Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Opravujeme nákladní lokomotivy a vagony pro ČD Cargo

Opravujeme nákladní lokomotivy a vagony pro ČD Cargo

23.12.2015 – autor: MARTIN HARÁK

Údržba lokomotiv a vozů dceřiné společnosti ČD Cargo se odehrává mimo vlastní Střediska oprav kolejových vozidel v depech kolejových vozidel Českých drah. Využívá se tak síťového uspořádání národního dopravce, který má pracoviště po celé republice. Při vzniku dceřinky ČD Cargo sice přešla část údržbářů a opravářů nákladních vozidel do nové společnosti, ale řada z nich zůstala i nadále na pracovištích mateřské firmy. Proto se oba podniky dohodly na tom, že se údržby a opravy budou dělat v místě výkonů vozidel, aby se předešlo neefektivním transportům na dlouhé vzdálenosti.

Opravujeme nákladní lokomotivy a vagony pro ČD Cargo

Základní údržbu lokomotiv a vozů pro ČD Cargo provádí vedle mateřské firmy ČD i další dceřiná společnost DPOV na pracovištích v Přerově i Nymburku. „Z hlediska četnosti oprav je dostačující nasmlouvaný stav. V některém roce může být větší potřeba například u vozidel z naší pražské nebo ostravské provozní jednotky a v tom dalším třeba z Liberce nebo Plzně. Nicméně se vždy můžeme operativně domluvit s kolegy z Českých drah, a to i v případě zvýšených potřeb naší údržby,“ uvedl ředitel Odboru údržby a oprav kolejových vozidel ČD Cargo Zdeněk Štěpánek.

Příkladem je Česká Třebová

Kromě provozního ošetření a malých prohlídek lokomotiv společnosti ČD Cargo se u Českých drah provádějí opravy vyššího stupně. Jde například o Depo kolejových vozidel v České Třebové, kde se uskutečňují vyvazovací opravy elektrických lokomotiv řady 130. Jen loni se takto opravily čtyři stroje a letos následovaly další tři. Českotřebovští navíc udržují ve větší míře nákladní vozy různých řad, na kterých se zpravidla vyměňují dřevěné podlahy poškozené při nakládce, respektive vykládce a odstraňují menší či větší závady.

Od letošního roku se v České Třebové vedle běžných oprav podařilo rozšířit výkon o periodické opravy vozů, konkrétně ve stupni technické kontroly. Mimo to se v Třebové opravují vagony po násilných poškozeních, například po nehodách, a běžně jsou v tamním depu udržovány i lokomotivy ČD Cargo několika různých řad.

Nezbytná odborná způsobilost personálu

Provoz vlaků, ať již osobních nebo nákladních, si průběžně žádá pravidelnou údržbu a opravy. Vše musí zabezpečit úsek opravárenství, který tvoří personál odborně připravený a znalý konstrukce vozidel. Ale i opravárenství se vyvíjí, přicházejí vozidla nové konstrukce, mění se technologické nástroje a metody, což vyvolává i potřebu odborného růstu zaměstnanců. „Čím dál více se v poslední době rozšiřuje okruh činností. Pokud je chce člověk vykonávat, musí pro ně získat příslušné oprávnění nebo alespoň absolvovat pravidelné přezkušování,“ dodal Štěpánek.

Podle člena představenstva ČD Františka Bureše opravárenství prochází restrukturalizací a České dráhy si chtějí co nejvíce oprav dělat vlastními silami. „Naší strategií je racionalizovat vlastní opravárenské kapacity v depech v ČD respektive opravnách DPOV a posílit opravárenství tam, kde to dává smysl a je to efektivní. Pokud podniky sdružené v Asociaci podniků z oblasti železničního dodavatelského průmyslu chtějí více práce, budou se muset o zakázky férově utkat ve výběrových řízeních a poprat se na otevřeném trhu jednak mezi sebou, ale také za účasti našeho opravárenského podniku, společnosti DPOV, která tady je právě proto, abychom měli srovnání o cenách opravárenských výkonů. Nepřipustím, aby nám externí opravci opět diktovali ceny, jako tomu bylo donedávna,“ řekl Bureš.


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 3.88

Další články této rubriky

CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět letCPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

25.11.2022 - Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD) Českých drah získalo akreditaci na dalších pět let. V rámci železniční dopravy se jedná o jediné certifikační pracoviště v České republice. Defektoskopie je přitom velmi… »

V laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalinV laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalin

28.10.2022 - V nenápadném domě v centru Mostu sídlí mezi rozličnými přístroji a zkumavkami Alena Zajícová. S celou Oblastní chemickou laboratoří Českých drah, která je součástí OCÚ Západ, bdí nad kvalitou provozních kapalin. Práce je to… »

V pražské aglomeraci přibývají moderní nádražíV pražské aglomeraci přibývají moderní nádraží

3.10.2022 - Železniční doprava v hlavním městě zažívá v poslední dekádě významný růst. Zatímco na přelomu tisíciletí počet přepravených osob stagnoval, v deseti předcovidových letech se prakticky zdvojnásobil. Za trend může… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika