Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Společnost ČD cargo upraví Peršingy na dvousystémové

Společnost ČD cargo upraví Peršingy na dvousystémové

5.3.2021 – autor: DAVID JELÍNEK Foto: ANDRÉ BECK, TOMÁŠ SÁGNER

ČD Cargo začátkem letošního roku zahájilo realizaci projektu na přestavbu až 18 lokomotiv řady 163, zvaných Peršing. Cílem projektu je vybavení předmětných strojů druhým systémem pro rozšíření jejich provozu také na trakční napájecí soustavě 25 kV/50 Hz. Smlouva na provedení tohoto záměru byla uzavřena ve druhé polovině prosince roku 2020 se společností Českomoravská železniční opravna.

Společnost ČD cargo upraví Peršingy na dvousystémové

Projekt reaguje na Centrální komisí Ministerstva dopravy schválenou studii „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014 – 2020 a naplnění požadavků TSI ENE“ včetně rozhodnutí komise o cílové napájecí soustavě na tratích Správy železnic ze dne 20. prosince 2016. Konverze trakční napájecí soustavy 3 kV na 25 kV má v České republice probíhat v několika etapách do roku 2040. Zjednodušeně lze konstatovat, že přechod na napájecí soustavu 25 kV jde ruku v ruce s neustálým zvyšováním nároků na železnici – zejména vyšší rychlosti a hmotnosti vlaků, kdy se na síti Správy železnic zvyšuje počet lokomotiv s výkonem kolem 6 MW. A jak uvádí výše zmíněná studie zpracovaná sdružením SUDOP PRAHA a SUDOP BRNO, tyto lokomotivy generují až třikrát větší odběr trakční energie (oproti lokomotivám s výkonem 2 MW). Proto je nutné zajistit dostatečné napětí v trakčním vedení a nahradit tak současnou síť 3 kV. Současně pak studie
hovoří o vyšších ztrátách, kdy trakční napájecí soustava 25 kV generuje až devětkrát nižší ztráty v trakčním vedení. Nižší ztráty se týkají rovněž zpětného přenosu rekuperované energie a vyšší úspěšnosti rekuperačního brzdění.

Pomohou finance z OPD
Investiční náklady jsou značné, proto ČD Cargo přizpůsobilo harmonogram projektu přestavby lokomotiv řady 163, s ohledem na schválenou finanční podporu z Operačního programu Doprava, dotačním podmínkám. Ty stanovují dokončení fyzické realizace projektu nejpozději do konce roku 2022. Míra finanční podpory je stanovena až do výše 50 % způsobilých výdajů. Harmonogram bylo dále nutné relevantně upravit také s ohledem na probíhající projekt implementace vlakového zabezpečovače ETCS do lokomotiv řad 163 a 363. Hlavní uplatnění naleznou „nové“ dvousystémové lokomotivy již v průběhu jednotlivých staveb, a to s ohledem na předpokládané navýšení stávajících sedmi stykových míst (přechod z jednoho systému na druhý). Dostatečným množstvím dvousystémových lokomotiv se sníží ­počet provozně nehospodárných přepřahů hnacích vozidel. Po dokončení konverze napájecích soustav pak samozřejmě bude na území České republiky již plně využíván pouze nově implementovaný systém.
Projekt přestavby lokomotiv řady 163 je naplánován tak, že po dokončení přestavby budou lokomotivy označeny jako řada 363, a to v souladu se schváleným typem drážního vozidla 69 E3. V rámci projektu ETCS tak nebude nutné vytvářet nový prototyp a lokomotivy se zařadí do sériové realizace ke stávajícím lokomotivám řady 363.

Počítá se s novými díly
Protože některé komponenty původních lokomotiv již dnes nejsou vyráběny, budou nahrazeny novějšími a modernějšími. To se týká například trakčního transformátoru (včetně čerpadel), nově řízeného třífázového měniče napájeného z odbočky transformátoru a hlavního vypínače střídavé trakce CVB 25. Jeho provoz byl již ověřen na některých stávajících lokomotivách řady 363. Výroba komponent se uskuteční podle původní výkresové dokumentace, kde tak bude zajištěna shoda s původním typem komponenty (prohlášením o shodě), a to zejména u usměrňovače, indikačního transformátoru a odpojovače střídavého systému.
Aktuálně se také řeší problematika resonančního filtru ve vztahu k eliminaci vlivu oteplení od magnetického pole (nežádoucí princip indukčního ohřevu), a to například zvětšením prostoru pro umístění, vhodnou okolní konstrukcí a volbou moderních bezolejových kondenzátorů pro minimalizaci teplotních vlivů. Dále se pak počítá i s dosazením komponent pro měření spotřeby elektrické energie pro střídavou část a relevantní části elektroinstalace. A pochopitelně bude muset být přizpůsobeno i stanoviště strojvedoucího.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Další posila lokomotivního parku ČD CargoDalší posila lokomotivního parku ČD Cargo

1.4.2021 - ohledem na rostoucí objem přeprav v zahraničí potřebuje ČD Cargo pro jejich plné pokrytí stále více interoperabilních lokomotiv. Jejich flotilu dnes tvoří 12 lokomotiv řady 383 Vectron, kterou v lednu letošního roku doplnilo sedm… »

V 20 letech si splnila sen a stala se strojvedoucí V 20 letech si splnila sen a stala se strojvedoucí

8.3.2021 - Vše začalo v dětství, kdy Jana Braumová ještě jako dítě jezdila s maminkou několikrát za rok vlakem z Prahy do Jeseníku. Už odmala rozpoznávala jednotlivé lokomotivní řady na nádražích a jejich přezdívky se naučila z karetní… »

Investice VUZ pokračovaly navzdory pandemiiInvestice VUZ pokračovaly navzdory pandemii

4.3.2021 - Výzkumnému Ústavu Železničnímu (VUZ) se i přes pandemii COVID-19 v uplynulých dvou letech dařilo. Společnost dosáhla dobrých výsledků, navíc se v ZC Velim podařilo zrealizovat vše, co bylo v plánu oprav,… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika