Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Aneta Miklášová: Od příběhů železničářů se nelze lehce odpoutat

Aneta Miklášová: Od příběhů železničářů se nelze lehce odpoutat

21.4.2021 – autor: JOSEF HOLEK, PETR SLONEK

Pomoc potřebným, ať už lidem či zvířatům. To jsou slova, která se člence správní rady a autorce názvu Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM (NFŽS) Anetě Miklášové vybaví při otázce, co pro ni znamená slovo charita. Myšlenka na založení fondu ji nadchla a spolu s kolegy se dnes může pochlubit tím, že jeho prostřednictvím už byly vyplaceny zhruba čtyři miliony korun pro železničáře, kteří potřebují pomoc. Konto na transparentním účtu navíc stále roste a přispět může každý.

Aneta Miklášová: Od příběhů železničářů se nelze lehce odpoutat

Nadační fond funguje relativně krátce, založen byl teprve loni v červnu. Co bylo hlavním impulzem k jeho vzniku? Kdo s touto myšlenkou přišel?
Na základě úkolu pana Bednárika, tehdy předsedy představenstva ČD Cargo, měla být nalezena cesta efektivní pomoci zaměstnancům, přičemž při hledání nejvhodnějšího řešení bylo nutné prověřit také daňové dopady. Pánové Robert Heděnec, finanční ředitel ČD Cargo, a Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního ČD Cargo, předložili jako nejvhodnější variantu založení nadačního fondu.


Jak jste se do celého procesu zapojila vy osobně?
Jakožto tajemník představenstva ČD Cargo jsem byla přímo u zrodu nadačního fondu. Myšlenka jeho zřízení mě nadchla, na základě vlastní iniciativy jsem se proto zapojila do jeho vzniku. Každé napsané slovo, každý nápad, který se zrealizoval, byl pro mě impulzem a odměnou. Jsem sice právník, ale nedělala jsem jen právní věci. Pomáhala jsem vlastně budovat NFŽS od jeho základu. Těšily mě, a stále těší, úplné maličkosti, například že vedení obou hlavních společností, tedy Českých drah a ČD Cargo, schválila název nadačního fondu, který jsem vymyslela. Nadační fond vnímám jako své dítě. Každopádně nechci, aby to vyznělo, že jsem vše dělala či dělám sama, to v žádném případě. Na chodu nadačního fondu se podílí více lidí, bez nichž by nemohl fungovat. Tímto děkuji Lence Voplatkové, Lucii Swaczynové, Evě Raškové, Ľuboši Svetkovskému, Petrovi Hanzlíčkovi, Mirce Růžičkové, Michalu Rohovi a Ivaně Zelenkové, kteří se fondu rovněž intenzivně věnují. Také chci poděkovat všem členům správní rady a dozorčí rady, kteří projevují své silné empatické vnímání. Když to shrnu, jsme drážní parta, která se snaží zajistit, aby kolegům od železnice či jejich rodinám, kteří se ocitli v těžkých chvílích, byla nabídnuta pomocná ruka.

Je NFŽS koncipován podle jiného projektu, například zahraničního?
Ne, to opravdu není. Pokud existuje v zahraničí podobná právnická osoba, její podoba je čistě náhodná. Nyní vážně. Snažili jsme se nadační fond vybudovat tak, aby maximálně vyhovoval účelům, pro něž byl založen. Podobnost z hlediska směru pomoci jsme nikde nehledali, nebyl pro to ani důvod. Neinspirovali jsme se ani v České republice, jelikož tady žádný nadační fond, který by podporoval železničáře, neexistuje. NFŽS je tedy v ČR z hlediska účelu jediný svého druhu.

Kolik se v něm od té doby podařilo shromáždit prostředků a jaká je aktuální výše financí na účtu?
Poměrně vysoká. Na konci loňského roku bylo na transparentním sbírkovém účtu vybráno celkem 21,2 milionu korun. Když nepočítám budoucí splátky, které budou potřebným v nadcházejících letech ještě vyplaceny, tak v roce 2020 jsme vyplatili 2,09 milionu korun. Aktuálně se na transparentním účtu nachází více než 19 milionů. NFŽS pomáhá formou jednorázové výplaty i rozložením nadačního příspěvku do více splátek. Například v případě podpory rodiny, kde zůstali sirotci či polosirotci, chceme zajistit dlouhodobou pomoc právě prostřednictvím splátek. Vyplacením nadačního příspěvku nezaniká právo obdarovaného se opětovně na nadační fond obrátit. Životní cesty jsou nevyzpytatelné a nadační fond je si toho vědom.

Přispívají jen mateřské ČD a ČD Cargo, anebo i ostatní dceřinky, případně samotní zaměstnanci Skupiny ČD?
Pomoc je neuvěřitelná a moc za ni děkujeme. Svými příspěvky se na dobré věci podílí kolegové ze Skupiny ČD i společnosti ze Skupiny ČD. Samozřejmě nedokážu identifikovat všechny dárce, ale věřím, že pomáhají i ostatní kolegové či železniční nadšenci. Držíme všichni při sobě.

Jak mohou dárci co nejjednodušeji přispět?
Pomáhat může každý zasláním finanční částky v jakékoliv výši na transparentní účet 2402887002/5500. K zaslání finanční pomoci lze využít QR kód, který mimo jiné je k nalezení také na našich webových stránkách www.zeleznicesrdcem.cz.

Jak fond funguje a co všechno musíte při jeho chodu zajišťovat?
Nadační fond nemá žádné zaměstnance. Prakticky na jeho chodu se kromě již zmíněných kolegů podílí i ostatní pracovníci z ČD Cargo a ČD. Jde o jejich dobrovolnou a bezplatnou činnost. Věřím, že kolegové to cítí podobně jako já, a tedy že práce pro NFŽS nás naplňuje svou podstatou a cílem. Ten pocit, kdy víte, že jste pomohli například malým dětem, které přišly o otce strojvedoucího, jejich osobním volnočasovým radostem či vzdělání, nebo když vidíte, že částka pomohla kolegovi, který přišel o končetinu, k lepší protéze nebo vozíku, je prostě k nezaplacení.
Nadační fond spravuje došlé žádosti o nadační příspěvek, zajišťuje komunikaci s žadateli, vyhotovování smluv, přípravu materiálů pro orgány nadačního fondu. Má na starosti i správu plateb nadačních příspěvků, vyúčtování, marketingové a propagační činnosti. Samotné náklady nadačního fondu pak nehradí fond sám, ale na základě dohody svých zřizovatelů, tedy ČD a ČD Cargo, jsou placeny právě jeho zřizovateli.

Jedním z prvních, komu fond finančně přispěl, byl strojvůdce vážně zraněný při červencové nehodě v Perninku. Kdo další se také dočkal příspěvku od fondu? Podle jakého klíče peníze rozdělujete?
To je pravda. První pomoc směřovala zraněným kolegům z mimořádné události v Perninku a v Českém Brodě. Zraněni byli také vlakvedoucí, jeden z nich navíc přišel o dolní končetinu. Pomoc putovala i k rodině strojvedoucího zesnulého při nehodě v Českém Brodě. Byla to první pomoc z čerstvě vzniklého nadačního fondu a současně to bylo pro nás první setkání s plněním jeho účelu. Tady jsme si potvrdili, že NFŽS má opravdu smysl. Od té doby nadační fond pomohl dalším železničářům a jejich rodinám, například kolegovi posunovači, který při nehodě přišel o horní končetinu, nebo manželce a polosirotkům po vedoucím posunu, jenž zahynul při pohybu v kolejišti. Aktuálně řešíme další žádosti o příspěvek.

Máte nějakou metodiku pro určení výše příspěvku?
Samozřejmě. Je založená na bodovém hodnocení. Hodnotí se například délka léčby, následky, věk nebo také, zda žadatel pečuje o děti či jinou osobu. Nelze však vytvořit metodiku tak, aby obsáhla všechny situace, přece jen každý případ je jiný a jedinečný. Proto má správní rada možnost se od metodiky odchýlit.

Jaká částka z nadačního fondu byla doposud určena na pomoc železničářům či jejich rodinám?
Od jeho vzniku, tedy od poloviny roku 2020, jsme rozdělili téměř čtyři miliony korun včetně dlouhodobé pomoci.

Na co obdarovaní peníze nejčastěji použijí? Na následnou rehabilitaci po zranění či pořízení zdravotních pomůcek nehrazených pojišťovnou?
Ano, odpověděli jste si. Pojišťovny hradí například protetické pomůcky, ale třeba mnozí již netuší, že těchto pomůcek je více druhů, a pokud chce člověk získat lepší protézu, tak mnohdy ji pojišťovna odmítá uhradit. Nadační příspěvky slouží na náhradu i dalších pomůcek, které tělesně postiženému zjednoduší jeho každodenní život. U rodin s dětmi podporujeme volnočasové aktivity dětí, například kroužky, tábory a jejich vzdělání včetně školních potřeb. Samozřejmě tento výčet není konečný a záleží na každém jednotlivém případu a individuální potřebě.

Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Jak lze fungování fondu a rychlost při rozhodování o poskytnutí pomoci ještě vylepšit?
Vždy a všude je co zlepšovat. Nadační fond existuje zhruba tři čtvrtě roku a pořád se učíme. To, co umíme na ČD či ČD Cargo, aplikujeme na nadační fond, přičemž chceme být maximálně flexibilní. Ideální by bylo, kdyby šly některé činnosti zautomatizovat za nulové náklady. O nadačních příspěvcích rozhoduje pouze správní rada, přičemž se je snažíme řešit neprodleně.

Oslovujete aktivně ke spolupráci i další subjekty, například úřady či další firmy z oboru?
Snažíme se, aby o nadačním fondu vědělo co nejvíce osob, tedy nejen občanů, ale také právnických osob. Domnívám se, že si nadační fond musí ještě všichni, jak se říká, osahat. Jsem v tomto optimista a věřím, že se do pomoci zapojí více společností, například i formou pravidelných plateb.

Který případ vás nejvíce lidsky zasáhl?
Řeknu vám, že životní příběhy, s nimiž se setkáváme, jsou opravdu silné a vždy ve vás něco zanechají. Nelze se od nich zcela odpoutat. Někteří, kterým jsme pomohli, nám poskytli zpětnou vazbu, například zasláním dopisu a pak pohlednice k Vánocům se svou fotkou, nebo zasláním fotografie s novou protézou a úsměvem na tváři. Je neskutečně inspirativní vidět tuto chuť do života, a navíc s vědomím, že jste tomu trošičku pomohli. Pak si řeknete, že problémy, které aktuálně řešíte, jsou skutečně pomíjivé.

Jaké jsou plány fondu do budoucna a kam by měl směřovat v následujících letech?
Myslím si, že NFŽS jede po správné koleji a měl by na ní nadále zůstat. Přeji mu, aby nadační fond pomohl co nejvíc potřebným železničářům a jejich rodinám. Plán je tedy jasný – plnou parou pomáhat.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika