Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

5.12.2019 – autor: JOSEF HOLEK

Síť vysokorychlostních tratí v Česku dostává jasnější obrysy. Geodeti už mapují území mezi Prosenicemi a Ostravou, Modřicemi a Šakvicemi a od konce září také mezi Prahou a Poříčany. Vytvářejí tak geodetické a mapové podklady pro zhruba 130 kilometrů nových tratí. Rychlovlaky by měly na tuzemské síti jezdit rychlostí až 320 km/h.

VRT v Česku: Geodeti vyrazili do terénu

Na přípravě VRT geodeti již pracují v terénu. Zahájení samotné výstavby SŽDC předpokládá v roce 2025. Stavět by se mělo zejména v úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan, což je první část páteřní VRT mířící z Prahy do Brna a dále na Břeclav a Ostravu.

„Terénní práce spočívají v zaměření současného stavu terénu, existujících objektů, zeleně anebo komunikací v území, které je potřeba podrobně zmapovat v pásu širokém několik stovek metrů,“ upřesnil vedoucí samostatného oddělení přípravy VRT SŽDC Martin Švehlík. Výstupy poslouží jako podklad pro další fáze projektování a přípravy VRT v pilotních úsecích, tedy mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána), Modřicemi a Šakvicemi (VRT Jižní Morava) a Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí).

Rozestavět co nejrychleji

Cílem je, aby v roce 2030 byla celá, páteřní VRT mezi Prahou a Brnem rozestavěna a v některých úsecích i zprovozněna a podařilo se rozestavět i další větve na Šakvice a Břeclav či ve směru na Ostravu. „Po souhlasu ministerstva dopravy SŽDC také neprodleně požádá o aktualizaci zásad územního rozvoje pro úsek z Brna do oblasti Velkého Meziříčí, aby mohl být zařazen mezi prioritní. Dále je SŽDC již zapojena do aktualizace zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která zpřesňuje vedení trasy v prioritním úseku Brno – Šakvice,“ informovala SŽDC o aktuálních krocích.

Podobu nových vysokorychlostních tratí úseků Praha – Brno – Ostrava a Brno – Šakvice prověřují studie proveditelnosti. Ty zpracovávají několik variant vedení tratí a prověřují jejich různé parametry, například vhodnou maximální rychlost vlaků. Díky jejich zpracování SŽDC má důležité technické podklady pro budoucí projekční práce a nezbytné podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. „Práce na studii proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav jsou v polovině, přičemž SŽDC dostává z této studie výsledky průběžně. Aktuálně obdržela výstup z I. etapy zpracování studie, která je zásadním milníkem,“ sdělila Radka Pistoriusová, mluvčí SŽDC.

Výsledky do půl roku

Práce na studii proveditelnosti tratě z Brna do Ostravy začaly na začátku září. První výstup SŽDC očekává po šesti měsících. V části trasy na území Jihomoravského kraje studie prověřuje potřebnost ochrany území pro umístění nové trasy VRT, která může být v dlouhodobějším časovém horizontu dalším posílením kapacity železnice v regionu.

Dále SŽDC v souladu se stavebním zákonem jako oprávněný investor podala návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně na související změnu Územního plánu hlavního města Prahy. Ty mají vymezit a upřesnit návrhový koridor pro stavbu pilotního úseku VRT Polabí (na trase Praha – Brno) na území metropole, a to včetně vymezení stavby jako veřejně prospěšné. Koridor by tak měl navazovat na již vymezený na území Středočeského kraje a je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí.

Pro obsluhu regionů se prověřuje možnost výstavby terminálů přímo na hlavní trati. Těmi se mohou stát terminály Praha-východ, Jihlava nebo Brno-Vídeňská ul. Terminály umožňují průjezd velmi rychlých expresních spojů plnou rychlostí i zastavení pomalejších vlaků.

Proč stavět VRT?

Výstavbou VRT se výrazně zkrátí jízdní doba a vzroste kapacita železnice. Nová infrastruktura je připravována jako jedna ze součástí celorepublikového dopravního systému, který mají představovat především rychlé vlaky. Ty budou využívat nové VRT i navazující, modernizované, konvenční trati. Expresní vlaky propojí metropole, další rychlé vlaky budou z metropolí a center směřovat do regionů a zajišťovat jejich obsluhu. Část kapacity se vyčlení i pro rychlé regionální vlaky. Cestující tak budou moci využívat nejen expresy na trase Praha – Brno – Ostrava s pokračováním do zahraničí (Bratislava, Vídeň, Berlín, Varšava), ale také rychlé vnitrostátní vlaky v relacích Brno – Jihlava město nebo rychlé regionální vlaky například v relaci Brno – Velké Meziříčí.

Řeší se i úsek Praha – Drážďany

Na začátku října se uskutečnil další workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum. Projektoví partneři a pozvaní hosté pod vedením geologů postupně navštívili více než desítku lokalit na obou stranách česko-německé hranice. Projektový tým tentokrát společně s dalšími navštívil problematická místa ražby podkrušnohorského tunelu a místa plánovaných portálů.


Průměrné hodnocení (9 hlasů): 3.89

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika