Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Novou trať na letiště v Mošnově otestovaly dva Peršingy

Novou trať na letiště v Mošnově otestovaly dva Peršingy

25.2.2015 – autor: MARTIN HARÁK

Přesně padesát let trvalo, než se cestující na severní Moravě dočkali nové železniční tratě. Nedávno byl dokončen úsek ze Sedlnice do nové stanice Mošnov, Ostrava Airport, který se zároveň stal historicky prvním vlakovým spojením na letiště v České republice. Ostrava tak drží primát v moderní kombinované dopravě vlak–letadlo. Trať si ve zkušebním provozu v pátek 6. února vyzkoušely dvě elektrické lokomotivy řady 163. Šlo o speciální ověřovací jízdu, která měla prokázat bezpečný provoz s ohledem na řízení leteckého provozu.

Novou trať na letiště v Mošnově otestovaly dva Peršingy

První únorový pátek se stal malým železničním svátkem. Byl to den, kdy se úplně poprvé vydaly po nové trati na ostravské letiště v Mošnově dva Peršingy, konkrétně stroje 163.046 a 163.047. Technici Elektrizace železnic otestovali provoz elektrických strojů, které nesmí rušit rádiovou komunikaci mezi piloty a leteckými dispečery. Další podobná zkouška se odehrála v pondělí 9. února s elektrickou jednotkou řady 471 CityElefant. Ta prozatím bude od dubna na letiště pravidelně zajíždět.

Bez razítek by to nešlo

Úřední povolení pro novou trať na letiště nabylo právní moci letos 3. ledna a provozovatelem dráhy je na základě smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem státní organizace SŽDC. „Je to takřka neuvěřitelné, ale nová železniční trať vznikla v našem kraji přesně po padesáti letech. Právě v roce 1964 byly uvedeny do provozu poslední nové úseky spojovací dráhy Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín,“ připomněl náměstek ředitele pro techniku z Oblastního ředitelství SŽDC Ostrava Libor Tkáč.

Začátky každé nové tratě jsou velmi pragmatické. Majitel či provozovatel dráhy musí získat řadu povolení a vyvolat správní řízení například s majiteli pozemků a inženýrských sítí či Drážním úřadem, což je časově náročné a administrativně velmi složité. Pak se provede geologický průzkum. „Zjišťuje se, zda bude drážní těleso postaveno na stabilním podloží a v následném projektu se musí navrhnout odpovídající technologické postupy a skladba konstrukčních vrstev při stavbě traťového spodku i svršku. Musí se udělat různé vrty a tlakové zkoušky a současně se budoucí traťové těleso musí odvodnit. Teprve pak se společně se zřizováním železničního spodku a svršku v případě elektrizované tratě pomalu začínají stavět trakční stožáry, mosty a propustky, transformační stanice včetně pokládky inženýrských sítí a osvětlení stanic,“ vysvětluje náměstek.

Výstavba úseku začala na konci roku 2013

Samotná stavba elektrizované tratě na ostravské letiště začala v závěru roku 2013 a trvala až do loňského října. Následovaly různé revize a ověřování, například zda vše bylo provedeno přesně podle zadání. Pak už podle Tkáče přišlo povolení Drážního úřadu, který vydal razítko na zahájení zkušebního provozu.

„Loni na podzim se konala technicko-bezpečnostní zkouška, kdy náš servisní vůz prověřil provozuschopnost všech zařízení. To byl vlastně poslední krok před zahájením zkušebního provozu a historický okamžik nastal 6. února, kdy se na letiště vydaly první dvě elektrické lokomotivy vlastními silami. Do té doby se po nové dráze projela několikrát pouze neelektrická vozidla,“ dodává Tkáč.

Měřila se míra rušení letadel

Dva vybrané stroje, konkrétně polonizované Peršingy 163.046 a 163.047 s elektronickou regulací výkonu, vedené kontrolorem vozby Kamilem Marcalíkem a strojvedoucím Petrem Marcalíkem, se vydaly 6. února z bohumínského depa přes Ostravu do Studénky, kam dorazily okolo desáté hodiny dopoledne. Po obdržení rozkazu k jízdě v režimu „Posun mezi dopravnami“ (PMD) vyjely oba stroje po stávající, leč nově elektrizované trati do zastávky Sedlnice. Odtud lokomotivy pokračovaly po nové dráze na ostravské letiště Mošnov. Pak absolvovaly měřící jízdu do výhybny Bartošovice a zpět, kdy vždy jeden stroj táhnul a druhý vytvářel zátěž.

Při jízdě podél letiště v kilometru 1,0 až 2,9 technici měřili intenzitu rušení VHF leteckého rádiového pásma v řízení leteckého provozu železniční trakcí 3 kV. „Tato měření byla nutná, aby bylo jasné, že případné jiskření sběračů nebo jejich odskoky od troleje či pulzní regulace hnacích vozidel nebudou rušit rádiovou komunikaci mezi piloty a jejich dispečery. Šumy a praskot v radiopojítkách leteckých společností by mohly znemožnit čistý poslech a tím by mohla být narušena bezpečnost letového provozu. První měření s oběma Peršingy dopadla na výbornou,“ říká Jaroslav Večeřa ze společnosti Elektrizace železnic Praha.

Od prosince vyjedou na trať nové RegioPantery

Trať ze Sedlnice do nové stanice Mošnov, Ostrava Airport je majetkem Moravskoslezského kraje. Právě na náklady kraje byla s přispěním evropských peněz postavena. „Jde o historicky první železniční spojení na letiště v Česku, takže Ostrava drží primát v této moderní kombinované dopravě vlak–letadlo. Jsem přesvědčen, že kolejová doprava přispěje nejen k dalšímu rozvoji samotného letiště a přiláká nové cestující, ale stranou nezůstanou ani přilehlé průmyslové zóny, kam by časem mohly zajíždět i nákladní vlaky,“ říká vedoucí Odboru dopravy Moravskoslezského kraje Ivo Muras.

Pravidelný provoz na letiště podle něj začne 13. dubna, kdy se na trati objeví patrové jednotky CityElefant linky S2. „Výbor regionální rady Moravskoslezského kraje schválil finanční podporu Českým drahám na nákup dvou elektrických jednotek RegioPanter. Ty by měly být od jízdního řádu 2016 nasazeny v novém dopravním konceptu na ostravské letiště, kde je český národní dopravce licencovaným provozovatelem drážní dopravy,“ potvrdil Muras.


Průměrné hodnocení (13 hlasů): 4.69

Další články této rubriky

Zajímavosti z lokomotivního parku ČD CargoZajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

26.5.2023 - Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, staví svoji budoucnost na čtyřech strategických pilířích – interoperabilitě, expanzi do zahraničí, intermodalitě a společenské… »

ČD Cargo vyhrálo výběrové řízení na přepravu uhlíČD Cargo vyhrálo výběrové řízení na přepravu uhlí

26.4.2023 - V roce 2022 přepravilo ČD Cargo přes 10,5 milionu tun hnědého uhlí do elektráren, tepláren i do uhelných skladů po celé České republice. Je to o přibližně 3 miliony tun více než v roce 2021. Přijali jsme celou řadu opatření a… »

Hala ČD Cargo v Lovosicích nabízí vysoký standard služebHala ČD Cargo v Lovosicích nabízí vysoký standard služeb

27.3.2023 - Provoz lovosické skladovací haly ČD Cargo byl zahájen již v roce 2010. V rámci projektu rozvoje logistických služeb měly podobné objekty vyrůst ještě v Brně a v Ostravě-Mošnově. Krize na konci prvního desetiletí nového milénia… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika