Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Rostislav Novák: Pendolina jsou stále na vrcholu žebříčku spolehlivosti

Rostislav Novák: Pendolina jsou stále na vrcholu žebříčku spolehlivosti

28.8.2014 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

Odbor kolejových vozidel Českých drah stojí za vším, co se pohybuje v barvách národního osobního dopravce po našich kolejích. Jeho úkolem je zajistit pokud možno bezproblémový provoz všech řad trakčních i netrakčních vozidel, což je často velmi složité. Přitom zdaleka neplatí, že nejméně problematická je nová technika. Na některé aktuální problémy spojené s vozidly a depy jsme se ptali ředitele odboru Rostislava Nováka.

Rostislav Novák: Pendolina jsou stále na vrcholu žebříčku spolehlivosti

 Jaká je situace s vozy ABpee z firmy PESA? Co je příčinou, že jezdí jen několik vozů?

Příčinou jsou problémy na straně dodavatele. Dle platné smlouvy měl být poslední vůz dodán do konce března tohoto roku. Z důvodu chybějící technické dokumentace byl zkušební provoz zahájen až 17. června. Protože však výrobce nedodržel jeho podmínky, byl přerušen dne 1. července a znovu byl povolen 24. července. Během zkušebního provozu musí každý vůz najet 30 tisíc kilometrů a jeho ukončení se předpokládá nejpozději do konce října. Pokud nedojde k nějakým nepředpokládaným závadám, bude zkušební provoz ukončen zhruba do poloviny měsíce září. Do této doby je PESA povinna dodat veškerou technickou dokumentaci k tomuto vozu. Pokud tak neučiní, nebude Drážním úřadem schválen typ vozu. Další vozy budou převzaty až po schválení typu ze strany DÚ. K 19. srpnu měly oba vozy najeto přibližně 19 tisíc km. 

Jakým způsobem se projeví schválená koncepce obnovy vozidlového parku v dislokaci vozidel? Je v plánu další přesun ucelené řady, podobně jako řady 151 z Prahy do Bohumína?

Schválená koncepce obnovy vozidlového parku se v dislokaci nikterak zásadněji neprojeví. V souvislosti s dalšími předpokládanými dodávkami elektrických jednotek RegioPanter pro dálkovou dopravu dojde k redislokaci vybraných řad lokomotiv a osobních vozů a ke změně významu některých lokalit. 

Jaký je početní stav lokomotivního a opravárenského personálu – mají ČD dost strojvedoucích a techniků?

V současné době je zajištěno personální pokrytí výkonů. Vzhledem k připravovanému jízdnímu řádu 2015 a věkové struktuře především u profese strojvedoucí dojde v DKV k mírnému navýšení kvót pro strojvedoucí v přípravě. Pokud se týká kvalifikovaných zaměstnanců údržby vozidel, nepředpokládáme v roce 2015 žádný významný pokles jejich potřeby. 

V současnosti se zatrolejovává kolejiště myčky v Hradci Králové. Budou tam výhledově zajíždět nejen RegioPantery, ale i další soupravy, včetně těch z jiných lokalit?

Pokud jde o lokalitu Hradec Králové, Odbor kolejových vozidel předpokládá postupné dobudování infrastruktury v areálu myčky vozidel tak, aby zde mohla být soustředěna údržba vozidel, která do této lokality spádově patří. To se týká nejen regionální, ale i dálkové dopravy. V souvislosti s tím se také předpokládá snížení rozsahu posunovacích prací ve stanici. To znamená, že vlaky budou kompletně sestaveny včetně provedení všech technologických úkonů v areálu myčky a odtud pouze přejedou s hnacím vozidlem k nástupišti a naopak. 

Můžete krátce zhodnotit současný park hnacích vozidel z hlediska spolehlivosti? Stále platí, že Pendolino patří k nejspolehlivějším? Jak si stojí v tomto směru nová vozidla jako RegioShark, RegioSpider, RegioPanter?

Stále platí, že jednotky 680 patří k velmi spolehlivým vozidlům s vysokým kilometrickým proběhem mezi závadami. U nových vozidel se samozřejmě objevují některé dílčí problémy, které musí být předmětem dodatečných úprav, ale v zásadě lze konstatovat, že koeficienty provozuschopnosti, stanovené příslušnými smlouvami o dílo, bývají zpravidla splněny. Nejproblematičtější jsou z nově dodaných vozidel motorové vozy řady 840. 

Když jsme u RegioSpiderů, v jaké fázi je otázka uznávání garancí těchto jednotek řady 840 na Liberecku? Kdy očekáváte nápravu stavu? Myslíte, že dojde k menšímu namáhání dílů po velké opravě tratě Jablonec – Tanvald? Které komponenty byly nejvíce poškozovány?

Nejvíce namáhanými díly z hlediska působení tratě na vozidla jsou měchy vzduchového vypružení, pásy vedení dvojkolí a držáky snímačů VZ Mirel. Uvedením tratě do řádného stavu (rekonstrukce začala počátkem srpna) předpokládáme výrazné zlepšení zejména u držáků snímačů. U dílů pojezdu a vypružení bude nutno počítat s vyšším opotřebením z důvodu mimořádně náročných směrových poměrů na trati (protisměrné oblouky o poloměru 150 m), odpadnou však dynamické účinky od závad GPK. Otázka neuznaných garancí je stále předmětem jednání vedení obou společností. 

Jak se díváte z pohledu Odboru kolejových vozidel na fragmentaci vozidlového parku mezi několik výrobců? Není nákladnější udržovat tolik rozdílných řad?

Fragmentace vozidlového parku je jev negativní, neboť generuje zvýšené nároky na základnu náhradních dílů, vybavenost jednotlivých pracovišť specializovanými technologiemi a v neposlední řadě také na znalosti obsluhujícího personálu. Důsledkem jsou určité fixní náklady na provoz každé řady vozidel, které pak, zejména u málopočetných řad vozidel, poměrně zásadně ovlivňují náklady na ujetý kilometr. Fragmentace je spojená též s transparentním procesem pořizování nových vozidel. České dráhy musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

ROSTISLAV NOVÁK

Po vystudování Vysoké školy strojní a ekonomické v Plzni nastoupil do tehdejšího Lokomotivního depa v Plzni, kde vystřídal pozice od inženýra železniční dopravy až po ekonomického náměstka a přednostu v LD (DKV) Cheb. Od ledna 1997 do roku 2003 byl vrchním přednostou DKV Plzeň. Od roku 2003 zastává funkci ředitele Odboru kolejových vozidel ČD.


Průměrné hodnocení (16 hlasů): 2.75

Další články této rubriky

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

Jan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně staloJan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně stalo

23.1.2024 - O pracovní setkání se zaměstnanci Drážní inspekce patrně nikdo z provozu příliš nestojí – děje se tak totiž u mimořádných událostí či v jejich důsledku. Pro bezpečnost na dráze je však jejich práce nezbytná, na základě… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika