Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Zajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

Zajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

26.5.2023

Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, staví svoji budoucnost na čtyřech strategických pilířích – interoperabilitě, expanzi do zahraničí, intermodalitě a společenské odpovědnosti. Všechny tyto pilíře jsou navzájem propojené, což je zřetelné zvláště u prvních dvou. Bez dostatečného počtu interoperabilních lokomotiv by totiž expanze do zahraničí nebyla možná.

Zajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

Zatímco v roce 2020 jsme v zahraničí převezli přibližně 4 miliony tun zboží, v loňském roce jsme se dostali na úctyhodné číslo 10 milionů tun. Investice do nákupu nových lokomotiv se tak rychle projevují v nárůstu přeprav i tržeb. ČD Cargo věnuje obnově lokomotivního parku velkou pozornost. Smlouva na nákup prvních pěti Vectronů byla se společností Siemens Česká republika podepsána v dubnu 2016 a dnes provozujeme již 12 lokomotiv řady 383. Další interoperabilní lokomotivy řady 388 dodala firma Bombardier (nyní Alstom). Konkrétně se jedná o 16 strojů typu TRAXX MS3.

Lokomotivy řady 393
V březnu letošního roku se lokomotivní park ČD Cargo rozrostl o dva Vectrony AC s pomocným dieselovým motorem (DPM), které jsou kombinací elektrické a dieselové lokomotivy. Stroje řady 393 jsou součástí modulární platformy X4 výrobce Siemens obsahující lokomotivy různého určení a systémů. Lokomotivy 393 jsou čtyřnápravové interoperabilní dvousystémové lokomotivy, které dokážou v tomto provedení jezdit rychlostí až 200 km/h, a to na střídavých trakčních systémech 15 kV a 25 kV. Jsou spolehlivé a díky rekuperaci elektrické energie i úsporné s nízkými náklady na údržbu. Elektrický pohon lokomotiv 393 se skládá ze dvou proudových měničů s moderními IGBT výkonovými polovodiči a ze čtyř třífázových asynchronních trakčních motorů nenáročných na údržbu. Každý měnič je přiřazený jednomu podvozku SF 4 a zde napájí vždy dva asynchronní trakční motory. Lokomotivy jsou vybavené celkem čtyřmi systémy vlakových zabezpečovačů včetně ETCS level 2. Lokomotivy 393.001 a 393.002 jsou vybaveny pomocným dieselovým motorem (DPM – Diesel Power Modul) pro provoz na kolejích bez trakčního vedení, například při posunu na manipulačních kolejích nebo vlečkách. Modul DPM se skládá z dieselového agregátu a palivové nádrže. Jako dieselový motor je použit řadový šestiválcový motor s objemem 3,2 l. Palivová nádrž je umístěná v podpodlažní části lokomotivy. Motor splňuje emisní limity IIIB dle směrnice 2004/26/EG.Nové stroje jsou primárně určené pro provoz v Rakousku a Německu. Mohou se však podle potřeby objevit i v Maďarsku, na Slovensku nebo na tratích v České republice.

Lokomotiva 388.015
V železniční stanici Děčín hlavní nádraží se v pátek 17. března 2023 uskutečnil křest reklamního polepu lokomotivy 388.015 ČD Cargo upozorňujícího na úspěšnou spolupráci s významným operátorem kombinované dopravy, společností METRANS. Kromě dlouhodobé kooperace při vnitrostátních přepravách a realizaci první/poslední míle po železnici využívá nyní METRANS služby ČD Cargo i v mezinárodní přepravě. Každý týden jsou lokomotivy ČD Cargo včetně strojvedoucích nasazovány na šest párů vlaků mezi přístavem Hamburk a terminály v České Třebové a Praze-Uhříněvsi. Křtu reklamního polepu se zúčastnil Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a Martin Hořínek, člen představenstva METRANS.

Vectron Dual Mode
Železniční síť v Česku je tvořena z jedné třetiny elektrifikovanými a ze dvou třetin neelektrifikovanými tratěmi. Přejezd přímých vlaků mezi nimi je nutné řešit přepřahem lokomotiv závislé a nezávislé trakce. Toto řešení, které je však nákladné a provozně nevýhodné, by v budoucnu mohlo být nahrazeno nasazením duálních (dvouzdrojových) lokomotiv kombinujících elektrické trolejové napájení a spalovací motor. Jednu takovou lokomotivu, konkrétně stroj 249.018 Vectron Dual Mode, mělo ČD Cargo zapůjčenou k testování na začátku dubna letošního roku. S ohledem na to, že elektrická výzbroj této lokomotivy umožňuje jízdu pouze na střídavém trakčním systému 15kV, byla na českých tratích zkoušena pouze v dieselovém režimu. Setkat jsme se s ní mohli především na tratích vedoucích z Děčína do vnitrozemí po levém i pravém labském břehu, často zajížděla s ucelenými kontejnerovými vlaky do Mělníka. Velmi zajímavým výkonem pak byla vozba uceleného vlaku s pohonnými hmotami z Děčína do České Lípy a také nasazení na odklonové vlaky s pískem z Jestřebí. Právě zajištění odklonové vozby, ať už plánované, nebo při mimořádnostech, je další výhodou dvouzdrojových lokomotiv. Dodejme, že spalovací motor nabízí výkon (na klikové hřídeli) 2 400 kW, do palivové nádrže se vejde 2 600 litrů paliva. 
 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Práce na kladenském S-bahnu se blíží k závěruPráce na kladenském S-bahnu se blíží k závěru

18.7.2024 - Trať mezi kladenským centrálním nádražím a stanicí Kladno-Ostrovec přes zastávku Kladno město sice měří pouze lehce přes pět kilometrů, práce na její modernizaci však svým rozsahem patří mezi nejvýznamnější tuzemské… »

V Pardubicích slouží nová zastávka i lávkaV Pardubicích slouží nová zastávka i lávka

10.7.2024 - Po bezmála čtyřech letech skončila modernizace železničního uzlu v Pardubicích. Cestující díky tomu mohou využívat nové moderní nástupiště, pohodlně dostupné výtahy a eskalátory. Část vlaků také začala zajíždět na novou… »

Nová stanice v Bubnech už pomalu získává podobuNová stanice v Bubnech už pomalu získává podobu

16.6.2024 - Už více než rok trvá kompletní rekonstrukce úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm. Letos výrazně pokročila především výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, včetně navazujících estakád. Ty nahradí jak… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika