Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Olomoucký železniční uzel získává pravou koridorovou podobu

Olomoucký železniční uzel získává pravou koridorovou podobu

24.4.2014 – autor: MARTIN HARÁK

V hanácké metropoli začala loni v říjnu velká proměna vnější části hlavního nádraží. Nezbytná modernizace dočasně komplikuje život cestujícím na jednom z největších nádraží v České republice, navíc na třetím koridoru. Cestující, kteří jezdí vlakem z Olomouce na Šternberk, nemohou od poloviny dubna využívat čtvrté nástupiště. Naopak se v těchto dnech zprovozní nový pátý peron, který stavbaři nedávno dokončili.

Olomoucký železniční uzel získává pravou koridorovou podobu

V hanácké metropoli začala loni v říjnu velká proměna vnější části hlavního nádraží. Nezbytná modernizace dočasně komplikuje život cestujícím na jednom z největších nádraží v České republice, navíc na třetím koridoru. Cestující, kteří jezdí vlakem z Olomouce na Šternberk, nemohou od poloviny dubna využívat čtvrté nástupiště. Naopak se v těchto dnech zprovozní nový pátý peron, který stavbaři nedávno dokončili. 

Odbavovací hala na olomouckém hlavním nádraží nedávno prošla zásadní modernizací. Do provozu bylo uvedeno nové ČD Centrum a čekárna pro cestující první třídy ČD Lounge. I to jsou první výsledky rozsáhlé přestavby olomoucké stanice, která v těchto měsících zásadním způsobem zasahuje do provozu, kdy na stavební akce Českých drah navázaly aktivity SŽDC.

„Přibližně před dvěma lety jsme otevřeli nově vybudované prostory, které podstatně zkultivovaly olomoucké hlavní nádraží, a cestující veřejnosti jsme nabídli moderní a příjemné prostory. Jediným handicapem je nedostatek místa v prostorách nově vybudovaného ČD Centra, ale bohužel z důvodu stavební konstrukce celé budovy nebylo možno tyto prostory více rozšířit. V současné době žijeme dlouho očekávanou rekonstrukcí vnějších prostor olomouckého hlavního nádraží, která se beze zbytku dotýká veškeré cestující veřejnosti,“ říká ředitelka olomouckého KCOD Hana Motyková. 

Z pátého nástupiště se stalo 1.A

Na olomouckém hlavním nádraží postupně vzniklo během posledního půlroku nové ostrovní nástupiště a čtyři stávající nástupiště budou modernizována včetně nového zastřešení. Stavební práce se zaměří také na úpravu takzvaného starého podchodu, který je momentálně nevzhledný a zchátralý, nicméně silně využívaný, a to určitě ve větší míře než takzvaný nový podchod, který ústí do Táborské ulice na protilehlém konci nádraží, odkud běžně odjíždějí v době konání výluk autobusy náhradní dopravy.

Ve středu 9. dubna bylo pro cestující otevřeno nové páté nástupiště a týden před tím bylo původní „krátké“ nástupiště číslo 5 přejmenováno na 1.A. Přístup na páté nástupiště je takzvaným hodolanským podchodem, přičemž byl zároveň uzavřen přístup z obou podchodů na čtvrtý peron, kde začnou stavbaři s rekonstrukcí. 

Investor slibuje zkrácení jízdy a lepší přístup na perony

Stavební práce SŽDC, které byly zahájeny loni na podzim, jsou naplánovány na více než dva roky, neboť stavbaři počítají s ukončením až v srpnu 2016. Rekonstrukce se dotýká nejen samotného nádraží, ale i celého olomouckého uzlu. Tím dojde ke zvýšení odbavovací kapacity celého nádraží a podstatnému zvýšení rychlosti, ale zároveň i bezpečnosti a spolehlivosti provozu a zkvalitnění služeb. Navíc budou ve stanici vybudovány dvě hlavní koridorové koleje, po kterých bude možné jezdit rychlostí 160 km/h, což pomůže zkrátit jízdní doby. Významným novým prvkem bude také moderní informační a orientační systém pro cestující, který je navržen v souladu s mezinárodními pravidly a umožní pohyb ve stanici i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hlavním cílem přestavby olomouckého hlavního nádraží je především zvýšení kvality osobní dopravy, nezanedbatelný dopad bude i na nákladní dopravu, která bude moci využívat koleje s lepšími jízdními parametry. „Naši zákazníci budou moci nově využít například pojízdné schody, které dnes na nádraží vůbec nejsou k dispozici, a navíc budou všechna nástupiště upravena do standardní výšky 550 mm nad temenem kolejnice. Tím se zajistí pohodlný nástup a výstup cestujících do a z vlaků. To platí i při přestupech, neboť olomoucké hlavní nádraží je významným dopravním uzlem, odkud se rozjíždějí jak regionální, tak dálkové vlaky do všech směrů,“ vysvětluje ředitelka Hana Motyková. 

Dojde i na zabezpečovací a telekomunikační zařízení

Významnou část stavby tvoří modernizace mostů a propustků, které se nacházejí v celém obvodu stanice. Navíc budou vlakové cesty do všech traťových směrů zabezpečeny novým staničním zabezpečovacím zařízením a v samotné stanici budou vybudovány nové elektrické rozvody, napájení a osvětlení. Stavba zahrnuje i modernizaci trakčního vedení v celém dotčeném úseku. Nové má být i sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení. Plán akce obsahuje i výstavbu nového automatizovaného systému dispečerské řídicí techniky. Podle Stavební správy východ je celý projekt navržen tak, aby byl v souladu s požadavky na interoperabilitu jednotlivých strukturálních subsystémů transevropského konvenčního železničního systému. Ještě dodejme, že celkové náklady na stavbu činí 2,5 miliardy korun a jejich část uhradí Evropská unie.

Rekonstrukce stanice Olomouc hlavní nádraží

Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty
Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Termín zahájení: září 2013
Termín dokončení: srpen 2016
Délka stavby: 4,44 km
Délka rekonstruovaných kolejí: 13 km
Počet nových výhybek: 83
Počet rekonstruovaných nástupišť: 5
Počet nových nástupišť: 1
Počet rekonstruovaných mostů: 8
Protihlukové stěny: 442 m


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Fotogalerie

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika