Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ČD Cargo a České přístavy nově spolupracují v Kolíně

ČD Cargo a České přístavy nově spolupracují v Kolíně

7.5.2021 – autor: MICHAL ROH

Přístavy a železnice mají dlouhou společnou historii. Vždyť právě první labské přístavy v severních Čechách vznikaly pro překládku hnědého uhlí z železničních vozů do lodí, které ho odvážely do nenasytných kotlů saských továren. Význam přístavů pro říční nákladní dopravu v posledních letech výrazně poklesl, jejich důležitost jako trimodálních logistických center však narůstá. Příkladem může být rozvoj terminálů v Mělníku a nově i v Kolíně.

ČD Cargo a České přístavy nově spolupracují v Kolíně

Akciová společnost České přístavy vznikla v první vlně kupónové privatizace, ale svoji činnost začala ve větší míře rozvíjet až později. „Nemohl jsem se smířit s tím, že v roce 1997, kdy se naše činnost začala rozvíjet, pracovali v Mělníku tři zaměstnanci a měli jsme zde úplně opuštěný přístav bez lodí a bez železničních vozů. Klíčové pro nás byly dvě věci. Jednak to, že se nám podařilo získat dva významné obchodní partnery, a pak také úspěch při žádání o evropské dotace. Postupně jsme zde upravili další manipulační plochy, postavili jeřábovou dráhu, zrekonstruovali a prodloužili vlečkové koleje a také zabezpečili přístav před povodněmi. Vyřešit bylo nutné i napojení přístavu na silniční infrastrukturu. I to se nám ve spolupráci se SFDI podařilo,“ říká Miloslav Černý, předseda představenstva společnosti České přístavy. Ta dnes provozuje čtyři přístavy na Vltavě – v Holešovicích, Libni, na Smíchově a v Radotíně. Na Labi disponuje přístavy v Mělníku, Kolíně a Ústí nad Labem (tzv. centrální přístav).

Perspektiva vodní dopravy
Podle Miloslava Černého má říční nákladní doprava přepravcům co nabídnout. „Nepatří sice k nejrychlejším, je však levná, tichá a také ekologická. Bohužel v České republice je to horší s její spolehlivostí, protože do vodních cest se u nás třicet let neinvestovalo. Všichni jen slibovali a slibují,“ popisuje současnou situaci na vodě Černý. „Bez vybudování minimálně jednoho plavebního stupně v úseku Střekov – Děčín nelze očekávat jakýkoliv rozvoj říční nákladní dopravy ve zbytku sítě. Rád bych poukázal také na možnost ušetřit značné externality ze silniční dopravy odstraněním totální překážky plavby na hlavní síti TEN-T  Hamburk – Pardubice v Přelouči, kde jsou splavné úseky Hamburk – Chvaletice a Přelouč – Kunětice, stále skandálně odděleny,“ upozorňuje. O přístavech je tak dnes lépe hovořit jako o multimodálních terminálech.
Obě společnosti dlouhodobě spolupracují v terminálech v Mělníku – prostřednictvím společností Star Container a RCO, v Pardubicích, od ledna letošního roku pak i v Kolíně. Příkladem úspěšné spolupráce mohou být Pardubice, kde po převzetí obsluhy vlečky ze strany ČD Cargo došlo k výraznému zvýšení kvality a flexibility. Vyhovující je forma spolupráce, při které České přístavy vystupují jako provozovatelé terminálů s otevřeným přístupem a ČD Cargo jako dopravce, který dokáže zajistit nejen obsluhu terminálových vleček, ale i dálkovou železniční přepravu. Nejen z tohoto důvodu považuje ČD Cargo České přístavy za strategického partnera.

Nový terminál v Kolíně
O terminál v Kolíně je velký zájem, což je dáno především jeho výhodnou polohou v blízkosti hlavního města a napojením jak na železniční koridory, tak na hlavní silnici. Využít je samozřejmě možné i vodní cestu. Prvním terminálovým zákazníkem se stala společnost ČD Cargo Logistics, pro kterou zde byla zajištěna překládka prázdných kontejnerů z vlaku na auta a po naložení kontejnerů kalamitním dřevem jejich opětovná překládka na železniční vozy. První vlaky s prázdnými kontejnery přijely do Kolína 4. a 6. ledna, v následujících týdnech odtud odjížděly ložené. I v tuto chvíli představuje největší objem přeprava dřeva v kontejnerech do Číny, ale určitě se zde v blízké budoucnosti zaměří i na další segmenty, například automotive. Kalamitní dřevo tu nebude věčně a je nutné diverzifikovat rizika.
Dnes je v Kolíně k dispozici plocha 14 tis. m2, ale v blízké budoucnosti se předpokládá další rozšíření terminálu. „V Kolíně velmi oceňujeme flexibilitu a rychlost obsluhy naší vlečky lokomotivami ČD Cargo, která má pozitivní vliv jak na oběh železničních vozů, tak na kapacitu terminálu,“ uzavírá naši malou reportáž Miloslav Černý.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 4.33

Další články této rubriky

 ČD - Telematika i v krizi udržela tržby ČD - Telematika i v krizi udržela tržby

7.6.2021 - Dceřiná společnost Českých drah ČD - Telematika loni zaznamenala zisk před zdaněním 66,9 milionu korun, což je meziročně o 6,6 milionu méně. Zhruba o 20 milionů klesly i tržby, a to na 1,676 miliardy korun (v roce 2019 to bylo 1 687… »

Neviditelné přenosy zajišťují bezpečnost Neviditelné přenosy zajišťují bezpečnost

5.5.2021 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) disponuje zkušenostmi a specialisty na světové úrovni. Nejde o prázdné fráze, ale o fakta podpořená řadou referencí. Dobrému renomé přispěl i Karel Peška, expert VUZ na elektromagnetickou… »

Další posila lokomotivního parku ČD CargoDalší posila lokomotivního parku ČD Cargo

1.4.2021 - ohledem na rostoucí objem přeprav v zahraničí potřebuje ČD Cargo pro jejich plné pokrytí stále více interoperabilních lokomotiv. Jejich flotilu dnes tvoří 12 lokomotiv řady 383 Vectron, kterou v lednu letošního roku doplnilo sedm… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika