že konference nejenže splnila svůj účel, ale dokonce jej předčila. 
 


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 1

Další články této rubriky

Podílíme se na vytváření moderní železniční infrastrukturyPodílíme se na vytváření moderní železniční infrastruktury

1.12.2023 - Železniční infrastruktura se neobejde bez spolupráce řady profesí. Pokud všichni plní své úkoly, jde o sehraný orchestr, který zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou funkci železnice jako celku. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) plní… »

Rozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnostiRozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnosti

11.11.2023 - Inspekční orgán č. 4056 Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) má oprávnění od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k nezávislému posuzování bezpečnosti technických změn v evropském železničním systému v subsystémech… »

Nová zkušební zařízení pro stanovení svislých kolových sil ve VUZNová zkušební zařízení pro stanovení svislých kolových sil ve VUZ

1.11.2023 - Výzkumný Ústav Železniční jakožto evropský lídr v železničním zkušebnictví neusíná na vavřínech a neustále inovuje a rozšiřuje své portfolio služeb. V průběhu prvního a druhého kvartálu letošního roku pořídila… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika