Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Michal Kraus: České dráhy jsou špičkovou dopravní společností

Michal Kraus: České dráhy jsou špičkovou dopravní společností

20.11.2019 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Do křesla člena představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro provoz nedávno usedl zkušený manažer Michal Kraus. Veřejnost i odborníci jej znají především díky dlouholetému působení v čele Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Největšího tuzemského železničního dopravce považuje za TOP dopravní firmu.

Michal Kraus: České dráhy jsou špičkovou dopravní společností

U Plzeňských městských dopravních podniků jste pracoval více než 15 let. Považujete věrnost značce za svůj benefit?

Jsem zvyklý být věrný značce. Nepatřím mezi fluktuanty, protože u jednoho z prvních zaměstnavatelů jsem strávil 9,5 roku, poté jsem si dal roční intermezzo a pak následovaly PMDP. Většinou jsem měl to štěstí na práci, která mě těšila, a tým lidí, se kterým byla prima spolupráce. Jde jistě o ideální stabilizační faktor. Doufám, že pro mě budou České dráhy obdobnou zkušeností.

Jak vnímáte značku ČD?

Pro mě jsou ČD firmou, která dokázala udělat dramatický kvalitativní posun. Je to nejspíš ovlivněno tím, že jsem řadu let vlakem nejezdil. Rozbitá dálnice D1 mě však přivedla zpět na koleje a najednou jsem mohl porovnávat. České dráhy se vyvíjejí  pozitivně ve směru k cestujícímu. Přál bych celé řadě lidí, aby se mohli vrátit v čase a měli možnost srovnávat, jaké byly ČD v roce 1993 a nyní.

Co bylo podnětem k tomu, abyste se ucházel o práci u ČD?

České dráhy jsou v žebříčku dopravních firem TOP společností. V oboru se pohybuji delší dobu, a chci vědět, jaká atmosféra ve firmě vládne a jaké mají ČD možnosti z hlediska formování trhu, jak silnou pozici mají a které změny je možné do chodu firmy vůbec zanést tak, abychom špičkovou pozici udrželi a zároveň vylepšovali. Je to nepochybně to, čemu se říká výzva. Hodnotím to jako kvalitativní posun z hlediska svého zapojení do oblasti veřejné dopravy.

Kde vidíte průsečíky řízení PMDP s pozicí náměstka generálního ředitele ČD odpovědného za úsek provozu?

Vzhledem k tomu, jak rozdílné firmy jsou co do velikosti trhu, ale i lokace, je zajímavé, jak se podobají například tím, že oběma chybí to samé, tedy klíčové profese a řídí se stejnou drážní legislativou. Řeší problémy s nedostatečnou kapacitou či se servisem vozidel.

Existuje vůbec něco, co by vás u ČD překvapilo?

Ano. Rozhodně fakt, že mnoho lidí je tu na vysoké, odborné úrovni. Jejich kvality se navíc snoubí s tím, že firmu mají rádi. ČD mají obrovský lidský potenciál.

Máte už definované priority u projektů, které považujete za nejdůležitější?

Musíme se podívat na střední a dlouhodobý časový horizont. To, co si myslím, že kolegové zvládají beze zbytku a dobře, je běžný provoz a každodenní vypravení zhruba sedmi tisíc vlaků. Nezbývá než před nimi smeknout. Do svých úvah ale musíme pevně zakomponovat limity platné legislativy – zvlášť když v polovině roku 2022 máme z hlediska servisu splnit celoevropský předpis ECM a o tři roky později obdobné parametry pro oblast bezpečnosti ETCS. Musíme se posunout do těchto dvou okamžiků, otočit se zpět a nastavit kroky, které je třeba začít neprodleně podnikat. Je nutné, abychom ČD v předpokládaných termínech dostali do patřičné kondice. Je to o kapacitě, která není v případě strojů složitá, ale chybí lidé. V kondici totiž nejsou ani naši dodavatelé. Otazníky visí nad možným pronájmem vybavených vlaků a tím, co všechno můžeme spravedlivě chtít po kolezích z jednotlivých Oblastních center údržby. Mluvím například o vyšších servisních úkonech.

Zmínil jste nedostatek personálu. Máte podobnou zkušenost i z předchozí pozice? Jak jste problém vyřešil?

Když jsem Plzeň opouštěl, měli jsme naplněné stavy řidičů, nicméně je všeobecně známo, že personální problémy jsou primárně svázané s demografickým vývojem, sekundárně pak se stavem ekonomiky. Ocitáme se v situaci, kdy se ekonomice daří a demografický vývoj je nepříznivý. Není to jen problém dopravců a řešení zcela neleží na bedrech jednotlivých firem, ale i státu.

Jaký je váš názor na kvalitu či jednotnost a nejednotnost vozidlového parku ČD?

Ve vozidlovém parku je množství techniky rozličných řad, ale je to dáno historickými vlivy, které neznám. Podívám-li se na to optikou dneška, je nejednotnost něco, co ČD limituje, a jsem přesvědčený, že i finančně zatěžuje. Jak jsem zjistil, vozidla nám stojí i proto, že neexistují náhradní díly. Vůbec problematice sjednocení bychom měli věnovat velkou pozornost a měli bychom dbát na volbu typu vozů, které budeme nakupovat, tak abychom roztříštěnost parku významně snížili. Problémy jsou v dálkové i regionální dopravě.

Jak vnímáte využití synergií uvnitř skupiny ČD z hlediska opravárenství?

Souvisí to s odpovědí na otázku, jaký bude podíl mezi externím dodáním servisu a provedením údržby vlastními silami. Seznámil jsem se v tomto ohledu s úvahami svých kolegů v úseku, a v tuto chvíli nemám informace, které by mě měly vést k pochybnostem.

Blíží se termín přechodu na zabezpečovač ETCS. Jak se vyvíjí vybavení vozidel ČD?

Se zabezpečovačem ETCS počítáme v případě nákupu nových vozidel. Co se týče stávající vozby, máme projekt, v jehož rámci by mělo dojít k instalaci potřebných zařízení tak, abychom byli v roce 2025 v kondici. Některé ze společností, ať už z naší skupiny, či z externího prostředí, se posunuly do realizační fáze a jejich zkušenosti už jsou poměrně široké. Známá je informace, že SŽDC už je taktéž poměrně daleko s instalací. Projekt, který máme založený, bude třeba konfrontovat se zkušenostmi vně mateřské společnosti a případně se jim přizpůsobit. V tuto chvíli nemám důvod zpochybňovat termín závazku.

ČD jsou největším vlastníkem historických železničních vozidel. Hodláte podporovat investice do oprav a udržení provozuschopnosti nostalgických vozidel?

Nostalgii považuji za jeden z nejlepších marketingových nástrojů, jak prezentovat ČD. Takže budu mít zájem na tom, aby se tato oblast našich aktivit rozvíjela.

Michal Kraus

Původním povoláním je učitel. Na začátku 90. let pracoval v Českém rozhlase a později se objevil i v jedné soukromé rozhlasové stanici. Po roce 1993 nastoupil do plzeňské Škodovky, kde působil mimo jiné jako vedoucí kanceláře generálního ředitele či personální ředitel. Od roku 2000, kdy společnost už vystupovala na trhu jako Škoda Holding, se stal členem představenstva. V roce 2002 začal pracovat u Českých aerolinií, a to v pozici viceprezidenta pro personalistiku. Od února 2004 až do letošního června byl ve vedení Plzeňských městských dopravních podniků. Od roku 2015 také vedl Sdružení dopravních podniků ČR (SDP).

 


Průměrné hodnocení (14 hlasů): 3.43

Další články této rubriky

Tomáš Mohr: Základem železnice jsou provozní zaměstnanciTomáš Mohr: Základem železnice jsou provozní zaměstnanci

15.1.2020 - Profese strojvedoucího má nezastupitelnou roli, protože bez nich vlaky jednoduše nevyjedou a systém základní dopravní obslužnosti bez železnice přestane fungovat. K důležitým složkám patří i dispečeři, kteří jsou nedílnou… »

Jiří Ješeta: Nejvýznamnějším regionálním dopravcem zůstávají ČDJiří Ješeta: Nejvýznamnějším regionálním dopravcem zůstaly ČD

18.12.2019 - Co kraj, to jiný svět. Tak by se dal shrnout stav po začátku platnosti nového jízdního řádu. Kraje mají rozdílné priority v rámci odbavení cestujících, v případě tarifů i co se týče vozidel. Někde budou regionální osobní… »

Martin Hurajčík: Věřím, že se Karlovy Vary Pendolina jednou dočkajíMartin Hurajčík: Věřím, že se Karlovy Vary Pendolina jednou dočkají

4.12.2019 - Stát má mít zájem na dobře fungujících a konkurenceschopných Českých drahách a soukromí dopravci by si neměli diktovat, kde jezdit chtějí a kde nikoliv. Tento názor zastává Martin Hurajčík, radní a náměstek hejtmanky… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika