Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Hana Dluhošová: Jsme připraveni začít nakupovat nové vlaky

Hana Dluhošová: Jsme připraveni začít nakupovat nové vlaky

21.11.2017 – autor: JOSEF HOLEK foto: ROMAN KAPOUN

České dráhy jsou připraveny v případě úspěchu v soutěžích na provoz dálkové i regionální dopravy pořídit desítky nových osobních vozů i elektrických a motorových jednotek. Nová železniční vozidla bude národní dopravce formou veřejných zakázek poptávat u mnoha výrobců. V rozhovoru pro Železničáře to potvrdila ředitelka odboru investic ČD Hana Dluhošová, která vede tento odbor již déle než 10 let.

Hana Dluhošová: Jsme připraveni začít nakupovat nové vlaky

Celé léto jste pracovala na vyhodnocení požadavků na železniční kolejová vozidla od objednatelů. Jsou jejich požadavky na nová vozidla ufinancovatelné?

Veškeré požadavky objednatelů jsme nejprve sečetli a promítli do potřeby investic a vzešla nám opravdu velmi vysoká cifra, která by byla pro společnost neakceptovatelná. Následně jsme všechny tyto požadavky na vozidla přehodnotili a podrobili investičním analýzám, díky tomu jsme se dostali na reálnější čísla a na základě toho byl zaktualizován plán investic pro obnovu vozového parku Českých drah na budoucích 10 let. V této souvislosti byla rovněž zahájena příprava veřejných zakázek na dodávky těchto vozidel. Lze říci, že jsme připraveni začít nakupovat nové vlaky.  

Která položka vám vyšla jako prioritní?

Nelze jednoznačně říct, která položka vyšla jako prioritní. Těchto položek je několik a vychází právě z požadavků objednatelů. Objednatelem osobní dálkové dopravy je ministerstvo dopravy a objednatelem osobní regionální dopravy jsou jednotlivé kraje. Nejprve k dálkové dopravě. Resort zveřejnil dvě notifikace s přímým zadáním na určité linky a další tři notifikace na nabídková řízení na dopravní obslužnost. Pro tyto notifikace máme nyní předpřipravené k vyhlášení dvě veřejné zakázky, a to formou rámcových dohod. Jedna je na dodávku až devadesáti nových osobních vozů pro mezinárodní dopravu, kdy se jedná o projekt přímého zadání. Druhá zakázka je na dodávky až jedenatřiceti elektrických jednotek, respektive jejich dvou typů, právě pro jedno z vyhlášených nabídkových řízení. Neuspějeme-li v nabídkovém řízení, jednotky nebudeme muset nakoupit. To nám zaručuje cesta oněch rámcových dohod. V případě, že budeme úspěšní, můžeme na základě těchto rámcových dohod uzavírat kupní smlouvy na konkrétní počty vozidel s vysoutěženým dodavatelem.

Máte představu, kdo by mohl nová vozidla nabídnout?

Obě zakázky mají hodnotu několika miliard. Očekáváme, že se přihlásí opravdu všichni velcí výrobci železničních vozidel.

Z jakých zdrojů pak chcete čerpat peníze na nákupy veškeré techniky?

K financování investic vedle vlastních zdrojů využívají České dráhy další formy financování, například emise dluhopisů, bankovní úvěry a dotační tituly. Co se týče vozů pro dálkovou dopravu, nastavení Operačního programu doprava II (OPD II) neumožňuje na ně využít dotaci.

Co budete chtít naopak financovat z programu OPD II?

Tímto se dostáváme k regionální dopravě. Ministerstvo dopravy vyhlásilo první dotační výzvu ve výši 7,7 miliardy korun. My jsme si toto číslo vyhodnotili ve spolupráci s kraji a nová vozidla pro kraje budeme chtít financovat právě z onoho OPD II. Tenhle program umožňuje ufinancovat až 85 procent pořizovací ceny. V regionální dopravě ve vazbě na možnosti financování z OPD II máme připraveny čtyři veřejné zakázky na rámcové dohody a jednu veřejnou zakázku přímo na kupní smlouvu. Čtveřice veřejných zakázek se týká nákupu elektrických a motorových jednotek. Kupní smlouva by měla pokrýt dotační projekt pro Moravskoslezský kraj, který požaduje pět nových push-pull souprav. V případě úspěšné realizace těchto projektů České dráhy zaplatí zbylých 15 procent pořizovací ceny.

Kraje však mají požadavky, které přesahují částku 7,7 miliardy korun. Jak to chcete řešit?

Víme o všech požadavcích krajů a máme připravený plán. Pokud se to podaří a ministerstvo dopravy by vyjednalo financování v rámci dalších výzev OPD II v příštím roce (ministerstvo již tuto možnost avizovalo, pozn. red.), bude připraveno dalších až 10,8 miliardy korun. Máme pro tento případ zmapován terén, víme, které jednotky a která vozidla by kraje požadovaly, a budeme opět připraveni je nakupovat.

Jsou si České dráhy schopny novou techniku samy servisovat, anebo bude servis už součástí dodávky vozidel?

Předmětem veřejných zakázek je nejen dodávka nových vozidel včetně technické dokumentace a příslušných povolení k jejich provozování, ale jsou požadovány i dodávky servisních dílů, náhradních dílů a konstrukčních celků výměnného systému. V maximální možné míře využijeme posléze vlastních servisních kapacit.

Kdy můžeme očekávat vyhlášení tendrů na dodávky nových vozidel?

Právě jsme obdrželi veškeré souhlasy statutárních orgánů na všechny zakázky, ať už formou rámcových dohod anebo kupních smluv, takže vše bychom rádi vyhlásili do konce roku. Pokud se vše podaří, veškerá jednání bychom chtěli uzavřít do podzimu příštího roku.

Budete chtít na pořízení nové techniky využít i leasing tak, jak je to u lokomotiv Vectron?

V případě, že to bude výhodnější pro České dráhy oproti ostatním možnostem externího financování, uvažujeme i o této možnosti, zejména u hnacích vozidel pro dálkovou dopravu. Obecně máme hnacích vozidel nedostatek a budeme je v budoucnu potřebovat.

Co se staršími vozidly? Je ještě výhodné do nich investovat?

V některých případech rozhodně ano. Nyní probíhají modernizace jednotek Pendolino nebo vozů dříve odkoupených od ÖBB a je připravena modernizace dalších devětasedmdesáti vozů. Bude provedena celková revitalizace interiéru vozů, nová bude klimatizace, centrální zdroj energie, elektronický informační a rezervační systém, wi-fi a další. Jedná se především o vozy 1. a 2. třídy a modernizace těchto vozů by se měla uskutečnit během tří let.

Není tajemstvím, že národní dopravce řeší různá úsporná opatření. Projeví se i na výši investic?

Na investicích do kolejových vozidel se to de facto neprojeví. Naší snahou ale je vždy mít možnost jednat o ceně, vybraných technických vlastnostech a dalších podmínkách tak, aby i následné opravárenství bylo cenově snesitelné.

Tempo vašeho odboru je vysoké. Dokážete po práci ještě relaxovat?

Stěžejním faktorem mé práce je výsledek. Jsou chvíle, kdy to opravdu není jednoduché, trvá to dlouho, ale přesto vše běží v rychlém tempu, musíte zdolávat různé překážky, ale když potom přijdu na jakékoli nádraží v České republice a vidím naše nové a moderní vlaky, tak okamžitě zapomenu na to, kolik úsilí to stálo, a naopak mám radost z toho, co se v posledních letech podařilo. A jsem hrdá na to, že u této obnovy již několik let mohu být a podílet se na ní. A relaxovat i při tom všem ještě umím (smích).   

HANA DLUHOŠOVÁ

Pochází z Bohumína, kde vystudovala gymnázium a poté získala inženýrský diplom na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pro České dráhy pracuje už od roku 1994. V rámci společnosti působila nejprve na Technické ústředně dopravní cesty, rok byla tiskovou mluvčí Českých drah a poté pracovala na vedoucích pozicích odborů, nejprve majetkového podnikání, poté správního. V roce 2005 se stala ředitelkou Správy rekreačního a domovního majetku Praha. Ředitelkou odboru investic je od roku 2006. Při práci vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získala titul MBA v rámci programu MBA Senior Executive na BIBS v Praze. Jejími koníčky jsou cestování, golf, lyžování a jízda na kole.


Průměrné hodnocení (26 hlasů): 3.12

Další články této rubriky

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

Jan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně staloJan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně stalo

23.1.2024 - O pracovní setkání se zaměstnanci Drážní inspekce patrně nikdo z provozu příliš nestojí – děje se tak totiž u mimořádných událostí či v jejich důsledku. Pro bezpečnost na dráze je však jejich práce nezbytná, na základě… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika