Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Dušan Ducho: Umíme efektivně snižovat provozní náklady

Dušan Ducho: Umíme efektivně snižovat provozní náklady

9.1.2019 – autor: MARTIN HARÁK

Regionální správa majetku Brno má ve správě nemovitosti v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji, na Vysočině a z části jeho působnost zasahuje také do Pardubického kraje. Brněnská správa vznikla v roce 2016 sloučením Regionálních správ majetku Olomouc a Brno s jedním sídlem v jihomoravské metropoli. O tom, jak a s jakými specifickými problémy se musí v Brně, ale nejen tam, vypořádat, jsme hovořili s ředitelem Regionální správy Dušanem Ducho.

Dušan Ducho: Umíme efektivně snižovat provozní náklady

Brněnské hlavní nádraží patří vedle pražského Masarykova nádraží pod správu národního dopravce. Jakým způsobem spravujete tento velký objekt, který je jedním z největších nádraží na Moravě?

Budova brněnského hlavního nádraží a přilehlých objektů je na základě smlouvy mezi Českými drahami a společností Brno new station development (BNSD) v dlouhodobém pronájmu. Objekty jsou však kompletně ve správě a evidenci RSM Brno. Jakékoliv návrhy oprav a změn projednáváme za účasti zástupců odboru Zařízení služeb Českých drah, pod který spadá evidence Brna hlavního nádraží. Musím zdůraznit, že konkrétně brněnská výpravní budova je památkově chráněný objekt pocházející z 19. století a jeho poslední velká rekonstrukce se uskutečnila koncem osmdesátých let minulého století. Památkově chráněná budova brněnského hlavního nádraží si zaslouží péči, a proto náš nájemce, společnost Brno new station development, zahájil již před deseti lety přípravy. Ty v příštích dvou letech vyvrcholí kompletní rekonstrukcí výpravní budovy.

Jak aktuální je rekonstrukce brněnského hlavního nádraží, které navíc od nového jízdního řádu 2019 slouží jen z části kvůli nepřetržité roční výluce železniční dopravy?

V současné době projednáváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení s názvem Revitalizace výpravní budovy železniční stanice Brno hlavní nádraží. Součástí dokumentace pro stavební povolení je celková změna osobních pokladen pro zaměstnance Zákaznického personálu Brno a všech prostorů pro cestující. Pokud půjde všechno podle plánu, mohly by se stavební práce zahájit již v roce 2020. V přípravě máme opravu odjezdové haly a zázemí osobních pokladen. Celkový postup je rozpracován na více etap, jež na sebe budou postupně navazovat. Bez provázanosti jednotlivých fází nelze připravit další postup prací. Zároveň se dokončují celkové opravy střech na hlavním nádraží. Stavební práce jsou vždy realizovány za odborného dohledu pracovníků Národního památkového ústavu Brno. Mimo tyto stavební akce se na hlavním nádraží uskutečňují i stavební akce jiných externích firem, a to pro Správu železniční dopravní cesty. Zahájena byla i stavební akce, která se prolíná s celkovou rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení celé uzlové stanice. Ta se dotkne i našich objektů, které nejsou využitelné pro potřebu Českých drah a budou v rámci rekonstrukce zabezpečovacího zařízení SŽDC odstraněny. Jedná se o mobilní buňky a šatny pro pracovníky zabezpečující provoz dráhy.

Brněnská Regionální správa majetku nemá v gesci jen tamní hlavní nádraží, ale celou řadu dalších objektů, a to hned v šesti krajích najednou, byť v Pardubickém zcela okrajově…

Tým mých šestašedesáti spolupracovníků, který zajišťuje zdárný chod celé správy, má opravdu velký záběr. Rozsah jejich působnosti je velmi specifický a složitý, co se týče jednotlivých krajů. Každý pracovník má přidělenou svou oblast, o kterou se stará a za niž plně odpovídá. Všichni jsou v permanentním kontaktu a navzájem si předávají podrobné informace a jsou připraveni na jakékoliv změny v rozsahu údržby, pronájmu, prodeje a také i demolici objektů Českých drah. Regionální správa majetku Brno má samostatné správcovské okrsky s určenými správci. V současnosti zde funguje sedm středisek, konkrétně v Brně, Ostravě, Olomouci, Břeclavi, Opavě, Starém Městě u Uherského Hradiště a Havlíčkově Brodě. V tomto ročním období dokončuje naše Správa velké opravy na majetku národního dopravce, který eviduje jako strategický. Tento majetek slouží výhradně pro potřeby organizačních jednotek Českých drah.

O jaký strategický majetek jde konkrétně?

Připravujeme stavební záměry na objekty, které budou určeny pro potřebu pracovníků Zákaznického personálu (ZAP) a Oblastního centra údržby (OCÚ) Východ. Zmínit mohu například budovu v Přerově, která by v případě realizace sloužila pro vlakový personál ZAP Olomouc, a objekt v Kroměříži, kde by nově opravené prostory mohli využívat pracovníci OCÚ Východ. Samozřejmě že nepřipravujeme jen stavební záměry, již v minulém roce jsme provedli i velkou opravu strategického objektu v Jihlavě. Přestěhováni tam byli zaměstnanci RSM Brno, OCÚ Východ a ROC Jihlava z prostoru železniční stanice Jihlava, která patří správci infrastruktury – organizaci SŽDC.

A co další majetek, jak s ním nakládáte?

Majetek, s nímž hospodaříme, dělíme dále na obchodní, zbytný a k demolici. Obchodní majetek slouží výhradně k pronájmu externím firmám. Jako příklad mohu uvést pronájem skladiště v Olomouci, kde se nám podařil uskutečnit pronájem s firmou na uskladnění potravin a nápojů. A v neposlední řadě máme na starosti i zbytný majetek, který není využitelný pro podnikatelské záměry Českých drah a je možné ho nabídnout k prodeji. Jako příklad lze uvést dlouhodobě nevyužitelnou budovu v Přerově, která v minulosti sloužila pro Českou poštu, proto došlo k samotnému prodeji formou výběrového řízení. A na konec musíme sledovat i objekty určené k demolici, které jsou v neutěšeném stavu a byly v minulosti převedeny ze státní organizace České dráhy do současné „akciovky“. Jedná se o některé objekty v Ostravě, jako jsou třeba dílny bývalé báňské dráhy.

Jak realizujete opravy svěřených objektů? Přece jen máte stovky budov, které slouží k rozmanitým účelům…

Všechny opravy samozřejmě konzultujeme s ostatními jednotkami Českých drah. Častá společná komunikace mezi ZAP a OCÚ a OCP je pro nás velkým přínosem, protože se informujeme vzájemně o volných prostorech v našich objektech, což je velkým přínosem pro celou skupinu společnosti České dráhy. Abych to konkrétně přiblížil, tak díky permanentní diskuzi umíme efektivně snižovat provozní náklady, jako je vytápění, spotřeba energie, voda či elektrická energie. Uvolněné objekty navíc nabízíme, pokud nejsou využitelné pro České dráhy, externím firmám.

A daří se vám objekty pronajímat?

V naší svěřené oblasti se v posledním období daří objekty pronajímat velmi dobře a výhodně. Je to dáno i tím, že využití objektu je možné přizpůsobit jak železniční dopravě, tak třeba i silniční. Současný trend je přepravovat zboží po silniční komunikaci s překládkou na železnici a máme výhodu v tom, že většina našich objektů se nachází v centrech města. Jedná se třeba o objekty skladiště v Olomouci, kde ukončujeme jednání o dlouhodobém pronájmu. Samozřejmě máme i takové budovy, které jsou pro naši firmu nevyužitelné, a to jak po stránce provozní, tak i po stránce pronájmu. Pokud se takový objekt vyskytne, nabízíme ho k prodeji cizím zájemcům. Až teprve pak přichází na řadu případná demolice. Samotné vyřizování povolení k demolici je velmi složité, jelikož se na většině objektů nachází střešní krytina z azbestu, kterou je nutné ekologicky likvidovat. A vlastní příprava k vyřízení povolení zabere mnoho pracovního času. Pro tyto úkony máme technické oddělení, které zajistí vše potřebné, jako je dokumentace a vyjádření orgánů státní správy a v neposlední řadě i závazné stanovisko hygieny a odboru životního prostředí.

DUŠAN DUCHO

Po absolvování středního odborného učiliště a střední průmyslové školy strojní ve Vyškově začal v roce 1988 pracovat jako mistr Stavebního oddílu u Drahstavu Břeclav. Po roce 1992 pracoval v soukromém sektoru. V říjnu 1994 nastoupil zpět k ČD na Správu dopravní cesty Přerov jako provozní technik a v letech 2000 až 2007 vykonával funkci hlavního stavbyvedoucího. Poté vystudoval obor evropského hospodářského práva na Univerzitě J. A. Komenského a po vzniku Regionálních správ majetku vykonával funkci vedoucího provozního oddělení v RSM Olomouc, později se stal náměstkem ředitelů RSM Olomouc a RSM Brno. Od června 2018 je ředitelem RSM Brno.


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 4.4

Další články této rubriky

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

Jan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně staloJan Kučera: Netrestáme, jen chceme přijít na to, co se skutečně stalo

23.1.2024 - O pracovní setkání se zaměstnanci Drážní inspekce patrně nikdo z provozu příliš nestojí – děje se tak totiž u mimořádných událostí či v jejich důsledku. Pro bezpečnost na dráze je však jejich práce nezbytná, na základě… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika