Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Na Zkušebním okruhu teplo řídí MaRka

Na Zkušebním okruhu teplo řídí MaRka

30.10.2022

Co je to MaRka a jak funguje? Jedná se o moderní způsob systému ovládání, řízení a regulace a měření v rámci vytápění jednotlivých objektů v areálu zkušebního centra, ale i konkrétních prostor z jednoho místa prostřednictvím PC anebo třeba jen mobilu. Nejprve si přibližme, jak tato myšlenka pořídit si měření a regulaci topného systému ve Zkušebním okruhu vznikla.

Na Zkušebním okruhu teplo řídí MaRka

K tomu, abyste si vytvořili správný úsudek, jak funguje řízení tepla nyní a co se pořízením MaRky změní a zlepší, je nutné nejprve nahlédnout krátce do minulosti Zkušebního centra VUZ. Výzkumný Ústav Železniční vznikl v určité podobě v 50. letech minulého století a v té době existovala v areálu ZC VUZ Velim hlavní budova a zkušební dráha. Postupem času, jak se rozšiřovaly požadavky na zkoušky jednotlivých drážních vozidel, se budovaly nové objekty potřebné pro zajištění služeb pro zkoušky vlakových souprav. Specifickým znakem zkušebního okruhu jsou vlivem délky vlakových souprav a jejich následné manipulace uvnitř areálu značné vzdálenosti mezi jednotlivými obslužnými budovami.
Tento stav klade nemalé nároky na zajištění běžného fungování dodávek tepla pro jednotlivé objekty. Na počátku byla zbudována jen kotelna v hlavní administrativní budově. Stavbou dalších od sebe vzdálených budov nebylo možné k těmto budovám dovést teplo z jednoho místa. Proto se budovaly lokální plynové kotelny pro vždy určité objekty. 

Vytápění různých prostor
Dalším specifickým jevem zkušebního centra je, že v areálu se vyskytují budovy s rozdílným využíváním prostor. Potřebujeme vytápět klasické kanceláře, společné prostory včetně zasedacích místností, dále rozsáhlé haly, kde se musí vejít až 200 m dlouhé vlakové soupravy a kde je nutné zajistit pro zákazníky smluvně sjednaný teplotní komfort ale také skladové prostory a haly pro speciální zkoušky komponent a školicí středisko, kde je také potřeba zajistit teplo v případě jeho využití.  Každá z těchto prostor vyžaduje jiné nároky na teplo v reálném čase a najít optimální řešení pro tento systém vytápění za stávajícího stavu je složité.
Každá z kotelen se ovládá ručně přes řídicí jednotku kotelny anebo jednoduchým lokálním systémem řízení regulace topného systému a ohřevu teplé vody. Jedná se o poměrně složitý mechanismus potrubí, šoupat a ventilů umístěných v tomu určených prostorách, kde ovládání a řízení regulace vytápění v areálu je plně závislé na rozhodnutí a fyzickém zásahu odborné obsluhy. 
V areálu zkušebního centra máme čtyři budovy, které vytápíme prostřednictvím dvou plynových kotelen s pěti kotly, a jednu budovu, kde máme dva lokální kotle. Zbylé budovy jsou vytápěné z jiných zdrojů. V budovách máme prostory kancelářské, společné, dílny, sklady, garáže pro mechanizaci a samostatné školicí středisko, které se temperuje a jen v případě využití se vytápí na provozní teplotu – všechny tyto prostory vytápíme prostřednictvím ústředního vytápění.
Provozujeme dvě haly pro přípravu zkoušek, které jsou vytápěny teplovzdušnými „saharami“, v nichž musí být dodržena určitá teplota. Rovněž halu dynamického zkušebního stavu vytápíme teplovzdušnými „saharami“, ale s jinými nároky na vnitřní teplo. K tomu vytápíme zásobníky na teplou užitkovou vodu pro zajištění oplachu či mytí. Jedná se o složitý, komplikovaný a zastaralý mechanismus pro ovládání a řízení vytápění budov v celém areálu.

Alternativní zdroje
Jaké v tomto případě máme možnosti úprav a změn ke zlepšení? Kromě náhrady za plynové spotřebiče lze využít možnosti alternativních zdrojů. Nabízí se fotovoltaické panely na střechu (již máme v investičním plánu), kogenerační topné jednotky využívající nejnovější technologie pro spalování a ohřev. Samozřejmě, že těch možností by se našlo ještě několik, ale vždy se vyskytuje nějaký háček anebo v případě fotovoltaiky tento způsob nepokrývá 100 % výroby tepla.
Ideálním řešením pro stávající stav je najít způsob, jak lépe řídit teplotní médium a jak optimálně rozvést topné médium do jednotlivých prostor, jak ovládat teplotu v těchto prostorách a jak to všechno uřídit a ovládat jednoduše a s přehledem z jednoho centrálního místa. Že to nejde? Ale ano, vezmeme si na to MaRku.
Co vlastně ta MaR je? Jedná se o zkratku pro ucelený systém pro Měření a Regulace kompletního topného systému včetně automatického nastavení výkonu kotle, rozvodu tepla do jednotlivých větví, řízení teplot v reálném čase v jednotlivých prostorách a měření okamžité spotřeby plynu včetně záznamu celkové spotřeby a všech sledovaných hodnot. Jednoduše se dá vysvětlit tak, že v našem případě se jedná o nastavení teploty topného média ve všech topných větvích v areálu, a to v reálném čase a automatickém udržování celého topného systému prostřednictvím k tomu vyvinutého regulačního systému.

Co je cílem projektu MaR:
*jednoduchý a přehledný systém ovládání topného systému v celém areálu
*možnost vzdáleného ovládání topné soustavy a zdrojů tepla 
*výrazné snížení spotřeby tepla areálu a tím i emisí
*zajištění hygienických norem
*online monitoring spotřeby energií

Ovládání mobilem
Představte si, že můžete ovládat všechny kotelny, teplotu ve všech kancelářích a všech ostatních prostorách, a to buď z počítače, tabletu, nebo mobilního telefonu. Co si vyberete? Samozřejmě mobilní telefon. S mobilem v kapse můžete s přehledem ovládat všechny vytápěné prostory o velikosti plochy cca 7 150 m2 na celkové ploše areálu zkušebního centra o velikosti cca 180 057 m2. To je, jako kdyby přednosta stanice řídil vjezdy a výjezdy vlaků včetně posunů z mobilního telefonu.
Umí toho však ještě více. Tento systém má tu výhodu, že se vám na obrazovce (PC, tabletu a mobilu) zobrazuje srozumitelná grafika s obrázky (něco jako když si do mobilu stáhnete aplikaci grafické hry) se symboly jednotlivých zařízení vzájemně propojených a s různými barvami. Můžete si zobrazit jakoukoliv kotelnu, kde vidíte jednotlivé kotle a rozvody potrubí, jednotlivé topné větve kam a do jakých prostor vedou, vidíte jednotlivá šoupata a ventily. To není vše, tato zařízení můžete jednoduše ovládat (zavřít, otevřít, pustit teplo tam, kam potřebujete, nastavit teplotu, jaká je třeba). A na první pohled vidíte, zda je zařízení v provozu a další vychytávky jako nastavení teploty v určitém čase a spoustu dalších.
U jednotlivých prostor na úrovni půdorysů objektů po jednotlivých patrech, případně jednotlivých celcích tyto prostory monitorujete a vidíte také symboly teploty, kde můžete okamžitě teplotu upravit podle potřeby. Tento systém umožňuje zadat teplotní profil pro každou referenční místnost s pokojovou a útlumovou teplotou podle provozu místnosti bez omezení počtu změn teploty a času. Změny mezi jednotlivými profily v rámci místností i objektů umožňuje systém nastavit v neomezeném časovém předstihu, protože řídicí systém automaticky vyhodnocuje, kdy je v referenčních místnostech potřeba začít topit s předstihem, aby byla dosažena požadovaná teplota.

Měření denní spotřeby
Co ještě dalšího můžete od MaRky čekat? Můžete například měřit spotřebu plynu, a to třeba na denní bázi, takže si dokážete ohlídat stanovenou denní rezervovanou kapacitu a v případě hrozby překročení limitu můžete dálkově omezit dodávky tepla tak, aby kapacita nebyla překročena a tím nedošlo k penalizaci.
Ale můžete tuto spotřebu měřit i na jednotlivé objekty, takže si dokážete ohlídat, kde máte určité rezervy v oblasti úniků tepla či nedostatečného zateplení či nevhodného vytápění, a tím si naplánovat patřičná opatření. Spotřeba se vám měří nejen v měrných hodnotách, ale také v penězích. To při současných a budoucích cenách je neocenitelný pomocník při kontrole, jak si na tom v oblasti spotřeby plynu momentálně finančně stojíme. Co hlavně kromě přehlednějšího způsobu vytápění v areálu zkušebního centra očekáváme, jsou nemalé úspory spotřeby plynu, neboť systémovým ovládáním s možností regulace teplot v reálném čase se nám do rukou dostává nástroj, který nám dává jasné signály a instrukce, jak dodávky tepla hospodárně a s přehledem řídit a regulovat – přesněji Měřit a Regulovat (MaR). Implementace MaRky je jedním z dílčích opatření ke snížení celkové uhlíkové stopy společnosti a naplnění cílů „Save gas for safe winter“. 
 


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 1.71

Další články této rubriky

VUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbámVUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbám

31.12.2023 - Kybernetická bezpečnost je dnes zásadním tématem napříč celou řadou oblastí. Je spojená nejenom s každou oblastí, kde se nachází elektronika, ale i s každým člověkem. Útoky na jednotlivce přibývají a jsou stále… »

Podílíme se na vytváření moderní železniční infrastrukturyPodílíme se na vytváření moderní železniční infrastruktury

1.12.2023 - Železniční infrastruktura se neobejde bez spolupráce řady profesí. Pokud všichni plní své úkoly, jde o sehraný orchestr, který zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou funkci železnice jako celku. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) plní… »

Rozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnostiRozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnosti

11.11.2023 - Inspekční orgán č. 4056 Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) má oprávnění od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k nezávislému posuzování bezpečnosti technických změn v evropském železničním systému v subsystémech… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika