Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Eva Medunová: Práce našeho personálu se výrazně zlepšila

Eva Medunová: Práce našeho personálu se výrazně zlepšila

20.2.2019 – autor: MARTIN HARÁK

Hned tři kraje – Pardubický, Královéhradecký a Liberecký – má ve své působnosti manažerka Regionálního pracoviště Zákaznického personálu (ZAP) v Pardubicích Eva Medunová. Se svým týmem spolupracovníků musí řešit nejrůznější úkoly jak v regionální, tak v dálkové vozbě, která má v každém regionu vlastní specifika. Nejde jen o vlakový doprovod, ale pochopitelně také o osobní pokladníky, vlakové revizory a další neméně důležité zaměstnance Českých drah.

Eva Medunová: Práce našeho personálu se výrazně zlepšila

Regionální pracoviště Pardubice je specifické tím, že má působnosti hned ve třech krajích. Pozorujete nějakou rozdílnost regionů?

Zcela určitě ano! Charakter regionální, ale i dálkové dopravy vlaků národního dopravce je v každém kraji velmi rozdílný a každá oblast má svá specifika. U dálkových vlaků zajišťujeme doprovod ve směru na Ústí nad Labem, ale také na páteřní trase z Liberce do Pardubic. Liberecko je charakteristické svými jednokolejkami s výhradně motorovou trakcí. Například v oblasti kolem Máchova jezera se v letním období každoročně mnohonásobí počet výletníků, pro které musíme zajistit odpovídající služby. Doprava ve Frýdlantském výběžku a na trati Liberec – Harrachov je zajištěna moderními nízkopodlažními motorovými vozy, výrazná hustota spojů odpovídá významu železniční dopravy v této oblasti. Náš vlakový personál zajíždí až do polské Szklarske Poręby, což s sebou přináší pro naše zaměstnance z tanvaldského střediska vlakových čet znalost poměrně složitých polských tarifů a částečnou znalost polského jazyka. Tamní tým vše zvládá na jedničku a jsem velmi ráda, že zejména díky jim můžeme cestujícím poskytnout na této přeshraniční trati vysoce kvalitní servis.

Páteřní doprava Královéhradecka se odehrává na trati z Prahy přes Hradec Králové do Trutnova. V letošním jízdním řádu máme dokonce možnost podívat se po letech až do koncové stanice Svoboda nad Úpou v podhůří Krkonoš. V rychlících z Prahy do Hradce Králové navíc mohou naši zákazníci využívat oblíbenou službu ČD minibar. Regionální doprava v turisticky zajímavých oblastech Krkonoš a Podkrkonoší má také vysoký význam. V loňském roce jsme například zaznamenali výrazné navýšení počtu cestujících v oblasti Adršpašsko-Teplických skal, která má značný turistický potenciál. Z hlediska poptávky přepravy je rovněž významné spojení dvou největších východočeských měst – Hradce Králové a Pardubic. Tato dvě stotisícová města vzdálená od sebe pouhých dvacet kilometrů generují obrovskou poptávku po přepravě. Zde nás jen trochu omezuje kvalita infrastruktury, byť se i v tomto směru blýská na lepší časy díky postupnému zdvojkolejňování této trati. Nejvíce výkonů a tržeb je ale uskutečňováno na páteřní hlavní trati 010 z Prahy na Českou Třebovou a dále na Moravu. Tam už také velmi dobře víme, co znamená konkurence v železniční dopravě. Máme zde možnost srovnávat kvalitu poskytovaných služeb a také kvalitu personálu. Myslím, že se v tomto směru rozhodně nemáme za co stydět. 

Co vám v loňském roce udělalo radost?

Největší radost, a to nejen v loňském roce, mi dělá skutečnost, jaký pokrok jsme učinili v kvalitě práce našeho personálu. Potěší třeba nestranný názor člověka, který jel naposledy vlakem před několika lety, anebo člověka, který může srovnávat chování personálu v jiných zemích. Považuju za skvělé, že je ohromen profesionalitou a vystupováním našich zaměstnanců a také tím, jak velký krok jsme v tomto směru učinili. To vždy potěší, a hlavně to dodá energii do další práce a do překonávání dalších problémů, které jsou stejně jako všude i v naší práci.

Můžete přiblížit, co se povedlo?

V průběhu loňského roku jsme ve spolupráci s kolegy z Regionální správy majetku (RSM) Hradec Králové zřídili nové nocležny a zázemí pro vlakové čety v Chocni, Náchodě a Chrudimi, v závěru roku jsme zprovoznili rovněž nocležnu v Pardubicích. Ve všech případech jsme se stěhovali do budov Českých drah, tedy do „svého“. Můžeme tak zaměstnancům nabídnout kvalitní zázemí. Nezanedbatelné je i to, že přesunem do našich budov dochází k úspoře nájemného. Pracujeme ale i na rekonstrukcích a vylepšení stacionárních pracovišť. Většinou se jedná o obnovu mobiliáře, ale máme za sebou i rozsáhlejší akce. Asi nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce systému řízeného oběhu vzduchu v osobních pokladnách stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Tento složitý mechanismus v sobě zahrnuje klimatizaci, ale i topení v jednom. Pracoviště je velmi vytížené a po letech problémů s topením a větráním si rekonstrukci tohoto systému opravdu zasloužilo. Tohle všechno bychom nemohli realizovat bez podpory kolegů z královéhradeckého RSM, se kterými máme výbornou spolupráci. Za úspěch také považuji bezproblémový přechod do nového jízdního řádu v závěru loňského roku včetně zajištění služeb pro zákazníky v době vánočních svátků. Velké poděkování patří celému týmu, který se podílel na přípravě, zpracování a realizaci všech souvisejících opatření. Vážím si vzájemné spolupráce všech těchto lidí, a především provozních zaměstnanců.

A jaké máte plány pro letošní rok?

Určitě chceme pokračovat v budování a vylepšování zázemí pro naše zaměstnance. Pokud totiž po našich pracovnících požadujeme odpovědnou a kvalitní práci, musíme jim pro to také připravit odpovídající podmínky, a toho jsme si vědomi. Připravuje se rekonstrukce budovy ČD v Liberci, ve které by mělo být nové zázemí pro vlakový doprovod včetně pracoviště přídělu služby a nocležen. Tyto prostory bychom měli společně užívat s kolegy z ROC Liberec a CPS Praha, veškerý servis a zázemí tak bude pod jednou střechou. V letošním roce se rovněž připravují rekonstrukce některých pokladen a také vybavení pokladen klimatizačními jednotkami. Jako další zlepšení pro zákazníky vidím postupné vybavování našeho mobilního personálu terminály pro možnost platby platební kartou ve vlaku. Letos plánujeme rozšíření na všechny vlaky kategorie R a výše.    

Vaši kolegové z ostatních Regionálních pracovišť se zpravidla potýkají s nedostatkem provozních zaměstnanců. Chybí i u vás?

Ano, stejně jako většina společností v dnešní době, tak i my se potýkáme s poměrně vysokou fluktuací a s nedostatkem zaměstnanců. Hodně ale záleží na lokalitě. Jsou totiž oblasti, kde nám potenciální uchazeče více „odčerpávají“ velké nadnárodní průmyslové firmy. V současné době se nám, především na profesi vlakvedoucí osobních vlaků, připravuje na čtyřicet zájemců. Příprava je s ohledem na odbornou způsobilost poměrně náročná, průměrná doba přípravy je minimálně dva měsíce. Někteří zájemci ji ale nezvládnou, a tak z celkového počtu uchazečů jich úspěšně složí odbornou zkoušku zhruba jen dvě třetiny. Z vysokých nároků ale nemůžeme moc ustoupit. U těchto profesí se jedná o zaměstnance „první linie“ přicházející do styku se zákazníky a vytvářející první a rozhodující obraz služeb naší společnosti. Kvalita těchto zaměstnanců je tak u nás na prvním místě. V hledání zájemců nám pomáhají nejen náborové akce v médiích, ale rovněž spolupráce se středními odbornými školami. Především pak v České Třebové, kde pro nás studenti železniční průmyslovky pracují brigádně již při studiu a mnozí z nich, pokud nepokračují ve studiu na vysoké škole, k nám po maturitě nastupují do hlavního pracovního poměru. Tím získáváme nové mladé kolegy.

EVA MEDUNOVÁ

Po studiu na Střední průmyslové škole v České Třebové začala pracovat od roku 1981 jako výpravčí. Po rodičovské dovolené pracovala například jako komandující nebo dozorčí přepravy. V letech 2005 a 2006 byla vrchní přednostkou tehdejší uzlové železniční stanice Chrudim, od roku 2007 jako vedoucí RCVD Pardubice. V letech 2008 až 2014 působila jako náměstkyně ředitele KCOD Pardubice a od října 2014 doposud je manažerkou Regionálního pracoviště ZAP Pardubice.


Průměrné hodnocení (18 hlasů): 3

Další články této rubriky

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

Jan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně staloJan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně stalo

23.1.2024 - O pracovní setkání se zaměstnanci Drážní inspekce patrně nikdo z provozu příliš nestojí – děje se tak totiž u mimořádných událostí či v jejich důsledku. Pro bezpečnost na dráze je však jejich práce nezbytná, na základě… »

Jakub Goliáš: Je těžké plánovat obnovu vozidel, když není jasná elektrifikace tratíJakub Goliáš: Je těžké plánovat obnovu vozidel, když není jasná elektrifikace tratí

20.12.2023 - Středočeský kraj čekají v nejbližších letech v železniční dopravě velké věci. Z těch pozitivních například výrazná obnova vozového parku Českých drah, výzvou naopak bude nutnost vyrovnat se s některými infrastrukturními… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika