Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Radek Dvořák: Máme ambici být v černých číslech

Radek Dvořák: Máme ambici být v černých číslech

29.5.2019 – autor: JOSEF HOLEK

České dráhy postupně zasmluvňují dopravní obslužnost v jednotlivých krajích, finalizuje se také smlouva na dálkovou dopravu s ministerstvem dopravy. Jaké mají objednatelé požadavky? O kolik procent trhu dopravce přijde a je to pro něj ohrožující? Jaký je střednědobý plán společnosti a udrží se České dráhy v pozitivním výhledu? Na tyto a další otázky odpovídal v rozhovoru pro Železničáře náměstek generálního ředitele ČD pro obchod a ekonomiku Radek Dvořák.

Radek Dvořák: Máme ambici být v černých číslech

Jak hodnotíte výsledky jednání s kraji?

Veřejná doprava je ve všech krajích největší rozpočtovou položkou, každý kraj chce mít tedy jistotu, kolik bude obslužnost stát, a přirozeně tlačí na co nejnižší cenu a nejvyšší možnou kvalitu. Jedná se o kontrakty za stovky milionů korun, je tedy logické, že jednání trvají delší dobu. Jde primárně o úroveň poskytovaných služeb a hledání vyváženosti mezi požadovanou kvalitou a finančními možnostmi ČD i krajů. Obnova vozidlového parku něco stojí, roste cena základních vstupů, jako je elektrická energie nebo mzdové náklady z důvodu nízké nezaměstnanosti na trhu, na druhou stranu ale nemůžeme jen stát a natahovat ruku. I u nás hledáme rezervy a možnosti tak, aby finanční zatížení krajů, resp. objem peněz, který požadujeme, byl eliminován.

Často se v souvislosti s novými smlouvami zmiňují sankce. Jsou přísnější než ty stávající?

Kraje kladou na kvalitu, řazení a služby na palubě velký důraz, s čímž souvisí i nastavení sankčního systému. Ve smlouvách jsou nastaveny parametry provozu, odbavení, IT systémů, čistoty a je nutné s nimi seznámit všechny dotčené zaměstnance. Bude ustaven pracovní tým lidí, aby přípravu ČD na nové smlouvy v maximální míře koordinoval, nicméně je potřeba, aby se do toho zapojili všichni naši zaměstnanci. Tlak na kvalitu ale bude vysoký. Na každý pád by sankce měly být až tou poslední instancí, kraje si jednoduše objednávají určitý rozsah dopravy a úroveň kvality. Bude jen na nás, zda ji dokážeme nabídnout. V případě že nikoliv, zvýšení sankcí v celoročním vyjádření může být až osminásobné.

Kolik kraje tedy u ČD objednají vlakokilometrů?

Letos máme pod smlouvami 85,7 milionu vlakokilometrů a předpokládáme, že se nám podaří uzavřít smlouvy na zhruba 82,5 milionu. Pokles bude tedy necelá 4 procenta rozsahu. Takový výsledek, po dlouhém procesu jednotlivých jednání a v době otevírání trhu, považujeme za úspěch. Na druhou stranu si je ale nutné uvědomit, že budeme muset některé aktivity racionalizovat a učinit opatření, která povedou k eliminaci dopadů ztráty trhu a ke zlepšení hospodaření segmentu jako celku.

Co je nutné v regionální dopravě změnit, aby byla profitabilnější?

Segment regionální dopravy je dlouhodobě podfinancován. V nových smlouvách se proto jednak snažíme tento dluh z minulosti přenastavit. To mimo jiné znamená trochu jinou formu smlouvy, respektive krytí vzniklých nákladů, které napřímo neovlivníme. Myslím tím trakční náklady, jako elektřina a nafta a cena lidské práce. My sami ale musíme být mnohem aktivnější, přicházet s nápady zefektivnění dopravy v krajích a nabízet možné optimalizace dopravních modelů či oběhů tak, aby i tento segment byl dlouhodobě v černé nule. Takové nápady existují, regionální obchodní centra mají tu nejlepší znalost v krajích, ale musí se s nimi začít pracovat. To se dosud nedělo, ale situace se již mění. Postupně selektujeme racionální náměty a musíme je umět uvést do reality. Souvisí to i s prací s obsazeností a přepravními proudy.

Pojďme na dálkovou dopravu. Jaká je situace v tomto segmentu?

Nyní jsme po rozstřelech, které všichni víme, jak dopadly. Ministerstvo dopravy v březnu na úřední desce oznámilo, že uzavře velkou smlouvu s ČD na obslužnost dálkových linek. V současné době děláme vše pro to, abychom připravili tzv. velkou smlouvu a k ní finanční model za akceptovatelnou cenu. V ní ale chceme nabídnout i určité investice do vozového parku. Z dlouhodobého hlediska je nutné do osobní dopravy investovat, abychom zvýšili konkurenceschopnost železnice jako celku. Na každý pád i v dálkové dopravě dojde v roce 2020 k redukci výkonů oproti roku 2019, konkrétně cca o 8 %.

Plánujete rozvoj noční dálkové dopravy?

Postupem času se nám podařilo optimalizovat a zacílit na ty nejzajímavější destinace. Věřím, že se nám postupně daří stabilizovat kvalitu na linkách do Curychu, Budapešti, Varšavy a na Slovensko. Náš obchodní model je založen primárně na lůžkových vozech, levnější lehátkové vozy jsou doplňkem turistické sezony. Nyní dokončujeme projekt výrazného vylepšení kvality česko-slovenského spojení, kdy nabídneme jednotný vozový park i servis. Zde nám kvalita ještě pokulhává. Musí platit, že co si zákazník zaplatí, to dostane. V nové podobě vyjedeme těsně před létem. Z finančního hlediska se noční dopravě daří, jde o dlouhodobě udržitelný model. Nové linky aktuálně neplánujeme, primárně se musíme soustředit na byznys, který máme.

Jak ČD hodlají naložit se situací u partnera Die Länderbahn, který nesplňuje požadavky na vozbu?

Řešíme to prakticky denně. V tuto chvíli máme připravené dvě varianty řešení, které by měly stabilizovat dopravu z Prahy do Mnichova jako celek.  Nelze nadále jen přihlížet situaci, kdy nám naše spolupráce vykazuje určité vady, pak je tedy nutné se bavit o tom, zda a v jaké podobě máme zanechat přímé spojení do Mnichova. Aktuální stav nám totiž poměrně zásadně narušuje produkt Západní expres. Můžeme to řešit přestupem, můžeme zanechat jen jeden přímý vlak a ostatní by zajížděly jen za hranice. Rozhodnuto ale ještě není.

Hospodaření Skupiny ČD skončilo v roce 2018 ziskem ve výši téměř 1,2 miliardy korun. Jak ale vypadá výhled v kontextu výsledku vyjednávání do budoucna?

Vyšli jsme z jednotlivých nacenění, která jsme předali krajům a ministerstvu, a sestavili jsme střednědobý ziskový plán do roku 2023. To nám dalo jasný rámec, kde se můžeme pohybovat v rámci nákladů a jaké jsou předpoklady naplnění tohoto plánu. Nyní musíme zajistit, abychom jeho základní předpoklady naplnili. Důležitým předpokladem je i průběžné sledování výsledku hospodaření a v tom jsme již opravdu operativní. Postupně jsme narovnali proces řízení nákladů, každý měsíc jsou všichni ředitelé informováni o tom, jakým způsobem jejich úsek hospodaří. Představenstvo nově sleduje ekonomický detail až na úroveň organizačních jednotek, kdo plán plní a kdo nikoliv, stejně tak je jasně nastaven reporting hospodaření dceřiných společností. To je základ úspěchu pro udržení cíle černé nuly ve všech segmentech činností ČD, ale i pro rychlé rozhodování v případě potřeby nějaké korekce. Nové smlouvy ale nevyřeší vše. Budeme muset hledat kromě možnosti optimalizace nákladů i možnosti dodatečných tržeb.

Můžete být konkrétnější?

Jedna věc je optimalizovat firmu v řádu stamilionů, druhá věc je se soustředit na návyky, které nejsou ekonomické, tedy že přestaneme dělat věci v rozsahu, v jakém je dnes provádíme. K aktivitám týkajícím se nákladové stránky ve větším rozsahu je určitě důležité aktuálně zmínit návrh alternativ zajišťování náhradní autobusové dopravy do budoucna. V roce 2018 jsme za ni zaplatili takřka jednu miliardu Kč, a i když je z větší části kompenzována ze strany SŽDC, stále je značná část nákladů nekrytá a je účelné hledat cesty, jak tuto částku snižovat. Také v kontextu určité ztráty trhu, překlopení vybraných krajů do režimu brutto aktualizujeme naši strategii rozvoje distribučních kanálů do budoucna. Distribuční síť je velmi cenná, ale poměrně nákladná a je na místě si potvrdit, zda naše úvahy jsou správné. Nelze ale opomenout i zdánlivě nepatrné náklady, které však ve finále generují výdaj v řádu milionů korun. Mým oblíbeným příkladem je rušení pevných telefonních linek. Také například omezíme tisk vlakových průvodců a knižních jízdních řádů. Stojí to miliony korun a v momentě, kdy nepůjde o požadavek objednatele, budeme tedy chtít vše publikovat v elektronické formě.

Dobře dopadl rating od společnosti Moody´s a ČD zároveň dosáhly výborného výsledku u emise dluhopisů. Co to pro nás znamená?

Stěžejní pasáží prezentace pro ratingovou agenturu i v rámci emise dluhopisů bylo představení obchodního modelu po roce 2019, strategické směřování ČD a samozřejmě finanční výsledky a projekce. Rating jsme dokázali potvrdit na stejné úrovni a v rámci investor roadshow jsme vyvolali velkou odezvu u potenciálních investorů, díky které jsme byli schopni získat výborné podmínky v podobě 1,5 % kuponu (úroku) dluhopisů. Zájem, který o naší emisi byl, také svědčí o tom, že ČD jsou ekonomicky stabilní firmou s dobrým ratingovým hodnocením a jasnou strategií obsluhy dluhu do budoucna. To jinými slovy znamená, že jsme stabilní firmou s jasnou vizí a velmi dobrou predikcí budoucího vývoje a je úkolem nás všech nyní tyto cíle naplnit tak, aby České dráhy pokračovaly cestou stability. Chceme nyní primárně investovat a rating i emise jsou právě ve vztahu k investicím významným krokem. 

Investiční plán tedy zůstává na ambici takřka 40 miliard korun v následujících pěti letech?

Na tom se nic nemění. České dráhy disponují velmi ambiciózním, ale reálným plánem z hlediska jejich zafinancování. Racionálně soutěžíme rámcové smlouvy na čtyři základní řady vozidel pro regionální a dálkovou dopravu a bude vyhlášen i tendr na dodávku nových lokomotiv.  Všechny investice jsou pak velmi jasně vymezené konkrétním počtem vozidel pro daný kraj či dálkovou dopravu a celý investiční plán je podpořen plánovaným růstem EBITDA, který udržuje ambici investic v kýženém ratingovém pásmu. Jednotlivé zakázky jsou postupně dokončovány a do konce roku očekávám uzavření většiny jednotlivých smluv pro dodávky v regionální dopravě, do poloviny roku příštího pak zasmluvnění nových vozů pro mezinárodní dopravu a nové lokomotivy. Celkem se může jednat až o 175 nových jednotek, 230 vozů a 65 lokomotiv.

Od 1. června budete zastávat výhradně pozici obchodního ředitele. Jak hodnotíte své působení v pozici ekonomického náměstka?

Měl jsem možnost vést ekonomický úsek v opravdu dynamickém období. Během těch necelých devíti měsíců se sešla příprava ekonomických kalkulací pro jednotlivé nabídky v krajích a pro ministerstvo dopravy k novým dlouholetým kontraktům, zpracování podnikatelského plánu 2019, sestavení střednědobého plánu do roku 2023, návazně na to se podařilo uskutečnit investiční plán a navrch přišla již zmíněná obhajoba ratingu a emise dluhopisů. Bylo to náročné období souběhu všech těchto aktivit, ale důležité je, že vše dopadlo úspěšné. ČD jsou v černých číslech, mají nastaven dlouhodobý plán, jak v těchto číslech zůstat, investují nejvíce ve své historii, mají jasnou vizi svého financovaní a mají velmi dobrý systém interního řízení ekonomiky. Toto vše považuji za nejvýznamnější výsledky, které se z ekonomického pohledu podařily. Děkuji tímto všem kolegům za tuto zkušenost a především za to, že spolu se mnou věřili, že ČD jako zisková společnost není pouze cílem, ale může být udržitelnou realitou. 


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 3.3

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika