Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Systém ETCS Level 2: nový šperk Zkušebního centra VUZ

Systém ETCS Level 2: nový šperk Zkušebního centra VUZ

29.7.2015 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Další etapa modernizace Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi byla dokončena. Na konci června byla do provozu slavnostně předána technologie ETCS L2, která rozšířila první úroveň instalovanou již v letech 2003–2004. VUZ nyní svým zákazníkům nabízí možnost provádět zkoušky mobilních částí v úrovních L0, L1 a L2 včetně přechodů mezi nimi, čímž rozšířil spektrum nabízeného know-how o nejméně viditelnou, ovšem velmi významnou součást poptávaných testů.

Systém ETCS Level 2: nový šperk Zkušebního centra VUZ

Pro oko neznalého se nic moc nezměnilo a Zkušební centrum se na první pohled nijak neliší. Při detailním zkoumání však na známky přítomnosti ETCS – Evropského vlakového zabezpečovače – narazíte. Mezi kolejnicovými pásy velkého zkušebního okruhu a na některých sousedních kolejích svítí novotou téměř šedesát balíz ETCS, zasvěcení zaznamenají také nárůst počtu počítačů náprav. Srdce technologie je ale dobře ukryto v zázemí malé provozní budovy, kde vznikla nová technologická místnost se skříněmi jednotlivých komponent a také „dopravní kancelář“. Uvozovky jsou namístě, neboť zkoušky technologie ETCS probíhají simulovaně a zabezpečení, respektive řízení reálného provozu Zkušebního centra, se nikterak nedotknou.

Technologie na bázi simulátoru zabezpečovacího zařízení  

Celý vtip tkví v tom, že byť jde o plnohodnotnou zkušební platformu, jsou některá data potřebná pro funkci systému ETCS získávána ze simulovaných komponent zabezpečovacího zařízení. Na elektronickém stavědle ESA 44 z produkce společnosti AŽD Praha, která je ostatně hlavním dodavatelem technologie ETCS L2 nejen pro VUZ, ale i pro projekt instalace v úseku Kolín – Břeclav – státní hranice (Slovensko/Rakousko), staví „dispečeři“ jízdní cesty ve dvou fiktivních stanicích. Veškeré informace o neexistujících traťových prvcích (návěstidla, výhybky atd.) těchto stanic poskytuje stavědlu právě zmiňovaný simulátor.

První dopravna je topologicky shodná s kolejovým rozvětvením manipulačního kolejiště Zkušebního centra, druhá je situ­ována do míst km 9–10 velkého okruhu (oblouk nejblíže obce Sokoleč). „Kašírována“ je též funkce dvou traťových zabezpečovacích zařízení (automatických bloků) a jednoho přejezdového zabezpečovacího zařízení. Ačkoli žádné z výše popsaných zařízení instalováno není, reálné stavědlo s podporou simulátoru vytváří pro mobilní část ETCS na vozidle (která je logicky předmětem zkoušek zákazníků) „dokonalou iluzi“ o jejich přítomnosti a závislostech. Skutečné řízení provozu, stavění jízdních cest a rozhodování o obsazení jednotlivých kolejí mají na bedrech stále dispečeři VUZ v původní dopravní kanceláři.

VUZ sází na boom ETCS

Působivé řešení nebylo sice zadarmo, hodnota zakázky činí 72 milionů korun, podle generálního ředitele VUZ Antonína Blažka jde ale o velmi dobře investované prostředky. „Spektrum výrobních a homologačních zkoušek bylo rozšířeno o poslední, na první pohled sice málo viditelnou, ovšem o to významnější součást evropského železničního systému. Řízení a zabezpečení ERTMS, jehož součástí je i systém ETCS, nahrazuje asi 20 národních zabezpečovacích systémů a výrobci vozidel budou proto logicky testování tohoto systému požadovat stále častěji. Troufnu si tvrdit, že nastává doba, kdy ten, co nemá ETCS, jako by nebyl,“ řekl Antonín Blažek při slavnostním předání technologie do zkušebního provozu 23. června 2015. VUZ se díky tomu stává jedním z prvních polygonů v Evropě, který může podobný komplex funkčních zkoušek nabídnout.

Zkoušky na dálku? Hudba blízké budoucnosti…

Právě nezávislost zařízení na reálném řízení provozu Zkušebního centra a vyloučení vlivu na jeho bezpečnost umožňují provádět zkoušky nejen za standardních a bezporuchových provozních situací, ale také za takových, které by v běžném provozu mohly vést v krajním případě i k nehodové události. Takováto simulovaná konfigurace umožňuje zákazníkům ověřit, že jejich vozidlová část dokáže sama hrozící nehodu odvrátit v případě, že je to od ní dle systémových specifikací očekáváno. Konfiguraci tratě navíc umožňuje nastavení části velkého okruhu oblastí vybavenou úrovní L2 a část nevybavená systémem ETCS (L0) otevírá další možnost rozšíření spektra zkoušek v podobě přechodů mezi oběma oblastmi.

Současný rozsah zkušební technologie využívá pro řízení ETCS L2 jednu Radioblokovou centrálu (RBC) s podporou rádiového systému GSM-R, jehož signálem je pokryto celé ZC VUZ. V plánu je dokonce doplnění druhé RBC tak, aby bylo možné testovat přechod mezi jednotlivými radioblokovými sekcemi, tedy funkci handover. Dlouhodobou vizí je umožnit také vzdálené připojení zahraniční RBC k infrastruktuře zkušebního okruhu a tím poskytnout zákazníkům možnost testovacích jízd ETCS pod kontrolou RBC s jinou národní specifikou, než je česká RBC firmy AŽD.

Předáním technologie ETCS L2 do zkušebního provozu završil Výzkumný Ústav Železniční modernizační projekty, které se od roku 2009 dotkly prakticky všech klíčových technologií určujících kvalitu a rozsah služeb nabízených zákazníkům. A jsou to právě oni, kteří svým kontinuálním zájmem o know-how tuzemské jedničky na poli železničního zkušebnictví potvrzují, že to byl krok správným směrem.                

 

Rekordmanka s ETCS L1 i L2

Kromě stacionární části byla mobilní část technologie ETCS L2 dosazena také na rychlostní rekordmanku, stroj 124.601 v majetku VUZ. Ta byla již v minulosti vybavena mobilní částí ETCS L1 (v majetku společnosti Thales – zůstala zachována). Lokomotiva je tedy vybavena vedle národního zabezpečovače LS, umožňujícího jízdu jen v úrovni L1, LSTM a L0, a dále druhou novou nezávislou mobilní částí, umožňující jízdy v úrovních L2, L1, LSTM a L0.


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 4.17

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika