Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Informace pod jednou střechou: DISOD pro dispečery

Informace pod jednou střechou: DISOD pro dispečery

31.10.2013 – autor: MARTIN HARÁK

Dispečerský informační systém osobní dopravy zvaný DISOD zaujímá pozici nejdůležitějšího systému pro řízení provozu osobní železniční dopravy u Českých drah. Jde o novou aplikaci, která spojuje informace z více systémů v jediném místě šitém na míru dispečinku osobní dopravy ČD. Obsluha při řízení provozu je nyní snadnější a pohodlnější.

Informace pod jednou střechou: DISOD pro dispečery

Dnem D se stal 15. červenec 2013, kdy se systém DISOD začal postupně zavádět na všech dispečerských pracovištích Českých drah. O dva dny později byly instalace dokončeny a systém, který vyvinula olomoucká firma Oltis, byl nasazen do plného provozu. Zprovozňování začalo postupně na regionálním dispečerském pracovišti Českých drah v Brně a postupovalo se do Prahy a Plzně. 

Umožňuje rychlejší komunikaci o mimořádnostech

Dispečerský systém DISOD se nasazoval do ostrého provozu v období velké výluky na brněnském hlavním nádraží a přilehlých tratích. „I přes tuto komplikaci bylo nasazení systému úspěšné a žádný vlak kvůli tomu nebyl opožděn, navíc cestující tuto zásadní změnu v žádném případě nepocítili, což považujeme za velký úspěch,“ říká šéfdispečer Českých drah Lukáš Zástěra. Zmíněnému dni D předcházela náročná příprava, při které se musela naplánovat a sladit výměna dat mezi jednotlivými aplikacemi. „Právě to zajistil projektový tým, především pak kolegové z Odboru informatiky Českých drah. Po hrubém dokončení vývoje musel být celý systém DISOD náročně testován. To bylo z toho důvodu, abychom následně v reálném provozu obstáli. Navíc ještě všichni naši dispečeři prošli náročným dvoudenním školením, aby se s celým systémem dostatečně sžili,“ dodává šéfdispečer Zástěra.

Nový informační systém DISOD mimo jiné splňuje i evropské nařízení o sjednocení informačních systémů v rámci Evropy. Česká republika je jednou z prvních zemí, která tuto standardizaci naplňuje. „Tím, že máme takového pomocníka, se bude vše řešit operativněji, což zrychlí řešení mimořádností a dovolí více se věnovat i informování cestujících a kolegů prostřednictvím jediného informačního systému. Současně se nasazením DISOD zavedla standardizovaná komunikace při řízení mimořádností mezi dopravcem, koordinátory integrovaných dopravních systémů a provozovatelem dráhy,“ vysvětluje vedoucí plzeňského dispečinku Radko Brand. 

Reálné údaje o řazení vlaků i o zaměstnancích

Dispečeři osobní dopravy Českých drah mají nyní k dispozici reálné údaje o pohybu vlaků a důvodech jejich případného zpoždění. Současně se jim zobrazují on-line všechny výluky a omezení na tratích. „Naši lidé vidí na monitorech přesné aktuální složení vlaku, což jsou mimo řady a čísla lokomotivy, jednotky či motorového vozu i konkrétní přívěsné vozy. Tyto soupisy se pořizují nejdříve v jednotlivých depech kolejových vozidel, popřípadě je dělají vlakové čety a elektronickou cestou jsou přeneseny na dispečerská pracoviště. Podobným způsobem jsou dispečeři přesně informováni i o nasazení strojvedoucích a vlakových čet a dalším plánu,“ potvrzuje Brand.

Obrovskou výhodou nového systému DISOD je, že všechny informace jsou takříkajíc pod jednou střechou. Dispečeři nemusí již „přeskakovat“ mezi jednotlivými aplikacemi a mohou na jednom místě využívat řady užitečných pomůcek, jako jsou například oběhy vozidel, plán a nasazení provozního personálu včetně jeho služebních telefonních čísel. Navíc DISOD nabízí nový styl zobrazování informací, který by měl dispečerům ulehčit jejich odpovědnou práci.

Jaké funkce poskytuje DISOD

  • Aplikace podává on-line přehled o aktuální poloze vlaků získávaný od SŽDC nebo z GPS a případných zpožděních z několika různých pohledů (na mapě, graficky, tabulkami) včetně vizualizace mimořádností například barevným podbarvením vlaku podle délky jeho zpoždění.
  • Poskytuje aktuální informace o omezeních železniční infrastruktury, jako jsou například výluky a přechodné omezení rychlosti, které poskytuje provozovatel dráhy.
  • Ke každému vlaku poskytuje a zobrazuje telefonní čísla na strojvedoucí a vlakové čety.
  • Formou krátkých textových zpráv zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými dispečery ČD a dispečery a výpravčími SŽDC a poskytuje komplexní technické informace o jedoucích vlacích.
  • Plánuje změny ve výkonech a umožňuje provádění operativních změn, jako je například nasazení lokomotivy nebo vlakových čet na jeden či více vlaků.
  • Zpřístupňuje on-line informace o aktuální poloze vlaků a důvodech jejich zpoždění zaměstnancům Českých drah, kteří přímo komunikují s cestujícími.
  • Zajišťuje komunikaci se Správou železniční dopravní cesty při operativním řízení provozu, pomáhá tedy za velké množství vlaků ČD uhlídat všechny povinnosti, které musí dopravce ČD splnit (například dodání rozborů vlaků nebo objednání trasy vlaků).
  • Umožňuje shrnovat údaje o jízdách vlaků tak, abychom mohli třeba vyhodnotit smlouvy pro objednatele dopravy.

Průměrné hodnocení (12 hlasů): 3.25

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika