Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Tomáš Netolický: Modernizace tratí přispějí k nárůstu cestujících

Tomáš Netolický: Modernizace tratí přispějí k nárůstu cestujících

22.9.2016 – autor: MARTIN HARÁK

Železnici v Pardubickém kraji čekají nezanedbatelné změny. Chystají se významné stavební akce za miliardy korun, které začnou během tří let. Zlepšit se má cestování z Pardubic do Chrudimi díky Ostřešanské spojce, o níž se mluví půl století, a dokončena má být i druhá kolej do sousedního Hradce Králové. O současnosti, ale hlavně o budoucnosti dopravy na Pardubicku jsme hovořili s ředitelem tamního Regionálního obchodního centra Českých drah Tomášem Netolickým.

Modernizace tratí přispějí k nárůstu cestujících

Jaký efekt bude mít dokončení těchto staveb v Pardubickém kraji pro cestující Českých drah?

Okolo roku 2019 by měla být zahájena rekonstrukce železničního uzlu Pardubice, v rámci které se zmodernizuje kolejiště stanice a navíc vybuduje nové páté nástupiště. Současně se připravuje zapojení Ostřešanské spojky. Součástí této stavby je i nová zastávka Pardubice centrum. Ta by měla vyrůst v prostoru mezi podjezdem v ulici 17. listopadu a podchodem ve Sladkovského ulici. Bude mít velmi výhodnou polohu díky blízkosti centra města, což určitě ocení většina našich cestujících. Proto se snažíme, aby nová destinace byla využitelná také pro ukončení vlaků ze směru Hradec Králové. V zastávce Pardubice centrum by mohly navíc „obracet“ vlaky vedené jednotkami Regio­Panter, které jsou nasazeny mezi oběma krajskými městy. Vlastní Ostřešanská spojka se začne budovat až později, tedy někdy po roce 2020. Tato stavba bude přínosná mimo jiné tím, že napojí významnou průmyslovou zónu se zásadním rozvojovým potenciálem na osobní železniční dopravu. Slibujeme si značný nárůst zájmu cestujících o regionální osobní vlaky. Budoucí provozní koncept na nové trati pak závisí hlavně na postoji objednatele, ale rádi bychom zde nasadili nové motorové jednotky s rychlostí alespoň 120 km/h a obnovili kdysi oblíbené spěšné vlaky do Hlinska v Čechách.

Když už jsme u vylepšení cestování po železnici tak veřejnost určitě pozorně sleduje, jak bude pokračovat zdvoukolejnění trati mezi dvěma významnými východočeskými městy – Pardubicemi a Hradcem Králové. V jakém časovém horizontu lze očekávat plný dvoukolejný provoz? O kolik minut se cesta urychlí?

I na této trati by se mělo pracovat zhruba v letech 2019 až 2021. Velkým přínosem bude zejména zdvoukolejnění mostu přes Labe mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Pardubice-Rosice nad Labem, který je nyní úzkým hrdlem. Lze očekávat, že spěšné vlaky by pak mohly trasu z Pardubic do Hradce Králové při využití rychlosti 160 km/h ujet odhadem za 12 až 13 minut.

Nedávno prošla rekonstrukcí také důležitá železniční spojnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem. Vlaky po trati nejezdily více než dva měsíce a nahradily je autobusy. Co se pro naše zákazníky změnilo?

Především se zlepšily podmínky pro nástup a výstup cestujících na zastávkách. Zdokonalí se rovněž dynamika jízdy, nicméně u zastávkových vlaků nebude úspora v jízdních dobách znatelná. Spěšné vlaky, pokud by zde Pardubickým krajem byly objednány, by vzdálenost mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem překonaly za zhruba jedenáct minut. Velkým přínosem bude připravovaná rekonstrukce stanice Letohrad, která by se měla realizovat zřejmě v roce 2018. V Letohradu bude vybudováno nové ostrovní nástupiště s bezpečným přístupem k vlakům pro cestující.

Pardubické Regionální obchodní centrum je pořadatelem řady historických jízd a vzpomínkových akcí. Jakou z nich považujete za nejdůležitější?

Od soboty 2. července se na koleje vrátily historické vlaky s názvem Králický Sněžník. V letošním roce spojují každou sobotu až do 17. září Českou Třebovou a Červený Potok na trati do Hanušovic. Návštěvníci si mohou vychutnat jízdu vlaky vedenými parními lokomotivami nebo spoji vedenými historickými motorovými vozy, které se každý za týden střídají. Stanice Červený Potok leží v srdci nádherné oblasti Králického Sněžníku a vlaky projíždí krajem, jež stojí za výlet. V květnu se naše historická vozidla podílela rovněž na velmi zdařilých oslavách 120. výročí trati Svitavy – Polička, parní vlak jsme o měsíc později vypravili také u příležitosti konání 10. ročníku akce Parní víkend u rosického Železničního musea. K dalším oblíbeným akcím s nádechem nostalgie patří bezesporu Regionální den železnice a tradiční Mikulášské jízdy parních vlaků na Letohradsku a Vysokomýtsku.

V jaké fázi se na Pardubicku v současnosti nachází dopravní integrace vlak – autobus – městská hromadná doprava?

Celou oblast Pardubického kraje nyní pokrývá integrovaný dopravní systém IREDO, který umožňuje cestování regionální veřejnou dopravou. A to jak vlakovou, tak autobusovou na území Pardubického a sousedního Královéhradeckého kraje, což je v rámci České republiky ojedinělý koncept. Cestující mají k dispozici výhodný společný tarif a k jeho plnému využití rovněž moderní elektronické karty. Zákazníci Českých drah bezesporu uvítali možnost nahrát si aplikace IREDO i na In-Kartu a opačně In-Kartu na čipovou kartu IREDO. Handicapem systému je absence možnosti použít integrovanou jízdenku také v prostředcích městské hromadné dopravy v obou krajských městech. Tento nedostatek by však měl eliminovat projekt řešený Dopravním podnikem města Pardubice. Počítá se s tím, že by v nedaleké budoucnosti měl zajistit novou, ještě přitažlivější podobu integrovaného dopravního systému.

Jakou formou spolupracujete se sousedními Regionálními obchodními centry a co z toho vyplývá pro cestující?

Spolupráci se sousedními partnerskými centry bych rozdělil do několika oblastí. Mám na mysli především soustavné předávání zkušeností napříč celým spektrem našich činností, jako je například integrovaný dopravní systém, obchodní jednání, poznatky z kontrolní činnosti nebo zvyšování kvality. Spolupracujeme i v oblasti koordinování jízdních řádů a harmonizaci požadavků objednatelů a v neposlední řadě také zajišťujeme koncepční činnost třeba v oblastech modernizace vozidel a zkvalitňování služeb. Naším cílem je spokojený zákazník, a to jak cestující, jako uživatel námi poskytovaných služeb, tak i objednatel.

Tomáš Netolický

Po absolvování Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (Technologie a řízení dopravy) nastoupil v roce 2000 na Drážní úřad, odkud o rok později odešel k Českým drahám na úsek osobní dopravy na tehdejším pardubickém Obchodně provozním ředitelství, později Krajském centru osobní dopravy. Od října 2013 zastával funkci ředitele KCOD Pardubice, o rok později přešel v rámci organizační změny do současné funkce obchodního ředitele ROC Pardubice.


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 3.71

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika