Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Horké léto ve ZC Velim ve znamení příjezdu žihadel ze Siemensu

Horké léto ve ZC Velim ve znamení příjezdu žihadel ze Siemensu

14.10.2015 – autor: DANIEL LOS

Oba prázdninové měsíce v polabské nížině připomínaly počasím spíše Itálii nebo Španělsko, chybělo snad jen to moře. Teploty se šplhaly přes 35 stupňů, po dešti nebylo ani památky, tráva a stromy začaly žloutnout jako na podzim. Takové podmínky působí extrémní zátěž i v provozu ZC Velim. Určitě neplatilo, že by s rostoucí teplotou klesala poptávka po službách, spíše naopak.

Horké léto ve ZC Velim ve znamení příjezdu žihadel ze Siemensu

Červenec byl, co se týče využití Velkého zkušebního okruhu (VZO), dokonce vytíženější než červen. Na­opak srpen, kdy padal jeden teplotní rekord za druhým, lehce za oběma předchozími měsíci zaostal, což ale bylo způsobeno zejména předčasným koncem první fáze zkoušek jednotky ICx a opožděným příjezdem jednotky Thameslink. Přijata sice byla určitá opatření jako například eliminace posunů od 10.00 do 21.00 hodin či omezení rychlosti při jízdě přes výhybky, na druhou stranu nesměla být ohrožena přístavba vozidel zákazníků ke zkouškám. V letních měsících je nařízeno pravidelně měřit teplotu koleje VZO a případně zavést tzv. teplotní pomalou jízdu. Parametry trati jsou ale na takové úrovni, že při překročení 50 °C se snižuje rychlost na 160 km/h, což není pro většinu zákazníků tak omezující faktor. 

Vyrovnaný souboj titánů Bombardier vs. Siemens

Až dosud byl poměr projektů těchto dvou gigantů tři ku dvěma ve prospěch Bombardieru. Během července a srpna se ale vše několikrát změnilo. Nejprve 14. července odjela po všech vykonaných zkouškách jednotka Bombardier R2N. Tím se stav projektů vyrovnal. V první polovině srpna pomyslné vedení převážilo na stranu Siemensu. Nejdříve to bylo jen na jeden den, protože kvůli problémům při přepravě spojovacích vozů se opozdil příjezd jednotky Thameslink a hned následující den odjela jednotka ICx, která ukončila první fázi zkoušek. Nebylo to však nadlouho, neboť na konci srpna přijela další jednotka ICx a ustálila tak na určitou dobu počet zástupců Siemensu na třech oproti dvěma z Bombardieru.

Na zkouškách lokomotiv TRAXX AC3 LM se podepsaly dovolené a odehrávaly se hlavně v červenci, v srpnu nastal útlum. Naproti tomu jako by druhý projekt elektrických jednotek TWINDEXX chtěl vše za celý Bombardier dohnat. Druhou jednotku v pořadí, pokračující ve stacionárních a jízdních zkouškách, doplnila 23. července třetí, která dorazila opět ze Švýcarska. Od dalšího týdne se začala připravovat na déle než měsíc trvající náročné zkoušky. Prováděli je specialisté Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV). 

Jednotka se rozdělila nesymetricky na tři a pět vozů a s těmito díly se uskutečnila první část zkoušky kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení – průjezd nepřevýšeným měrným obloukem o poloměru 150 metrů. Poté byly rozpojeny jednotlivé vozy a od prvního srpnového týdne provádělo VÚKV již v hale HPZ II. nejprve druhou část pokusů kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení – takzvané borcení – a zkoušku náklonu dle EN 14363, testy pro verifikaci simulačních výpočtů účinků bočního větru nebo zkoušky funkčnosti aktivního systému naklápění skříně. 

Po roce opět spolu

V loňském roce to byly dvě nejdelší vlakové soupravy, které byly ve ZC Velim zkoušeny – dohromady měly délku půl kilometru a obě jednotlivě překročily do té doby magickou hranici dvou set metrů. Letos se jako první vrátila elektrická jednotka s označením Thameslink. Koncept těchto vozidel představuje klíčový prvek strategie britského ministerstva dopravy pro tamní železnici a splňuje nároky pro dopravu osob v londýnském městském systému a na regionálních linkách v okolí této metropole. Německý výrobce Siemens tentokrát vyslal na zkoušky osmivozovou verzi této jednotky o celkové délce 162 metrů, maximální rychlost jednotky je 100 mil za hodinu (což odpovídá 160 km/h), napájecí systém je střídavý 25 kV/50 Hz z troleje, nebo 750 V stejnosměrných při napájení ze třetí kolejnice, tento systém však nebude ve ZC zkoušen. Maximální výkon této kratší verze činí 3.3 MW. Kapacita je více než 400 sedících cestujících a přes 700 stojících osob.

Ve ZC Velim podstoupí brzdové zkoušky v různých stavech ložení, ale i další zajímavé testy, jako například určení vlivu zbytkového tepla od brzdění na anténu a radar systému ETCS nebo měření tepelné kapacity brzdové výstroje a podvozků.

Téměř na den přesně po roce přijela na dokončení zkoušek protismyku dvacetivozová souprava Talgo, kterou společnost Patentes Talgo Madrid vyrábí pro ruské státní dráhy RŽD. Spojit má evropské metropole Berlín a Moskvu. Provádění zkoušek má i tentokrát na starosti německá zkušební laboratoř TÜV SÜD Rail. Jako hnací vozidlo poslouží osvědčená elektrická lokomotiva Siemens Vectron.

Panteři středem pozornosti

Jedním z nejsledovanějších letních projektů byly bezesporu zkoušky dvousystémové elektrické jednotky Škoda InterPanter. Po slavnostním červnovém křtu se naplno rozeběhly typové zkoušky, které obnášely trakční, brzdové či hlukové testování, zkoušky vícenásobného řízení při spojení dvou jednotek a zejména ověřování elektromagnetické kompatibility (EMC). Vše bylo nutné provést během několika letních týdnů, aby Drážní úřad mohl vydat povolení zkušebních jízd na tratích SŽDC, které byly naplánovány na začátek září. Kromě první pětivozové jednotky 660.101 přijela v polovině července do ZC Velim první třívozová jednotka 660.001, zejména kvůli již zmíněným zkouškám nadřazeného řízení. Přesně o měsíc později se přidala ještě druhá třívozová 660.002. V červenci se uskutečnily také další dvě zkušební jízdy lokomotiv 109E (řada 380 při ČD) po vyvazovací opravě. Ty pro České dráhy provádí šumperská Pars nova. Tentokrát se jednalo o lokomotivu 380.010 a tehdy ještě „fotbalovou“ 380.011.

Přijelo i Pendolino

DPOV se podílí na vyvazovacích opravách elektrických jednotek řady 680 Pendolino, které jsou částečně prováděny přímo v DKV Praha, ale i v provozním středisku oprav DPOV v Nymburce. Zkušební jízda se uskutečnila koncem srpna krátce před původně plánovaným termínem předání zpět do provozu. To bylo bohužel způsobeno nutností co nejdříve nahradit neprovozní jednotku 680.003, která je dlouhodobě odstavena po tragické nehodě u Studénky.

Pouze v rychlém přehledu jsou uvedeny další projekty, pro které byla poskytnuta infrastruktura ZC Velim, ale na jejichž realizaci se z velké části podíleli specialisté Zkušební laboratoře VUZ. Šlo o zkoušky osobních vozů řady Bmz (DPOV) a Bdpee (Pars nova), nákladních vozů řady Kgs (ŽOS Trnava) a Sgmmnss (Tatravagonka Poprad), ale i hnacích vozidel, jako například lokomotiva řady 774.7F pro soukromého finského dopravce Fennia Rail z produkce tuzemské lokomotivky CZ LOKO. Přehled speciálních vozidel pro traťové hospodářství doplňuje lehce exotické vozidlo BR711G, které je sice vyráběno německou firmou Gleisbaumechanik (GBM), ale určeno pro kontrolu a diagnostiku tratí v Číně.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.67

Další články této rubriky

CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět letCPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

25.11.2022 - Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD) Českých drah získalo akreditaci na dalších pět let. V rámci železniční dopravy se jedná o jediné certifikační pracoviště v České republice. Defektoskopie je přitom velmi… »

V laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalinV laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalin

28.10.2022 - V nenápadném domě v centru Mostu sídlí mezi rozličnými přístroji a zkumavkami Alena Zajícová. S celou Oblastní chemickou laboratoří Českých drah, která je součástí OCÚ Západ, bdí nad kvalitou provozních kapalin. Práce je to… »

V pražské aglomeraci přibývají moderní nádražíV pražské aglomeraci přibývají moderní nádraží

3.10.2022 - Železniční doprava v hlavním městě zažívá v poslední dekádě významný růst. Zatímco na přelomu tisíciletí počet přepravených osob stagnoval, v deseti předcovidových letech se prakticky zdvojnásobil. Za trend může… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika