Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Jan Bitter: Firemní vzdělávání šité pro strojvedoucí i manažery

Jan Bitter: Firemní vzdělávání šité pro strojvedoucí i manažery

28.6.2012 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

Když se řekne školení, nejčastěji vás asi napadne rozšiřování jazykových nebo IT dovedností. V nabídce Dopravního vzdělávacího institutu ale mají daleko pestřejší možnosti, jak si zvýšit pracovní kvalifikaci, a to od svářečských kurzů po semináře týmové práce, asertivity, kreativity nebo schopnosti sebereflexe. Přihlášky na jazykové vzdělávání si můžete podat právě teď.

Jan Bitter: Firemní vzdělávání šité pro strojvedoucí i manažery

Jako dceřiná společnost Českých drah se Dopravní vzdělávací institut věnuje především vzdělávání drážních zaměstnanců. První v republice například získal akreditaci pro výuku strojvedoucích ve svém středisku v České Třebové. Nebrání se ale ani zákazníkům z veřejné či soukromé sféry a využívá i veřejné zdroje k financování vlastních projektů. O aktuálních aktivitách DVI jsme si povídali s generálním ředitelem Janem Bitterem.

Koho kromě zaměstnanců Českých drah a Správy železniční dopravní cesty vlastně DVI školí?

Vedle další významné dceřiné společnosti ČD Cargo to jsou pracovníci firem AWT, VIAMONT, EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, EŽ Praha, Skanska, Metrostav nebo třeba Dopravního podniku hlavního města Prahy. Ale školili jsme i vedoucí odborů ostravského magistrátu. 

Využíváte k vaší činnosti i veřejných grantů?

Podařilo se nám získat grant například na kurz komunikačních dovedností pro PAPCEL. Dnes máme podané dva projekty, přičemž jeden z nich již byl schválen radou Středočeského kraje. Obecně se snažíme využít externích zdrojů a je-li podána výzva týkající se vzdělávání v našem oboru, ihned na ni reagujeme. 

Populárním typem vzdělávání je dnes výuka elektronickou formou, kterou může každý absolvovat z pohodlí domova. Jak je to u DVI?

Systém e-learning je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy i k řízení studia. Vede posluchače k aktivnímu zapojení se do výuky a předkládá látku v přesně stanovených celcích. Úspěšnost výuky lze ověřit ihned kontrolními otázkami k jednotlivým kapitolám nebo testem k celému kurzu – vše je vysoce variabilní a závisí na nastavení dle požadavků zákazníka. Hlavní výhodou pro uživatele je možnost časové flexibility. Výsledek procesu rovněž není tak závislý na kompetencích jednotlivých lektorů a hodnocení je do vysoké míry objektivizováno. 

Jak si můžeme vyzkoušet vzorové elektronické lekce e-learningu?

Stačí si najít webovou stránku itutor.dvi.cz, zadat do polí identifikace a heslo „test“ a kliknout na tlačítko Přihlásit. E-learning však nelze využít k veškerému vzdělávání a prezenční forma výuky s přítomností lektora je čas­to nezastupitelná. Dopravní vzdělávací institut rovněž využívá kombinovanou formu výuky – využití klasické formy školení s lektorem na učebně v kombinaci s elektronickými lekcemi. Výhodou je, že se student může k probrané látce kdykoli a kdekoli vrátit na svém počítači. 

Asi každý má povědomí o tom, co jsou vstupní školení pro zaměstnance či jazykové kurzy. Ale co si máme představit pod školením takzvaných měkkých dovedností?

Měkké dovednosti neboli soft skills jsou vlastnosti, které mnohdy nejde dost dobře pojmenovat. Patří mezi ně například interpersonální komunikace, schopnost asertivního chování, kreativita, organizační dovednosti, schopnosti týmové práce, výkonnost, analytické a komplexní myšlení, schopnost řešení konfliktů, umění myslet podnikatelsky a také schopnost sebereflexe. Do určité míry jsou nám tyto schopnosti naděleny do vínku. Dobrá zpráva je, že na jejich rozvíjení může každý z nás pracovat a naše kurzy měkkých dovedností se tyto vlastnosti snaží prohloubit a podpořit. Jsou určeny jak zaměstnancům na středních a vyšších manažerských funkcích, pro informatiky či kreativce, tak pro provozní zaměstnance a obchodníky. 

Která školení měkkých dovedností byste vzpomenul konkrétně?

Školili jsme například základy Projektového řízení pro ČD a pro ČD Cargo, od roku 2011 Kurz supervizora, jenž byl vypisován dvakrát ročně. Zhruba tři stovky lidí ve 25 skupinách, hlavně vedoucí pracovníci VDOD, KCOD, revizoři a komandující stanic, prošly školením nazvaným Komunikace změny, kde probíhaly i aktivity směřující k budování a podpoře týmu. Pak následoval zatím největší kurz měkkých dovedností pro informátory a pokladníky ČD, který začal loni v ostravském regionu a postupně probíhá v působnosti všech KCOD. Ve spolupráci s odbory 10 a 16 GŘ ČD se v něm zaměstnanci připravují na různé modelové situace. Proškoleno už bylo zhruba 800 lidí, dalších 800 na kurz čeká. 

Jaká další školení budete nabízet?

Jsme schopni zorganizovat prakticky jakýkoli kurz, kde primárně využíváme našich lektorů. Pro úzce specializované kurzy pak samozřejmě spolupracujeme s řadou expertů z různých oborů. Můžeme nabídnout například kurzy kreativních technik, základy zadávacího řízení podle zákona č. 137 o veřejných zakázkách, koučování, kurzy pro projektové manažery zabývající se financováním z fondů EU a mnoho dalších. Těžiště je ale samozřejmě v železničním vzdělávání, často obohaceném i o ne zcela běžné kurzy, jako je třeba placení platebními kartami s využitím terminálů POS nebo školení o padělcích jízdních dokladů. 

Součástí DVI je i svářečská škola v České Třebové...

Pro ni se nám podařilo získat podporu z Regionálního operačního programu EU. Má bohatou historii, byla založena už roku 1953 pro tehdejší opravny železničních vozidel. V současné době patří mezi největší svářečské školy v České republice, je zapojena do systému výuky svářečů řízené Českou svářečskou společností ANB. Škola nabízí veškeré svařovací kurzy, ale i poradenskou činnost, certifikaci firem ve svařování a drobnou opravárenskou činnost i novou výrobu. 

Ale v České Třebové nemáte jen svářečskou školu...

V tomto tradičně železničářském městě je i naše chlouba – Dopravní vzdělávací středisko, které je vybaveno jak moderními učebnami s potřebnou didaktickou technikou, tak pěknými prostorami pro ubytování posluchačů a odpočinek.

Kde ještě mohou zaměstnanci Skupiny ČD využít služeb DVI?

Je to hlavně při jazykovém vzdělávání. Ne všichni zaměstnanci ČD a ČD Cargo vědí, že mají možnost přihlásit se na výuku angličtiny, němčiny či ruštiny. Tyto kurzy jsou přístupné všem přihlášeným zaměstnancům a probíhají v jednotlivých regionech ve skupinách pro různou úroveň dosažených znalostí. Právě nyní probíhá přihlašování na příští školní rok. Finanční spoluúčast zaměstnance na ceně kurzu se přitom pohybuje podle pozice od dvaceti do padesáti procent. Zaměstnancům, kteří potřebují cizí jazyk pro výkon své profese, hradí kurzy plně zaměstnavatel. Přihlásit se lze do 31. července. Stačí vyplnit elektronický formulář, který je k dispozici na intranetových stránkách Odboru personálního.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.67

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika