Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ČD Cargo a technologie Innofreight

ČD Cargo a technologie Innofreight

27.1.2020 – autor: MICHAL ROH, MARTIN BOHÁČ Foto: M. BOHÁČ, L. ČÍŽEK

V komoditě „dřevo“ jsou nástavby Innofreight, respektive WoodTainery využívány již od července roku 2005, a to v přepravách dřevní štěpky z pil ve Ždírci nad Doubravou a z Plané u Mariánských Lázní do zpracovatelských závodů ve Štětí a v Paskově. Projekt přepravy dřevní štěpky tímto systémem do plzeňské teplárny získal v roce 2012 zvláštní cenu ministerstva životního prostředí. V současné době přepravíme ve WoodTainerech asi 350 tisíc tun štěpky za rok. Technologie Innofreight však nabízí i řešení pro přepravy dřeva z míst těžby do míst jeho zpracování.

ČD Cargo a technologie Innofreight

AgroTainer Open Top

První řešení představují kontejnery AgroTainer Open Top, které jsou určené pro přepravy zhruba dvoumetrové vlákniny. Jde o upravenou verzi 30´ kontejnerů AgroTainer. Verze pro přepravu dřeva má čela pevná a naložená vláknina je v nich umístěna napříč. Vykládka probíhá drapákem, kontejnery nejsou za normálních okolností vůbec snímány z železničního vozu. Vykládka jednoho vozu trvá pouze 5 až 7 minut. 30 kontejnerů je společnostmi Wood & Paper a ČD Cargo využíváno k různým přepravám ve vnitrostátních i exportních relacích, přičemž v současné době dominují přepravy do papírny Mondi ve Štětí. Vůbec první přeprava se odehrála 3. ledna 2019 v relaci Lipník nad Bečvou – Pöls.

Ještě zajímavějším případem jsou kontejnery Smart GigaWood reprezentované klanicovou konstrukcí, nasazenou na 90´ InnoWaggonech (2x 45´, jedná se o vůbec první využití 90´ InnoWaggonu na české železnici), která svým řešením umožňuje vůbec největší využití středoevropského průjezdného profilu. Tato konstrukce byla nejprve využita ve Švédsku pro tamní průjezdný profil SE-C a posléze byla upravena i pro středoevropský profil UIC 505-G2. Tato verze byla poprvé představena na berlínském Innotransu v září 2018. Na každém článku vozu je umístěno deset párů klanic, které umožňují nakládku vlákniny o délce 2,4 až 2,8 m. První vůz s těmito nástavbami byl vystaven na loňském červnovém ostravském veletrhu Czech Raildays, a to po již proběhlé první nakládce, která se uskutečnila 5. června 2019 v Hradci nad Moravicí. Ještě předtím se uskutečnil zhruba půlroční zkušební provoz v Rakousku. Zbylých devatenáct vozů bylo převzato 31. července 2019 a jsou, stejně jako jejich výše popsaní „kolegové“, provozovány ve skupinách v přepravách do papíren Mondi Štětí. Nakládky těchto vozů probíhají v současné době nejvíc v kůrovcem postižených oblastech jižní Moravy a Českomoravské vysočiny, například ve Skalici nad Svitavou, Rájci-Jestřebí, Grešlovém Mýtě, Olbramkostelu, Humpolci a dalších.

InnoWaggon

Ještě než se dostaneme k dalším přepravám, je nutné zmínit, že společností Innofreight byl v letech 2011–2013 vyvinut nový speciální vůz, tzv. InnoWaggon řady Sggrrs. Odborné veřejnosti byl poprvé představen na mnichovském veletrhu Transport Logistics v roce 2013.

InnoWaggon spojuje výhody jednoduchého a lehkého intermodálního vozu a různých výměnných nástaveb do inovativního a flexibilního konceptu. Použití speciálních nástaveb se přizpůsobí dané komoditě, neboť nástavby lze použít podle individuálních požadavků, jako jsou druh zboží, jeho vlastnosti, nároky na zabezpečení během přepravy, dostupná technika v místě nakládky a vykládky a podobně. Nízká hmotnost znamená možnost velké ložné hmotnosti. Nevýhodou je, že tyto vozy nelze, právě kvůli nízké hmotnosti, provozovat bez nástaveb.

InnoWaggony jsou vyráběny jako článkové osminápravové o délkách 60, 80 a 90 stop. Ve vozovém parku ČD Cargo je zařazeno již několik vozů této řady a dalších vagony jsou najaté a nasazené na různé přepravy.

Přepravy uhlí

Otevřené kontejnery jsou samozřejmě vhodné i pro přepravu uhlí, a to zejména pro jednoduchost vykládky. Dne 6. února 2014 dojel na vlečku akciové společnosti Plzeňská teplárenská první ucelený vlak dopravce ČD Cargo s přepravními jednotkami WoodTainer XM loženými hnědým uhlím ze Sokolovské pánve. Do plzeňské teplárny byla v tu dobu již v Innofreightech navážena dřevní štěpka, proto nové přepravy uhlí byly logickým řešením směřujícím k vyšší efektivitě využití vozíku na vykládku kontejnerů. Původně byly přepravy realizovány výhradně formou ucelených vlaků složených z výsypných vozů řady Falls. Pro zajištění vyšší efektivity vykládky bylo v Plzni v roce 2017 vybudováno speciální vykládací zařízení – jedná se o kombinaci stacionárního trychtýře a vykládky mobilním vozíkem.

Dne 13. března 2018 byla v elektrárně Chvaletice vyložena první souprava MonTainerů XXL, ve kterých bylo do Chvaletic přepraveno uhlí ze severočeských Třebušic. V soupravě 14 vozu řady Sggrrs bylo naloženo 1 914 tun paliva. Technologie Innofreight pak zcela nahradila dosavadní přepravní technologii založenou na používání vysokostěnných vozů řady Eas a jejich vykládku na rotačním výklopníku. V areálu elektrárny byla ve spolupráci firem Innofreight a ČD Cargo vybudováno moderní stacionární vykládací zařízení. Posun na vlečce i samotnou vykládku kontejnerů zajišťují zaměstnanci ČD Cargo. Roční objem přeprav do této elektrárny se pohybuje okolo 3 – 3,5 mil. tun uhlí.

Další možnosti technologie Innofreight

Prvních jedenáct osminápravových osmdesátistopých InnoWaggonů bylo vybaveno speciálními paletami pro přepravy hutních výrobků (SteelPallets), každý vůz šesti paletami. Souprava pak byla nasazena na ucelené vlaky v relaci Třinec–Kladno-Dubí, kde postupně nahradila většinu dosud používaných konvenčních vozů řad Eas a Tams. Další využití našly SteelPallets při přepravách dlouhých hutních výrobků například od zákazníka Liberty.

V průběhu roku 2019 měli naši zákazníci možnost vyzkoušet novinku, tzv. RockTainery na přepravy sypkých hmot. ČD Cargo nejprve realizovalo několik zkušebních přeprav této suroviny z Vápenky Vitošov a LB Cemixu (závod Kotouč Štramberk) do jednoho z největších závodů na výrobu oceli – Liberty Ostrava, z LB Cemixu (závod Kotouč Štramberk) do elektrárny Chvaletice nebo z Vápenky Čertovy schody do cementárny Lafarge v Čížkovicích. Plošinové zdvojené vozy řady Sggrrs s nástavbami RockTainer ORE jsou používány jako varianta za vozy řady Falls a vejde se do nich dvojnásobné množství zboží. Novým obchodním případem, kde našla uplatnění technologie RockTainer, je přeprava kusového vápence z Lomů Mořina do Kadaně-Prunéřova zajišťovaná ve spolupráci s firmou Carbosped. Vlaky jezdí z Mořiny dvakrát týdně a letos by objem přeprav měl dosáhnout téměř čtvrt milionu tun.

Hlavní výhodou všech uvedených řešení je velmi vysoký ložný objem, respektive ložná hmotnost vozů i celé soupravy, vztažené k celkové délce vlaku. 


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5

Další články této rubriky

ČD Cargo a výlukové přepravyČD Cargo a výlukové přepravy

25.6.2020 - Jaro je obdobím, kdy se opět naplno rozbíhají výlukové práce na železnici. Na jednu stranu působí provozní problémy a jsou příčinou vícenákladů při realizaci přeprav po odklonových trasách, na stranu druhou pro naši společnost… »

Martin Bělčík: Naším posláním je autorizovat budoucnostMartin Bělčík: Naším posláním je autorizovat budoucnost

24.6.2020 - Tři čtvrtiny tržeb Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) pocházejí od zákazníků ze zahraničí. Uzavření hranic kvůli pandemii Covid-19 způsobilo náhlý pokles zakázek tohoto pro ČR vysoce strategického podniku. I díky loňským… »

Technické specifikace interoperability jsou základem specialistů VUZTechnické specifikace interoperability jsou základem specialistů VUZ

25.5.2020 - S železnicí se Václav Souček, vedoucí oddělení infrastruktury úseku technického ředitele Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ), seznámil už v útlém věku. Doba pokročila a dnes je zkušeným, klíčovým pracovníkem ústavu a… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika