Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Na přejezdu v Rájci-Jestřebí zkoušejí kamerové sdílení

Na přejezdu v Rájci-Jestřebí zkoušejí kamerové sdílení

26.8.2015 – autor: MARTIN HARÁK

Na frekventovaném železničním přejezdu ve stanici Rájec-Jestřebí na jižní Moravě se od minulého roku postupně zkouší nový kamerový systém. Je sice „jen“ bezpečnostním doplňkem, ale má svoji nezastupitelnou roli při identifikaci nehod či přestupků všech účastníků silničního provozu. Takových přejezdů s kamerami je sice v tuzemsku celá řada, ale z rájeckého, jako úplně prvního v České republice, může data využívat nejen správce železniční infrastruktury, ale současně také policie.

Na přejezdu v Rájci-Jestřebí zkoušejí kamerové sdílení

Kamerový systém vytváří specifický interní signál, který je určen primárně pro manažera infrastruktury, tedy SŽDC. Po vzájemné domluvě ho mohou nyní sdílet i příslušníci Policie České republiky, kteří se on-line dostanou do zaznamenávaných dat. „Údaje z kamerového systému, který je v našem držení, poskytujeme policistům hlavně z důvodů prevence a zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu,“ vysvětluje vrchní inspektor SŽDC Miroslav Matuš. Podle něj chtějí on-line záznam z kamerového systému společně s policisty nejprve důkladně vyzkoušet, zjistit jeho případné slabiny a najít nejlepší technické řešení. „Chceme přispět především k prevenci nebezpečných situací tím, že se široká veřejnost medializací tohoto projektu dozví o rizicích spojených s nebezpečným chováním na železničních přejezdech. A navíc fakt, že je železniční přejezd průběžně monitorován policejními hlídkami, určitě přispěje k větší kázni řidičů a chodců,“ říká Matuš.  

Nejhorší jsou „dobíhači“

Vzhledem k vysoké frekvenci železniční dopravy na prvním železničním tranzitním koridoru, který Rájcem-Jestřebí prochází, je pravděpodobná větší četnost konfliktů než na leckteré regionální dráze s malým provozem. Rájec je navíc specifický tím, že má železniční přejezd na vjezdu do stanice a současně rozděluje město na dvě části.

„Tamní stanicí denně projíždí desítky rychlíků, regionálních příměstských jednotek, ale i spoje vyšší kvality jako EuroCity nebo railjet a samozřejmě celá řada nákladních vlaků. Kvůli tomu je pochopitelně po část dne železniční přejezd ve výstraze „závory dole“, což může leckoho z nervózních, netrpělivých nebo neukázněných řidičů, cyklistů či chodců lákat k přejíždění či přecházení železniční trati ve chvíli, kdy se to nesmí, což je životu nebezpečné. Vzhledem k tomu, že ve stanici navíc zastavují jihomoravské integrované spoje Českých drah, zvyšuje se procento ne­ukázněných chodců o takzvané „dobíhače“ vlaků,“ dodává Matuš.

Výchovná policejní prevence

Policisté mohou u takových rizikových přejezdů v budoucnu hlídkovat na vzdálenějším místě a současně být připojeni pomocí výpočetní techniky na kameru a dohlížet na dodržování správného chování účastníků silničního provozu. V případě jeho porušení mohou být na místě činu třeba během několika desítek vteřin a řidiče nebo chodce okamžitě usvědčit z jeho nesprávného chování. Cílem není podle policistů „honička zločince“, ale jasný signál, že o nevhodném chování na železničním přejezdu díky kamerám vědí. Kdo bude porušovat zákaz, bude potrestán.

„Rájcem-Jestřebí projíždějí vlaky dálkové dopravy až 140kilometrovou rychlostí, což má v případě srážky s člověkem nebo silničním vozidlem zpravidla fatální následky. Takový střet málokdo přežije. Zejména dospělí lidé musí jasně vnímat, že porušováním dávají nevhodný příklad svým dětem," vysvětluje plukovník Jindřich Rybka z Policie České republiky. Napomenutí nebo pokuta je podle něj výchovný prostředek, který se mužům zákona už několikrát velice dobře osvědčil. „Je to stokrát lepší, než když dojde na železničním přejezdu ke zranění, či usmrcení projíždějícím vlakem. Do budoucna navíc připravujeme společně se Správou železniční dopravní cesty nové mobilní kamery, které budeme moci umísťovat operativně na přejezdy s častým výskytem porušování předpisů,“ dodává Jindřich Rybka.


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 4.43

Další články této rubriky

Zajímavosti z lokomotivního parku ČD CargoZajímavosti z lokomotivního parku ČD Cargo

26.5.2023 - Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo, největší tuzemský železniční nákladní dopravce, staví svoji budoucnost na čtyřech strategických pilířích – interoperabilitě, expanzi do zahraničí, intermodalitě a společenské… »

ČD Cargo vyhrálo výběrové řízení na přepravu uhlíČD Cargo vyhrálo výběrové řízení na přepravu uhlí

26.4.2023 - V roce 2022 přepravilo ČD Cargo přes 10,5 milionu tun hnědého uhlí do elektráren, tepláren i do uhelných skladů po celé České republice. Je to o přibližně 3 miliony tun více než v roce 2021. Přijali jsme celou řadu opatření a… »

Hala ČD Cargo v Lovosicích nabízí vysoký standard služebHala ČD Cargo v Lovosicích nabízí vysoký standard služeb

27.3.2023 - Provoz lovosické skladovací haly ČD Cargo byl zahájen již v roce 2010. V rámci projektu rozvoje logistických služeb měly podobné objekty vyrůst ještě v Brně a v Ostravě-Mošnově. Krize na konci prvního desetiletí nového milénia… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika