Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Dispečeři na jihu Moravy hlídají provázanost spojů v kraji

Dispečeři na jihu Moravy hlídají provázanost spojů v kraji

11.11.2015 – autor: MARTIN HARÁK

Provoz více než třinácti stovek vlaků, autobusů, trolejbusů a tramvají řídí každý den v Jihomoravském kraji Centrální dispečink koordinátora veřejné dopravy firmy KORDIS. Jednotlivé spoje pozorně sledují dispečeři na velkých monitorech prostřednictvím elektronických map a denně hlídají na jednatřicet tisíc přestupních vazeb mezi různými druhy veřejné dopravy.

Dispečeři na jihu Moravy bedlivě hlídají provázanost spojů v kraji

Řízení dopravy připomíná složitý mechanismus. Vše podstatné se odehrává na obrazovkách monitorů v dispečerském středisku. Na příslušné mapě se pohybují vozidla městské hromadné dopravy včetně linkových autobusů a vlaků. České dráhy vybavily poměrně velký počet svých vozidel zařízením GPS, které umožní sledovat pohyb celého vlaku s vysokou přesností, přičemž taková koncentrace GPS na vozidlech regionální dopravy ČD není prozatím v žádném jiném kraji.  

Desítky tisíc návazností denně

Dispečeři koordinátora jihomoravské integrované dopravy musejí denně sledovat dodržování asi 31 tisíc návazností mezi různými druhy veřejné dopravy, tedy nejen klasickou vazbu „vlak-autobus“, ale i vzájemně mezi regionálními autobusy nebo spoji městské dopravy. O náročnosti svědčí i to, že v kraji zajišťuje integrovanou dopravu jednadvacet autobusových regionálních dopravců, České dráhy a také Dopravní podnik města Brna. Vzhledem k tak obrovskému množství spojů a návazností není možné, aby byl celý systém jen na bedrech člověka. Proto vznikl podpůrný software, který nejen dispečerům pomáhá, ale umí řadu úkonů sám zajistit. „Software sbírá všechna data o dopravě začleněné v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. Ve všech vozidlech, s výjimkou některých vlaků, je zabudován automatický systém přenášející data o jejich poloze. U vlaků nevybavených tímto systémem získáváme data z elektronického deníku výpravčích SŽDC,“ vysvětlil fungování systému ředitel KORDIS Jiří Horský.

Pohyb vlaků sleduje GPS

Systém sledování pomocí GPS mají samozřejmě nejnovější jednotky Regio­Panter, ale také všechny pantografy řady 560, řídicí motorové vozy řady 954, některé starší elektrické lokomotivy řady 242 nebo motoroví Brejlovci. U Regionov tyto „sledovací krabičky“ prozatím chybějí. „Jednoznačně vidíme pohyb všech železničních vozidel na lince S2 z Březové nad Svitavou přes Brno do Křenovic, částečně i na lince S41 z Brna do Ivančic a Miroslavi, kde jsou GPS osazeny řídicí vozy. Bohužel je zatím minimum vozidel osazeno tímto zařízením na lince S3 z Tišnova do Břeclavi,“ upozornil vedoucí dispečinku KORDIS Antonín Chudiak. Dispečeři KORDIS navíc sledují 180 informačních elektronických odjezdových tabulí po celé jižní Moravě, které jsou umístěny v důležitých dopravních uzlech a k tomu odpovídají telefonicky na dotazy cestujících. „V případě mimořádností nebo třeba vánočních svátků posilujeme dispečink našimi zkušenými zaměstnanci ze zázemí, kteří mají společné služby na dispečinku a jsou k dispozici hlavně pro telefonáty zákazníků,“ dodal Chudiak.

Spolupráce dispečinků je nutná

V okamžiku, kdy se některé vozidlo zpozdí natolik, že je ohrožena návaznost, jsou automaticky posílány informace přípojným spojům tak, aby se přestup zajistil. To platí v případě regionálních autobusů nebo spojů městské dopravy. Komplikace nastávají při vzniku nových zpoždění vlaků, které nejsou vybaveny GPS. Podle Horského má pro tyto případy KORDIS nastaven scénář zasílání textových zpráv od dispečerů SŽDC z CDP Přerov, případně od výpravčích na tratích, které nejsou dálkově řízeny. V případě požadavku čekání vlaku na zpožděný autobus jsou automaticky zasílány SMS zprávy na regionální dispečink Českých drah, který obratem potvrdí možnost pozdržení odjezdu přípoje, nebo naopak jeho rozvázání a následně je informace předána dispečerům SŽDC. Ti, pokud tomu nebrání situace na trati, zajistí pozdržení vlaku ve stanici nebo zastávce. „Prubířským kamenem byly navíc letošní neobvykle rozsáhlé výluky na jihu Moravy, které daly zabrat bez rozdílu všem dispečerským složkám,“ řekl Horský.

Krajští dispečeři jsou pochopitelně v úzkém každodenním kontaktu s kolegy z Českých drah. Většina informací či požadavků je předávána elektronicky díky vzájemnému propojení softwaru na obou pracovištích. Telefonicky se denně upřesňuje aktuální stav výluk v celém obvodu jihomoravské dopravní integrace stejně jako další provozní odchylky či nasazení pohotovostních souprav. „Pro případy rozsáhlých mimořádností pak máme vypracován společný manuál koordinující kromě obou dispečinků také činnost SŽDC nebo brněnského Dopravního podnik,“ řekl vedoucí brněnského regionálního dispečinku ČD Milan Sáblík. Pro urychlení těchto informací v takových případech využívá regionální dispečer konferenční hovor, kdy může kromě dispečera KORDIS informovat současně všechna přesně určená pracoviště Českých drah, SŽDC a brněnského městského dopravce.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

V rámci evropského projektu JUPITER byl Centrální dispečink firmy KORDIS vybrán mezi sedm nejlepších řešení zapojení systémů GNSS do dopravních procesů. Na evropské úrovni tak byl oceněn unikátní otevřený a dále rozšiřitelný systém, který sbírá, vyhodnocuje a předává data o prostředcích veřejné dopravy od všech provozovatelů dopravy zapojených do integrovaného dopravního systému bez rozdílu druhu dopravy. Data nejsou využívána jen pro potřeby řízení provozu, ale i pro informování cestujících prostřednictvím zařízení a aplikací provozovaných KORDIS a třetími stranami.


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 4

Další články této rubriky

CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět letCPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

25.11.2022 - Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD) Českých drah získalo akreditaci na dalších pět let. V rámci železniční dopravy se jedná o jediné certifikační pracoviště v České republice. Defektoskopie je přitom velmi… »

V laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalinV laboratoři bedlivě střeží kvalitu provozních kapalin

28.10.2022 - V nenápadném domě v centru Mostu sídlí mezi rozličnými přístroji a zkumavkami Alena Zajícová. S celou Oblastní chemickou laboratoří Českých drah, která je součástí OCÚ Západ, bdí nad kvalitou provozních kapalin. Práce je to… »

V pražské aglomeraci přibývají moderní nádražíV pražské aglomeraci přibývají moderní nádraží

3.10.2022 - Železniční doprava v hlavním městě zažívá v poslední dekádě významný růst. Zatímco na přelomu tisíciletí počet přepravených osob stagnoval, v deseti předcovidových letech se prakticky zdvojnásobil. Za trend může… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika