Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Petr Moos: České dráhy jsou stabilním partnerem krajů

Petr Moos: České dráhy jsou stabilním partnerem krajů

3.4.2019 – autor: JOSEF HOLEK

Železniční doprava je pro cestující atraktivní. Nabízí mnoho výhod a pohodlí. V zahraničí jezdí vlaky i manažeři, využívají v nich klidu anebo možnosti pracovat. Jiní si zase mohou odpočinout. Alespoň tak hodnotí aktuální situaci na českém i zahraničním železničním trhu jeden ze zástupců dopravní fakulty ČVUT a předseda dozorčí rady ČD, profesor Petr Moos.

Petr Moos: České dráhy jsou stabilním partnerem krajů

Čím se aktuálně zabýváte na dopravní fakultě ČVUT?

Na Fakultě dopravní ČVUT pracuje celá řada vědeckých týmů na tématech z oblasti nových technologií pro vozidla železniční i silniční i v oblasti inteligentní dopravní infrastruktury. Zajímavé jsou práce modelující přínosy dopravní infrastruktury pro ekonomiku regionů i státu. Zapojil jsem se například do práce v týmu, který hledá optimální modely pro fungování „chytrých měst“.

Můžete to rozvést?

Jde o teoretický model metasystému s řadou regulovaných procesů, kde doprava je hlavním procesem. V kontextu dopravy, a zejména kolejové dopravy, jsou chytrými městy ta, která mají kvalitně koordinované systémy jednotlivých druhů MHD a dobrou koordinaci jízdních řádů a je zde uplatněn princip systémové pomoci cestujícím v podobě informací na zastávkách o délce čekání na další soupravu apod. Zkrátka musí se vám podařit zkoordinovat jízdní řády, kapacity jednotek pro jednotlivé špičky, organizovat řídící pracovníky a další. To vše je pak součástí informačních systémů, které spadají do kategorie Smart Cities, tedy chytrých měst. A Česko? Teprve začíná organizovat vzájemnou souhru mezi jednotlivými módy veřejné dopravy a dělá to prostřednictvím koordinátorů veřejné dopravy tak, aby spolupracovala příměstská s vnitroměstskou dopravou. Například v Praze a okolí je hromadná doprava na dobré úrovni, bývá označována za jednu z nejlepších v Evropě, ovšem koordinace ještě vázne.

Přinášíte své poznatky z vědecké sféry i do ČD?

Jistě. Znalosti z teorie obecných systémů mi při hodnocení přístupů k řízení velké společnosti pomáhají a znalosti teorie řízení a manažerských postupů jsou pro mne oporou v hledání optimálního modelu pro železničního operátora. Studentům jsem přednášel řadu let o návrhu a provozu informačních systémů. To je disciplína, které i České dráhy věnují nemalou pozornost. Vždyť disponují podnikovým informačním systémem a dalšími manažerskými systémy (např. SAP, pozn. red.). Moderní, ve světě již využívané informační systémy jsou provázány s informačním prostředím v rámci systému eGovernmentu. Jenže Češi jsou, v rámci OECD, na předposledním místě kvalitativního žebříčku zemí, které tímto státním informačním systémem disponují. Máme jen základní registry, systémy šifrování a kódování, ale agendové registry, které slouží přímo občanům, neexistují anebo nejsou provázané.

Změnila se dráha od doby, kdy jste byl ministrem dopravy?

Podstatně. Především oddělením činnosti správy dopravní cesty od vlastního provozu, a to v osobní, i nákladní dopravě. Liberalizovaly se podmínky pro podnikání v železniční dopravě a je otevřen přístup na dopravní cestu i alternativním operátorům, přičemž řada výlučných úkolů pro národního operátora zůstává v platnosti. Vznikl regulátor pro přístup na dopravní cestu a k regulaci férových podmínek pro činnost dopravců v osobní i nákladní dopravě. Šlo o požadavek Evropské komise, která chtěla podpořit liberalizaci v nabídce železniční přepravy.

Při nástupu do funkce jste řekl, že chcete udělat analýzu současné situace v ČD. Co jste zjistil?

Zneklidnily mě dopady rozstřelů při přidělování a objednávání závazků veřejné služby, které nebyly formulovány zcela šťastně. Nerespektovaly totiž plně všechny aspekty optimalizace síťového charakteru. Rovněž struktura vozidlového parku Českých drah neumožňovala formulovat plně konkurenční nabídku a současně ekonomická zátěž z minulých let nedovoluje zapojit do technologického rozvoje větší investice. Proto jsem uvítal, že nové vedení v čele s generálním ředitelem Miroslavem Kupcem spustilo analýzu vnitřních procesů s cílem jejich dalšího zefektivnění. Výsledkem budiž opravárenství, kde jsme z pěti opravárenských uzlů vytvořili tři, čímž dále za pomoci informačního systému řídíme prostředky, které opravárenství nabízí. Do budoucna bychom mohli tuto službu nabídnout dopravcům nejen českým, ale i zahraničním.

Dále představenstvo ČD nechalo provést audit pracovních činností na generálním ředitelství. Zdá se, že existují vrstvy managementu, které nejsou příliš zapojené. V podstatě jen přebírají úkoly a předávají je dál. Takové lidi nepotřebujeme. Naši zaměstnanci musí mít významnou činnost a k ní i odpovědnost. Hromadné propouštění však nehrozí.

Dozorčí rada řeší zprávu o podnikatelské činnosti ČD a stavu jejich majetku včetně zprávy o zúčtování  prostředků. Jak si ČD v tomto smyslu stojí?

Společnost je v dobré kondici. Pracovníkům ČD můžeme sdělit pozitivní zprávu v tom smyslu, že je po dlouhé době plánován kladný celkový hospodářský výsledek v řádu desítek milionů. Podnikatelský plán je doprovázen opatřeními a strategií, která vede ke splnění uvedeného plánu.

Jak dalece jsou ČD připravené na otevřený trh?

Nejprve si je nutné uvědomit jednu věc: v ČR i v okolních zemích národní dopravce nese na svých bedrech modely činnosti z minulé regulované etapy, kdy dopravci fungovali jako monopolní operátoři a konkurencí byla pouze doprava silniční. Proto EK dala možnost – v přechodném období – dopravcům připravit se na soutěž s alternativními dopravci. Příprava vyžaduje nové investice do souprav i do moderních, zabezpečovacích a řídicích systémů.

Myslíte například do ERTMS, respektive ETCS?

Ano. ETCS spolu s GSM-R tvoří nový, bezpečnější systém řízení železniční dopravy. Implementace těchto systémů patří k přípravě a modernizaci ČD a je velmi urgentní. Hlavně na spojích do zahraničí. Budeme potřebovat investovat i do úprav podnikového informačního systému. Vyplatí se i investice do výzkumu a přípravy firmy na budoucí provoz na vysokorychlostních tratích. Vyplatil by se i jistý Knowledge management systém – systém, do kterého odborníci zakládají své znalosti, postřehy a zkušenosti a po jejich odchodu zůstávají ony myšlenky a vize ve firmě. Dostane se vám pak neocenitelných znalostí. Na západě je systém běžný, ČR je ale v tomto ohledu zaostalá.

Dále se musí ČD postarat o zvýšení atraktivity svých nabídek pro dálkovou i regionální dopravu. Většina krajů si však uvědomuje, že ČD jsou stabilním partnerem, zatímco ostatní jen slibují, ale například často nedisponují v dané chvíli a v potřebném množství vozovými soupravami ani zálohami. Pokud jim vypadnou soupravy, nahradí je autobusy. My nabízíme atraktivní vlakovou dopravu. Zároveň nasloucháme prosbám a snažíme se objednatelům vyjít vybaveností našich vlaků vstříc. Nyní například děláme vše pro to, abychom mohli nakoupit nové jednotky pro příměstskou a regionální dopravu. 

Jak hodnotíte úspěšnost při soutěžích, tedy částečnou ztrátu trhu?

Jednou z příčin byla nevyjasněnost formátu nabídkových řízení, kde nemohly být do nabídky ČD plně zobrazeny přednosti síťovosti, která je součástí dobře fungující dopravní obslužnosti, a také přednosti pokladen – výdejen jízdních dokladů a informací o spojení, či dalších služeb provázejících komfortní dopravu cestujících. Postupně se však tyto výhody ČD snažíme objednatelům předkládat a stát i kraje začínají nacházet porozumění pro tyto standardy, jimiž ČD dlouhodobě disponují. My jsme schopni poskytnout kvalitní služby, jsme schopni nakoupit nová vozidla, ale nejde to bez dlouhodobého závazku.

Necháváte se například při různých rozhodnutích ovlivnit precedenty z okolních států?

Sledujeme a studujeme chování a obchodní strategie zahraničních dopravců a snažíme se najít dobré příklady efektivity, jako je například postupná integrace některých činností, využívání synergií v dílčích činnostech a také se učíme z marketingových projevů zahraničních firem.

Petr Moos

Prof. Ing. Petr Moos, CSc, dr. h. c. vystudoval gymnázium v Liberci a poté nastoupil studia na ČVUT, obor Radioelektronika. Po skončení nastoupil do vědecké přípravy a pracoval na Katedře teorie obvodů, kde učil počítání elektrických obvodů. Záhy měl možnost založit obor Inteligentních budov na Stavební fakultě ČVUT. Později jej rektor požádal, aby založil Fakultu dopravní ČVUT. To se mu podařilo v květnu 1993. Několik funkčních období byl prof. Moos jejím děkanem, na ČVUT se stal i prorektorem. Poté se zabýval výzkumem dopravních informačních systémů. V roce 1998 se stal ministrem dopravy v úřednické vládě Josefa Tošovského. Profesorem je od roku 1997, titul získal na VUT v Brně. V roce 2018 byl jmenován do funkce předsedy Dozorčí rady ČD, zároveň zůstává pracovníkem Fakulty dopravní ČVUT. Miluje vážnou hudbu, resp. sborové zpěvy. Loni jeden sbor i dirigoval. Prof. Petr Moos je ženatý, s manželkou vychoval tři děti.


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 4.75

Další články této rubriky

Michal Kraus: Chceme zrychlit a zjednodušit údržbu našich vozidelMichal Kraus: Chceme zrychlit a zjednodušit údržbu našich vozidel

24.5.2023 - Kdy budeme znát definitivní podobu restrukturalizace opravárenství uvnitř společnosti České dráhy a jaké jsou v této oblasti nejbližší plány? Má vedení dopravce už jasno o podobě servisu? Vybudují se také nové opravárenské… »

Jan Šurovský: Debata o rušení drah mi přijde absurdníJan Šurovský: Debata o rušení drah mi přijde absurdní

24.4.2023 - Technický ředitel povrchového provozu pražského dopravního podniku Jan Šurovský spojil celou svou pracovní kariéru s veřejnou dopravou. Ač je součástí nejvyššího vedení jedné z největších tuzemských společností věnujících… »

Jiří Ješeta: Do deseti let bude většina vlaků na západní úrovniJiří Ješeta: Do deseti let bude většina vlaků na západní úrovni

23.3.2023 - Těžké léto, lepší podzim a velmi pozitivní vývoj v letech následujících čeká podle Jiřího Ješety osobní dopravu Českých drah, kterou má jako náměstek generálního ředitele a člen představenstva na starost. Kritickou situaci… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika