Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Tomáš Mohr: Základem železnice jsou provozní zaměstnanci

Tomáš Mohr: Základem železnice jsou provozní zaměstnanci

15.1.2020 – autor: MARTIN HARÁK

Profese strojvedoucího má nezastupitelnou roli, protože bez nich vlaky jednoduše nevyjedou a systém základní dopravní obslužnosti bez železnice přestane fungovat. K důležitým složkám patří i dispečeři, kteří jsou nedílnou součástí řízení provozu, a navíc jakousi první pomocnou rukou pro zaměstnance provozu. Nejen o strojvedoucích a dispečerech, ale o celkové provozní problematice Českých drah jsme hovořili s ředitelem Odboru provozu osobní dopravy Tomášem Mohrem.

Tomáš Mohr: Základem železnice jsou provozní zaměstnanci

Jaká je momentálně situace v početním stavu strojvedoucích Českých drah? Nebudou firmě chybět například s nástupem nového jízdního řádu?

Zajištění personálního obsazení objednaných výkonů od jednotlivých krajů či ministerstva dopravy, včetně výkonů vyvolaných provozní operativou, je každodenní povinností úseku provozu. K tomu, abychom dostáli všem současným smluvním závazkům, potřebujeme v ideálním stavu 3 613 strojvedoucích. Současně je nutné podotknout, že dosažení ideálního stavu je dlouhodobý proces, kde trvale evidujeme podstav strojvedoucích. Společnost České dráhy v důsledku liberalizace trhu přišla o zhruba pět procent výkonů, což se logicky pozitivně odrazilo v personálním stavu strojvedoucích. A to i navzdory skutečnosti, že zbývající objednatelé své požadavky na dopravní výkony pro jízdní řád 2020 navýšili. I v novém jízdním řádu evidujeme určitý podstav strojvedoucích, nicméně to neohrozí plnění závazků vyplývajících z nově uzavřených smluv. Výcvik nových strojvedoucích se odehrává kontinuálně a momentálně se v přípravě nachází 245 našich nových kolegů, případně i kolegyň. Ač se může zdát, že toto číslo je poměrně vysoké, tak opak je pravdou. Ne všichni uchazeči úspěšně absolvují potřebné zkoušky a nemalou roli hraje také vysoká věková struktura této profese. S touto skutečností je nezbytné počítat při posuzování dostatečného počtu strojvedoucích. Je fakt, že dříve strojvedoucí měli své postavení na trhu práce jisté a také toto zaměstnaní mělo určitou prestiž. Dnes je bohužel na tuto profesi poněkud jiný náhled, což mě osobně velice mrzí. Tato profese má přitom svým charakterem nezastupitelnou roli v sektoru dopravy. Její význam a zodpovědnost jsou nadále nezpochybnitelné, protože bez strojvedoucího vlak nepojede a systém základní dopravní obslužnosti bez železniční dopravy přestane fungovat. 

Když už jsme u strojvedoucích – má firma dostatek nových kandidátů? V čele lokomotiv či jednotek je v poslední době vidět poměrně dost mladých tváří…

Jak jsem již uvedl, v přípravném kurzu máme celou řadu nových zájemců, byť výcvik každého z nich trvá až devět měsíců. Kandidátů na funkci strojvedoucí je ale i tak bohužel nedostatek. České dráhy mají velké množství strojvedoucích, kteří v roce 2020 dosáhnou nároku na řádný odchod do důchodu, a protože výcvik nových strojvedoucích trvá poměrně dlouho, tak je takzvaná přirozená obměna pomalá. Nelze dlouhodobě počítat s tím, že tito strojvedoucí budou takzvaně přesluhovat, protože každý má nárok na odchod do důchodu a dost lidí jej také využívá. V každém případě strojvedoucí, který se rozhodne pokračovat, i když by mohl odejít na zasloužený odpočinek, má moje velké uznání a vážím si jeho přístupu k této profesi. Pomalou přirozenou obnovu se snažíme kompenzovat například i tím, že do výcviku strojvedoucích zařazujeme výcvik na trenažérech, a zároveň se snažíme výcvikový a zkušební řád aktualizovat tak, aby byl co nejvíce efektivní. Nemalou překážkou pro získávání nových strojvedoucích je ovšem to, že získání licence strojvedoucího není pro uchazeče úplně jednoduché.

Možná je veřejným tajemstvím, že se již několik strojvedoucích, kteří odešli od Českých drah k soukromým firmám, vrátilo zpět do naší společnosti. Jaké máte zkušenosti s těmito zaměstnanci? Vítáte je zpět s otevřenou náručí?

Každý má právo vyzkoušet více zaměstnavatelů. Pokud se takový strojvedoucí rozhodne po odchodu z naší firmy vrátit zpět, tak mu určitě nebráníme jen kvůli tomu, že pracoval u konkurenční osobní či nákladní dopravní společnosti. Pokud zaměstnanec ke konkurenční společnosti odešel a měl s Českými drahami vyrovnány veškeré své závazky, plnil si své pracovní povinnosti v souladu s platnou legislativou a během svého působení mimo naši společnost neztratil předpoklady pro výkon pracovní činnosti strojvedoucího – třeba zdravotní způsobilost, tak není důvod, abychom jej nepřijali zpět. Za každého zkušeného strojvedoucího jsme velice rádi, a o takového zaměstnance jednoznačně stojíme. A jak se říká, na všem negativním se má hledat něco pozitivního. Právě skutečnost, že se leckteří strojvedoucí chtějí vrátit, ukazuje to, že pracovní podmínky, poskytované benefity a také sestavování jednotlivých turnusů nejsou u Českých drah v porovnání s konkurenčními společnostmi nijak špatné! Byť se třeba v médiích objevují informace, že konkurenční společnosti nabízejí lepší podmínky...

Ve vaší gesci je i dispečerský aparát. Snažíte se něco udělat pro to, aby vaši lidé, kteří jsou zpravidla silně pracovně zatížení, „nevyhořeli“, a tím se nesnížily jejich komunikační schopnosti?

Tato problematika patří mezi jednu z priorit vedení odboru provozu. Jelikož se celkově jedná o jednasedmdesát zaměstnanců pracujících na jednom z našich čtyř dispečinků – máme jeden síťový a tři regionální dispečinky, je zajištění motivace a nevyhoření těchto zaměstnanců poměrně náročné. Ačkoliv ještě nejsou odladěny všechny detaily, tak mohu prozradit, že pro všechny pracovníky dispečinku momentálně připravujeme školení zaměřené na komunikační dovednosti. V listopadu loňského roku jsme pro ně připravili akční teambuilding. A protože na něj byl ze strany zaměstnanců pozitivní ohlas, budeme v obdobných aktivitách pokračovat i v budoucnu.

Velkou bolestí včasnosti osobní i nákladní dopravy jsou pomalé jízdy a trvalé omezení rychlosti na leckterých tratích v majetku SŽDC, což zatěžuje nejen zákazníky Českých drah, ale pochopitelně i provozní personál, strojvedoucí a dispečery nevyjímaje. Vzpomeňme třeba nedávné vykolejení vlaku na Chebsku. Snažíte se s manažerem infrastruktury dojít k nějakému konsenzu, aby se tyto situace neopakovaly?

Dnes je již obecně známo, že Správa železniční dopravní cesty na trati u Plané u Mariánských Lázní zrušila takzvanou pomalou jízdu a traťovou rychlost omezila trvale. Na jedné straně panují názory, že tento krok de facto vedl ke snížení informovanosti strojvedoucích o nové povolené rychlosti, jelikož přestali být informováni o omezení traťové rychlosti písemným rozkazem, a na straně druhé se SŽDC brání tím, že neexistuje žádný relevantní důvod, proč by traťová rychlost měla být dlouhodobě v režimu pomalé jízdy. Z hlediska provozu osobní dopravy je nezbytné se na tuto problematiku podívá  ve vztahu k tabulkám traťových poměrů, které jsou do dnešní doby vydávané v tištěné podobě a ve formátu třinácti tabulek. Avizované zjednodušení vydávání TTP ze strany SŽDC velmi vítáme, jelikož nově budou mít strojvedoucí nejdůležitější údaje o trati v tabulce jedné a potřebné informace budou tedy výrazně přehlednější a dostupnější. Naší prioritní snahou je dohoda se SŽDC o vydávání TTP také v elektronickém, strojově čitelném formátu. Jsme připraveni tyto elektronické tabulky implementovat do námi chystané aplikace ETD (elektronický jízdní řád) tak, aby měl strojvedoucí nejdůležitější informace o pojížděné trati zobrazené ve služebních tabletech zároveň s jízdním řádem. Podle dosavadních informací ze strany SŽDC by to mělo být reálné, což je pozitivní zpráva.

TOMÁŠ MOHR

Po absolvování studia v oboru Technologie řízení dopravy na Univerzitě Jana Pernera v Pardubicích nastoupil v červnu 2005 na tehdejší Odbor strategie a informatiky Českých drah. Stal se vedoucím oddělení projektů a stál za všemi projekty nákupu hnacích vozidel s dotační podporou. Následně prošel několika odbory a posty od projektové kanceláře, provozu osobní dopravy, kanceláře výkonného ředitele pro marketing a produkty přes Odbor investic, kanceláře místopředsedy představenstva až po Odbor kolejových vozidel, kde od února 2017 nastoupil na post zástupce ředitele pro řízení provozu a ekonomiky. V rámci transformace úseku kolejových vozidel byl jmenován ředitelem Odboru provozu kolejových vozidel, a následně byl po sloučení provozu kolejových vozidel a dispečerského aparátu od 1. 10. 2018 jmenován ředitelem Odboru provozu osobní dopravy.


Průměrné hodnocení (16 hlasů): 2.63

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika