Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Dráhy bude křižovat další měřicí vůz pro ERTMS

Dráhy bude křižovat další měřicí vůz pro ERTMS

12.12.2014 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

Zkušební jízdou v úseku Kolín – Pardubice a zpět byl takříkajíc završen zrod dalšího zkušebního vozidla pro ERTMS pro Technickou ústřednu dopravní cesty SŽDC. Speciální hnací vozidlo vzniklo v DPOV, Provozním středisku oprav Nymburk, přestavbou z původního motorového vozu 851.014-1 vyrobeného v roce 1969. Nese označení 99 54 9165 002-5 nebo také zkráceně 165.002-5.

Dráhy bude křižovat další měřicí vůz pro ERTMS

Přípravy moderními technologiemi nabitého vozidla spadají do roku 2010. Samotný projekt započal podpisem smlouvy mezi DPOV a společností ČD - Telematika následujícího roku. Na přelomu let 2011 a 2012 pak došlo k prvním projektovým schůzkám, které odstartovaly náročnou přestavbu trvající do září 2014. Realizace projektu byla prováděna v PSO Nymburk, jednom ze tří středisek oprav DPOV. Začala kompletní demontáží veškerých dílů až na samonosnou karoserii. Ta byla „otryskána“ na základní materiál a po protikorozním ošetření došlo k opravám poškozených míst a úpravám do požadovaného stavu. 

Počet dveří se snížil na tři

Průchodové dveře na obou čelech vozu byly nahrazeny okny. Původní vstupy do vozidla se zredukovaly na tři: vstup na první stanoviště, dvoukřídlé dveře do zavazadlového oddílu na levé straně a vpravo u druhého stanoviště a zůstaly poslední nástupní dveře. Výraznou designovou změnou prošla i střecha vozidla, do které byly vsazeny vestavby pro klimatizační jednotky a vodní nádrž o objemu 1 000 litrů, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se celkově profil střechy sjednotil. V neposlední řadě patří ke změně designu vozidla dosazení sněžných pluhů, úprava původních „prasečích čumáků“ s reflektorem a přidání dvojice světel na každém čele dle předpisu D1. 

Modernizační úpravy byly důkladné

Dále následovaly práce na interiéru vozidla. Nástřik vnitřku skříně novým ekologickým a nehořlavým antivibračním nátěrem, který nahradil původní gumoasfalt. Pokračovalo se podlahami, interiérovým obložením s příčkami, elektroinstalací, novými řídicími pulty, rozvody vzduchu a klimatizací. Následovaly práce na spodku vozidla s bateriovými skříněmi, nové odpadní nádrži pro WC, kuchyni a sprše i nové zvětšené palivové nádrži na 2 500 litrů. Zabudován byl nový spalovací motor Caterpillar C27, hydrodynamická převodovka H750M a chladicí bloky. Nové uspořádání interiéru se podřídilo ubytovací kapacitě pěti lůžek ve třech kupé pro posádku měřícího vozu. Ta má k dispozici malou kuchyň a sociální zařízení včetně vakuové toalety. V místě bývalého zavazadlového oddílu je rozvodna se vzduchovým rozvaděčem, elektrorozvaděči a elektrocentrálou. U druhého stanoviště vznikl otevřený prostor pro vyhodnocování naměřených dat.

Hlavním zdrojem elektrické energie vozidla je synchronní generátor Siemens Drásov poháněný od převodovky H750M, který při své činnosti plně zajišťuje napájení vozu a technologií. Vozidlo je také vybaveno náhradním zdrojem o výkonu 45 kVA totožným s výkonem primárního zdroje. Jako třetí možný zdroj je veřejná síť 3 x 400 V používaná při dlouhodobém odstavení vozidla. 

Nové technologie ve výbavě

Vozidlo je vybaveno vlakovým zabezpečovačem LS06, radiostanicí FAM10 a MTR10V, interkomem, automatickým regulátorem rychlosti, automatickým vedením vlaku, protismykovým regulátorem, elektricky ovládaným centrálním brzdičem a alarmem.

Úkolem speciálního vozidla ERTMS je primárně systém pro testování funkcí stacionárních částí jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a traťových částí národního systému LS. Dalšími užitečnými technologiemi, které vozidlo umí, jsou indikování horkých ložisek a běhu vozů, tedy diagnostika závad na jedoucích vozidlech pro kontrolu činnosti indikátorů horkoběžnosti, horkých brzd a obručí kol a dále měření úrovně rádiových signálů, které se provádí pomocí anténního pole na střeše vozidla. Zajímavostí je také systém progresivního pískování. Zařízení umožňuje dávkování písku od 100 g do 500 g za 30 sekund ve stupních po 50 g a následnou kontrolu reakcí zabezpečovacích obvodů. 

Testování na okruhu

Ve druhé polovině roku 2014 stavbu vozu 165.002 pracovníci DPOV, PSO Nymburk, dokončili. Dne 20. října se na okruhu Zkušebního centra VUZ Velim uskutečnila zkušební jízda, při níž se mimo jiné zkoumaly rušivé vlivy, tři dny nato technicko-bezpečnostní zkouška. Předpokládaný roční nájezd vozidla ERTMS je do 10 tisíc km. Z bývalých motorových vozů řady 851 ČD vznikly v nedávné době i další měřicí vozy, např. v letech 2012–13 vůz pro fotogrammetrii a skenování trati FST 4 (DPOV PSO Nymburk pro TÚDC) nebo vůz ERTMS společnosti AŽD Praha.

Text vznikl s pomocí Michala Šarmana.


Průměrné hodnocení (11 hlasů): 4.18

Další články této rubriky

ČD testují bionaftu z odpadních tuků a rostlinných olejů ČD testují bionaftu z odpadních tuků a rostlinných olejů

19.2.2024 - České dráhy začaly v nových motorových jednotkách řady 847 (RegioFox) dodávaných společností Pesa testovat motorovou naftu se zvýšeným obsahem udržitelné biosložky na bázi hydrogenačně upraveného rostlinného oleje (HVO).… »

V Lovosicích už slouží dvě nová nástupištěV Lovosicích už slouží dvě nová nástupiště

20.1.2024 - Když na přelomu tisíciletí doputovala modernizace prvního železničního koridoru ke stanici Lovosice, samotné budovy nádraží a nástupišť se prakticky nedotkla. Historický dluh se daří napravovat až nyní – kompletní obnovou již… »

Trať z Vysočan do Mstětic má tři kolejeTrať z Vysočan do Mstětic má tři koleje

13.1.2024 - Cestující mohou od začátku prosince znovu využívat kompletně zrekonstruovanou stanici Praha-Vysočany. Zprovozněn byl rovněž tříkolejný úsek z Vysočan do Mstětic, jehož součástí je i nová zastávka u stanice metra Rajská… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika