Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Pardubice hlásí hotové 1. a 2. nástupiště

Pardubice hlásí hotové 1. a 2. nástupiště

28.7.2022 – autor: PETR SLONEK

Hned dvě významné dopravní stavby výrazně ovlivnily provoz na železnici na východě Čech. Už bezmála dva roky se modernizuje hlavní nádraží v Pardubicích a zároveň se od loňského května kompletně rekonstruuje trať mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová. Od 24. března byla v tomto úseku zcela přerušena doprava a místo vlaků dočasně jezdily autobusy. Vrátily se sem na začátku prázdnin.

Pardubice hlásí hotové 1. a 2. nástupiště

Kompletní modernizace železničního uzlu v Pardubicích začala v září roku 2020. V rámci největšího projektu tohoto druhu v moderní historii bude zrekonstruována stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Modernizací projde železniční svršek a spodek, stávající nástupiště včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující. Vzniknou také dva nové technologické objekty, opraví se stávající provozní budovy a vybudován bude nový kabelovod a lávka pro pěší, včetně výtahů a eskalátorů, která propojí oddělené části města. Zároveň se uskuteční rekonstrukce sedmi mostních objektů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a silnoproudých technologií. 

Vznik nového nástupiště
Aktuálně je již hotové 1. a 2. nástupiště. Současně se zde ještě pracuje za provozu, a to například na obkladech výtahových šachet či na obkladech výstupů z podchodů a zděných prvků mobiliáře. V ročním předstihu se buduje nové, 5. nástupiště, které se v roce 2023 propojí s výpravní budovou podchody. Na třebovském zhlaví se rekonstruuje most přes ulici Jana Palacha s přilehlým kolejištěm a obnovu čeká izolace v podchodu Sladkovského.
Opravena byla i trať mezi Chrudimí a Rosicemi včetně nového mostu u Parama a kolejiště mezi nástupišti 1 a 2. Důležitou součástí je vybudování nových technologických objektů pro zázemí správce, tedy trafostanice, zabezpečovací a sdělovací prostory. „Nyní nás čeká hlavně rekonstrukce 3. a 4. nástupiště, zbývající části kolejiště a osazení nové lávky přes nádraží, včetně eskalátorů a výtahů,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. 
Intenzivně se pracuje na stavbě mostu Jana Palacha, na vzniku 5. nástupiště, a prodloužení příjezdového a odjezdového podchodu. Rekonstruuje se železniční spodek, svršek, kabelovod, protihlukové stěny, pilíře pro lávku pro pěší, kabelizace, sdělovací a zabezpečovací zařízení, přeložky sítí, kanalizace a odehrává se výstavba pozemních objektů a eskalátorů z výpravní budovy. Předpokládaný termín konce stavebních prací je v červnu 2024. Cena modernizace uzlu Pardubice vzešla ze soutěže a činí zhruba 5,6 miliardy korun, v částce je již zahrnuta i výstavba lávky přes kolejiště na Duklu.  

Pod dohledem památkářů
Na modernizaci železničního uzlu Pardubice plynule naváže celková oprava výpravní budovy nádraží v hodnotě zhruba 470 milionů korun. „Objekt je památkově chráněný a je nutné respektovat autorská práva dědice původního architektonického návrhu,“ upozornil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
V rámci stavby se vymění střešní krytina, uskuteční se rekonstrukce fasády a její zateplení včetně venkovního obkladu. „Vnitřní prostory dostanou nové dispozice, chystá se rekonstrukce zázemí pro zaměstnance, komerčních prostor a míst pro cestující. Do podchodu povedou nové eskalátory. Stavba je rozdělená na dvě etapy, přičemž I. etapa se týká výškové budovy a středu a II. etapa zahrnuje halu a křídla budovy. Nyní se v první etapě osazují luxfery, provádějí se bourací práce na balkonech a na obkladech fasády,“ upřesnila Friebová.
Správce infrastruktury koordinoval přípravy projektu v koordinaci s architekty a s držitelem autorských práv Miroslavem Řepou. Vnější plášť budovy čeká kompletní obnova, tedy nová okna a dveře, střecha a fasáda včetně původního keramického obkladu. Na vše budou dohlížet památkáři. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, i když za splnění požadavků kladených na budoucí využití.
Veřejné prostory pokryje wi-fi, chystá se modernizace informačního systému pro cestující, kamerového dohledu a poplachového systému. Rozšíří se komerční a gastronomické služby v odbavovací hale. 
Pardubické nádraží postavené ve stylu funkcionalismu projektoval Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let minulého století. Stavební práce trvaly do roku 1958.

Modernizace trati z Rosic do Stéblové
Významnou akcí je i modernizace trati mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová. Kvůli postupujícím pracím zde byl od 24. března zcela na bezmála čtyři měsíce zcela zastaven provoz vlaků, které nahradily autobusy. Znovu vyjely se začátkem prázdnin, a to po jedné koleji. Výluka se využila především k vybudování několika nových mostních objektů a rekonstrukci kolejí a trakčního vedení.  
Eklektické vlaky se pak na trať mezi Pardubicemi a Hradcem Králové vrátily v polovině července. Od 15. července se otevřelo i nové nástupiště v Rosicích a kompletně modernizovaná kolej do Stéblové. Dvoukolejně se v celém úseku začne jezdit v polovině listopadu.
„Jistou úlevu pocítili cestující už se začátkem letních prázdnin, kdy byl mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou zahájen provoz motorových vlaků. Pro jízdu elektrických jednotek ale ještě bylo nutné v uplynulých dvou týdnech dokončit rekonstrukci trakčního vedení,“ okomentoval průběh omezení investiční náměstek Radomil Novák ze Správy železnic.
Na zdvoukolejnění úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová se pracuje od loňského května. „Kromě budování druhé koleje, zastávek a nástupišť se soustředíme i na stavbu zcela nového dvojkolejného mostu přes Labe, který nahradí dosavadní jednokolejný. Stavíme základy opěr a pilířů, ocelovou konstrukci připravujeme do výroby,“ uvedl projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.
Kompletní přestavbou prochází stanice Pardubice-Rosice nad Labem, kde se, podobně jako na zastávce Pardubice-Semtín, aktuálně budují podchody pro cestující. V traťovém úseku mezi Rosicemi a Stéblovou je hotový v jedné koleji železniční svršek i mostní objekty, budují se protihlukové stěny. Nová zastávka Stéblová obec získává nová nástupiště a stanice Stéblová je už kompletně hotová. Součástí prací jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy i vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba přispěje ke zvýšení traťové rychlosti. Po doplnění zabezpečovacího zařízení systému ETCS, ke kterému dojde v roce 2024, budou vlaky v úseku dosahovat rychlosti až 160 km/h. Rekonstrukce by měla skončit na sklonku příštího roku.
 


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 1.6

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika